Konferencja PLGBC Dzień Ziemi 2018 z zielonym budownictwem

Konferencja PLGBC Dzień Ziemi 2018 z zielonym budownictwem

20 kwietnia br. odbędzie się 10. edycja Konferencji PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem pod hasłem Nowa tożsamość i potencjał zrównoważonych miast we Wrocławiu. To cykliczne wydarzenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC we współpracy z danym samorządem terytorialnym - w tym roku z Departamentem Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Wydarzenie stanowi platformę komunikacji doświadczeń i opinii ekspertów propagujących zrównoważony rozwój miast w oparciu o zielone budownictwo, skupionych wokół środowiska gospodarczego, naukowego oraz społecznego w Polsce. W programie przewidziano inspirujące spotkania, merytoryczne dyskusje i networking.

10. edycja Konferencji PLGBC Dzień Ziem

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC organizuje 10. edycję Konferencji PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem. Będzie mowa o nowej tożsamości i potencjale zrównoważonych miast. Podejmowana będzie tematyka wyzwań i sposobów na zrównoważony rozwój, polepszanie się jakości życia, a także na przyciągnięcie inwestorów.

Omówiona zostanie perspektywa miast przyszłości, w których zrewitalizowana przestrzeń miejska jest atrakcyjna, funkcjonalna i wychodząca naprzeciw użytkownikowi. W centrum zagadnień pojawi się potencjał zielonego budownictwa i korzyści w kontekście celów zrównoważonego rozwoju.

Ważnym aspektem podejmowanym w dyskusji będzie także rola architekta i dewelopera w procesie tworzenia zielonej tkanki miejskiej. Podjęta zostanie próba określenia, jak powinno postępować świadome i dojrzałe społeczeństwo w obliczu proekologicznych wyzwań. Podsumowaniem Konferencji będzie prezentacja możliwości wsparcia i finansowania zielonych rozwiązań przez ekspertów z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wymiana opinii i networking

Dzięki efektywnej współpracy z partnerami, program tegorocznego wydarzenia zapowiada się ciekawie. Pojawią się znamienici eksperci. Będzie to przede wszystkim unikalne spotkanie, wymiana opinii i networking w gronie samorządowców, inwestorów i deweloperów, producentów, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych, architektów i urbanistów.

Współorganizatorem wydarzenia jest Urząd Miejski we Wrocławiu. Także tegoroczną edycję Konferencji wspierają Partnerzy i Patroni. Patronat Honorowy objął Prezydent Miasta Wrocław, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Wojewoda Dolnośląski, a także Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział we Wrocławiu, Polska Federacja Rynku Nieruchomości, Izba Projektowania Budowlanego, Towarzystwo Urbanistów Polskich - Oddział we Wrocławiu, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza oraz Belgijska Izba Gospodarcza. Patronat Merytoryczny objęła Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Konferencję wspierają także liczni Patroni Medialni. Partnerem Głównym wydarzenia jest firma KNAUF INSULATION, a Sponsorem - SKANSKA.

W gronie ekspertów pojawią się:

 • dr hab. architekt Anna Bać, Wydział Architektury Politechnika Wrocławska / Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział we Wrocławiu / grupa_synergia
 • Andrzej Brzozowy, Projekty Miejskie
 • Monika Drobyszewska, Departament Nieruchomości i Eksploatacji, Urząd Miejski we Wrocławiu
 •  Radosław Górecki, Wydział Polityki Miejskiej Departamentu Strategii Rozwoju, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • dr Aleksandra Jadach - Sepioło, Pełnomocnik Dyrektora, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Radosław Knap, Dyrektor Generalny, Polska Rada Centrów Handlowych
 • Ewa Kosmala, Członek Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC / Sustainability Trainers & Experts
 • Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzający, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC
 • Anita Luda, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 • Mateusz Płoszaj - Mazurek, Architekt, Bjerg Arkitektur Polska, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
 • dr inż. Adrianna Pawlik, Koordynator Projektu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Krzysztof Pydo, Architekt associate, Kierownik projektu, Kuryłowicz & Associates
 • Rafał Schurma, Prezydent, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC / visio architects and consultants
 • Grzegorz Szewczyk, Wrocławska Rewitalizacja
 • dr inż. architekt Agata Twardoch, Politechnika Śląska
 • dr inż. architekt Lech Wojtas, Politechnika Śląska
 • Agnieszka Kowalewska - Wójcik, p.o. Dyrektora, Zarząd Inwestycji Miejskich, Urząd Miejski w Łodzi
 • Małgorzata Bartyna - Zielińska, Ogrodnik Miejski, Koordynator Projektu GrowGreen,
 • Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich - Oddział Wrocław
 • Jerzy Żurawski, Polska Izba Inżynierów Budownictwa - Oddział we Wrocławiu / Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Konferencji towarzyszyć będzie premiera Raportu 2018 Certyfikacja Zielonych Budynków w Liczbach, opracowanego przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Lokalizacja

Centrum Historii Zajezdnia

Grabiszyńska 184,  Wrocław

Komentarze