Dolnośląski Klaster Lotniczy

Ośrodki naukowe i międzynarodowe koncerny zajmujące się projektowaniem i produkcją podzespołów dla przemysłu lotniczego będą współpracować w ramach Stowarzyszenia „Dolnośląski Klaster Lotniczy”. Walne zebranie członków stowarzyszenia odbędzie się 21 stycznia we Wrocławiu. Wśród partnerów DKL jest m.in. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

  • Dolnośląski Klaster Lotniczy

    Inauguracja działalności DKL, źródło: Dolnośląski Klaster Lotniczy

  • Dolnośląski Klaster Lotniczy

    źródło: Dolnośląski Klaster Lotniczy

  • Dolnośląski Klaster Lotniczy


Priorytetowym celem utworzenia Dolnośląskiego Klastra Lotniczego jest stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorstw powiązanych z branżą lotniczą, prowadzących działalność na terenie Regionu Polski Południowo – Zachodniej. To kolejna, po motoryzacyjnej i edukacyjnej, inicjatywa klastrowa rozwijana w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Tym razem do współpracy na rzecz branży lotniczej zaproszone zostały m.in. ośrodki naukowe i międzynarodowe koncerny zajmujące się projektowaniem i produkcją podzespołów dla przemysłu lotniczego. Na Dolnym Śląsku zainwestowały już takie międzynarodowe koncerny z branży lotniczej jak Becker Avionics czy UTC Aerospace Systems.

Dolnośląski Klaster Lotniczy (inauguracja działalności odbyła się 29 maja w Lubinie) wspierają też pozostałe strefy ekonomiczne z terenu województwa dolnośląskiego – Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park”, Ministerstwo Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Urząd Miasta Lubina. Wśród partnerów DKL jest m.in. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Partnerzy klastra chcą m.in. stworzyć dogodne warunki do rozwoju i lokowania nowych przedsiębiorstw przemysłu lotniczego na tym terenie, promować polski przemysł lotniczy za granicą oraz rozwijać sektor badawczo-rozwojowy. Odbywać się to będzie m.in. poprzez współpracę, wspieranie działalności przemysłowej, transferu wiedzy i wymiany doświadczeń produkcyjnych, handlowych i organizacyjnych, wzajemną pomoc w poszukiwaniu wykwalifikowanych kadr oraz organizację szkoleń i warsztatów.

Lotnictwo jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin gospodarki w Polsce i na świecie. Na projekty dotyczące nowoczesnych technologii w przemyśle lotniczym, w nowej perspektywie UE na lata 2014-2020 przewidziano m.in. 400 mln zł z konkursu „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo”. Konkurs realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Partnerami Dolnośląskiego Klastra Lotniczego są:

– Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

– Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości

– Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park”

– Politechnika Wrocławska

– Wrocławskie Centrum Badań EIT + Sp. z o.o.

– Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

– Becker Avionics Polska Sp. z o.o.

– Bergman Engineering Sp. z o.o.

– Glider Factory Jeżów

– HS Wrocław Sp. z o.o. (UTC Aerospace Systems)

– Metal Master

– VIA Technika Obróbki Powierzchniowej Sp. z o.o.

– Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bisek – Adam Bisek, India Rusia Center Poland

– Radiotechnika Marketing Sp. z o.o.

– Aeroklub Zagłębia MiedziowegoZgłoś uwagę