Wrocław Extra

Pierwsze dni nauki zdalnej we wrocławskich szkołach [RAPORT]

Pierwszy tydzień nauki zdalnej dobiegł końca. Jak do edukacji online przygotowały się wrocławskie szkoły? Jak miasto wspiera placówki w realizacji tych zajęć oraz na jaką pomoc mogą liczyć pedagodzy? Podsumowujemy.

Redakcja www.wroclaw.pl | 29 października 2020

Miasto rekomenduje dyrektorom wrocławskich szkół  korzystanie w edukacji na odległość z Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej, opartej na systemach Office 365 z Microsoft Teams, Moodle oraz e-Czytelnia IBUK Libra.

Nauczyciele ze szkół, które zdecydowały się korzystać z WPE powinni w czasie zdalnych lekcji wykorzystywać aplikację Microsoft Teams.

- Od września tego roku wszyscy nauczyciele przygotowywali się do powrotu nauczania zdalnego w szkołach  i prowadzenia zajęć za pośrednictwem platformy MS Teams. Administrator przekazywał wychowawcom klas I–III i nowym klasom IV loginy i hasła do platformy. Nauczyciele przekazywali  je rodzicom uczniów wraz z informacją, że powinny zostać aktywowane w ciągu 72 godzin. Niestety nie wszyscy użytkownicy poprawnie aktywowali konta – mówi dyrektor SP 42 Agnieszka Ciołkosz-Pietrzyk.

Taka sytuacja miała miejsce w wielu szkołach, administratorzy musieli generować „na szybko” nowe hasła. Rodzice o zaistniałej sytuacji byli informowani na bieżąco w dziennikach elektronicznych. Tam też, do czasu zalogowania się na platformę Teams, przesyłano lekcje. We wszystkich szkołach rodzice otrzymali również zasady pracy podczas nauki zdalnej. Plany zajęć widnieją w terminarzach klas w w dziennikach (m.in. Librus, Vulcan) oraz kalendarzu platformy Teams. Czasami mogą być modyfikowane.

- Do dnia dzisiejszego mamy dziennie około 20 próśb o reset hasła – wszystko staramy się wyjaśniać na bieżąco – uspokaja Ciołkosz-Pietrzyk.

Organizacja nauki zdalnej

Wrocławska oświata to w sumie 246 placówek, w tym 80 szkół podstawowych i 36 ponadpodstawowych, które musiały zmienić tryb nauczania. To ponad 49 tys. uczniów klas starszych szkół podstawowych oraz średnich. Zajęcia zdalne prowadzi ok. 4800 nauczycieli.

W poniedziałek 26 października odnotowano aktywność ok. 40 tys. użytkowników aplikacji MS Teams.

 

Obecnie w ramach Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej konta Micrsoft Teams ma już założonych blisko 60 tys. uczniów i nauczycieli z ponad 80 placówek.

Departament Edukacji UM Wrocławia przygotował dla dyrektorów specjalny przewodnik po edukacji zdalnej. Wskazuje w nim, jakie wyzwania czekają szkoły, wykaz rekomendowanych narzędzi i zestaw dobrych praktyk, mających ułatwić organizacje pracy.

Na zlecenie UM Wrocławia globalna sieć PwC przeprowadziła także audyt, którego rekomendacje, m.in. rozbudowa integracji systemów o nowe rozwiązania, właśnie są wdrażane. Trwają także modernizacja portalu www.wroclaw.pl, w tym zakładki dotyczącej nauczania zdalnego, i rozbudowa platformy edukacyjnej o narzędzia ułatwiające pracę zdalną.

 

Szkolenia

Nauczyciele doskonalą się w swojej pracy, uczestnicząc w szkoleniach. W poprzednim okresie zdalnego nauczania szkolenia przeprowadzono w marcu. Latem, przy wsparciu Fundacji Cyfrowy Dialog, przeprowadzono kolejne kursy. Skorzystało z nich 70 nauczycieli ze szkół podstawowych. (link)

Cały czas też trwają szkolenia wrocławskich nauczycieli. Skorzystało z nich ponad 400 z nich. Obecnie w trakcie realizacji jest 6 szkoleń dla 199 osób. Planowane jest jeszcze 25 szkoleń dla 511 przedstawicieli kadry pedagogicznej.

Jesienią tego roku szkolenia dla placówek oświatowych z metod pracy zdalnej przeprowadzi WCDN i CKZ. Uzupełnieniem szkoleń prowadzonych przez jednostki miejskie są webinary realizowane bezpośrednio przez firmę Microsoft.

Równolegle do wdrażania nowych narzędzi, Departament Edukacji wprowadził kaskadowy model szkolenia nauczycieli. Zakłada on wyłonienie w każdej placówce liderów oraz powołania zespołów do spraw zdalnego nauczania. Dzięki temu pozostali nauczyciele mogą korzystać z doświadczeń i wiedzy lidera oraz zespołu do spraw zdalnego nauczania w celu prowadzenia zajęć w trybie zdalnym. 

Iwona Kuźnik, dyrektor SP 76, wyjaśnia: - W naszej placówce 10 nauczycieli, nowych i po urlopach, oraz tych, którzy pracowali innymi metodami, miało szkolenie na poziomie podstawowej obsługi MS Teams, a 12 nauczycieli – szkolenie zaawansowanej obsługi MS Teams. 6 nauczycieli uczestniczy w realizowanych na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej webinarach szkoleniowych z zakresu zdalnego nauczania. Nauczyciele dzielą się wiedzą i umiejętnościami na spotkaniach Zespołów Przedmiotowych. W szkole 44 osoby pracują z wykorzystaniem MS Teams, 18 osób  stacjonarnie, 10 przygotowuje się do pracy z aplikacją.

Monitoring i wsparcie

Szkoły udostępniają stanowiska komputerowe dla nauczycieli. Wolne są sale lekcyjne wyposażone w komputery z kamerą, w których nauczyciele mogą prowadzić zajęcia online. W Liceum Ogólnokształcącym XVII praca zdalna nauczycieli jest monitorowana. Dyrekcja szkoły kontroluje zapisy tematów lekcji w dziennikach elektronicznych i realizację podstawy programowej, zbiera sprawozdania od nauczycieli ze sposobu realizowania lekcji online, pozostaje także w kontakcie ze społecznością szkolną.

- Od listopada planuję także monitoring pracy nauczycieli na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej MS Teams poprzez obserwację lekcji jako członek zespołu – zapowiada dyrektor placówki Małgorzata Iwankiewicz. Chcę zobaczyć, jak jeszcze możemy wspomóc zarówno nauczycieli, jak uczniów w tej niecodziennej sytuacji. Nie zostawiamy nikogo bez wsparcia, reagujemy na wszystkie uwagi i zastrzeżenia rodziców związane ze zdalnym nauczaniem, w szczególności na te, które imiennie wskazują nauczyciela i podają konkretny problem do rozwiązania – dodaje.

Dyrektorzy uspokajają

W SP 64 we Wrocławiu nauczanie na odległość w klasach 4-8 odbywa się poprzez Wrocławską Platformę Edukacyjną. Lekcje prowadzone są przez aplikację MS Teams zgodnie z planem. Godzina lekcyjna może trwać od 35 do 45 minut (zgodnie z rozporządzeniem) – to nauczyciel ustala czas jej trwania w kalendarzu. Lekcje odbywają się w czasie rzeczywistym. W ich trakcie wykorzystuje się udostępnianie ekranu, white board, prezentacje czy krótkie filmiki dydaktyczne.

- Analizujemy wszelkie uwagi od uczniów i rodziców, staramy się doskonalić pracę zdalną. Nauczyciele wzajemnie sobie pomagają w kwestiach technicznych i chcą się w tej materii rozwijać – mówi dyrektor szkoły Karolina Mitelska.

W ZSP 21 (SP 32) ponowne czasowe zawieszenie zajęć oraz wprowadzenie nauczania zdalnego nie przysporzyło większych trudności. Doświadczenie zdobyte w okresie zawieszenia zajęć w roku szkolnym 2019/2020 pozwoliło bez większych perturbacji przejść w system nauczania zdalnego, zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

- Zanim nastąpiło przejście na nauczanie zdalne uczniowie oraz ich rodzice mieli możliwość zweryfikowania dostępu do platformy Teams. Gdy zgłaszali taką potrzebę, otrzymywali wsparcie od kadry zarządzającej oraz nauczycieli posiadających stosowne uprawnienia. W placówce zostali powołani dwaj koordynatorzy ds. nauczania zdalnego, którzy zostali przygotowani do pracy w ramach współpracy z Departamentem Edukacji. Ich zadaniem jest m.in.: szkolenie nauczycieli, przygotowywanie materiałów szkoleniowych oraz edukacyjnych dla nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców w zakresie korzystania oraz pracy na platformie Teams, monitorowanie funkcjonalności platformy – wyjaśnia Edyta Krajewska, dyrektor ZSP nr 21.

Dyrektor ZSP nr 21 opracowała także szczegółową procedurę organizacji nauczania hybrydowego i zdalnego, która obowiązuje od 20.10.2020 r. i została udostępniona wszystkim członkom społeczności szkolnej. Pozwoliło to na stopniowe przygotowanie całej placówki do pracy w systemie zdalnym. W szkole od 16.04.2020 r. obowiązuje również regulamin korzystania z platformy Teams.

W obliczu obecnej sytuacji związanej z nowymi regulacjami prawnymi wyznaczającymi tryb pracy zdalnej dla placówek oświatowych, kluczowym celem jest zapewnienie spójności, jednolitości metod i narzędzi zdalnego nauczania, które mogą zapewnić komfort pracy uczniów.

Przydatne mogą być również instrukcje użytkownika aplikacji MS Teams dla uczniów i rodziców  znajdujące się na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej - pe.edu.wroclaw.pl.