wroclaw.pl strona główna Najświeższe wiadomości dla mieszkańców Wrocławia Dla mieszkańca - strona główna

Infolinia 71 777 7777

9°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 18:45

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Dla mieszkańca
 3. Aktualności
 4. „Zauważ. Doceń. Powiedz. Zobacz we mnie dobro.” Nowa odsłona kampanii „Wrocław bez przemocy”
Kliknij, aby powiększyć
„Zauważ. Doceń. Powiedz. Zobacz we mnie dobro.” Nowa odsłona kampanii „Wrocław bez przemocy” Na zdjęciu fragment jednego z plakatów materiały organizatorów
„Zauważ. Doceń. Powiedz. Zobacz we mnie dobro.” Nowa odsłona kampanii „Wrocław bez przemocy” Na zdjęciu fragment jednego z plakatów

Bohaterowie kampanii – dwunastu przedstawicieli trzech pokoleń wrocławskich rodzin – opowiadają o sobie, o tym, co lubią i co cenią w sobie najbardziej. Po co? Bo lubiąc siebie, łatwiej być dobrym dla innych. Sprawa jest ważna, bo statystyki dotyczące przemocy są niewesołe.

Reklama

Kampania „Wrocław bez przemocy” - skupmy się na tym, co dobre

Aktualna odsłona kampanii skupia się na tym, co dobre.

Zaprosiliśmy wrocławskie rodziny do tego, żeby odkrywały w sobie to, co dobre i opowiedziały o tym najpierw sobie, a potem innym. Daliśmy uczestnikom czas na to, żeby mogli zachwycić się sobą na nowo i znaleźć w sobie dobre, piękne cechy i żeby wzajemnie sobie o tym opowiedzieli. Cała kompania tak jest zbudowana: dostrzegajmy w sobie to, co dobre.
Łukasz Łaskawiec z Wydziału Promocji Miasta, pomysłodawca kampanii

Zdaniem Bogny Bartosz, psycholożki z Uniwersytetu Wrocławskiego, która nadzoruje kampanię merytorycznie, rodziny to największy atut tego projektu.

– Ci ludzie podzielili się swoją historią po to, by pokazać innym, że warto budować wspólnotę rodzinną opartą o dziadków, rodziców i dzieci – mówi. – Ten projekt mówi o tym, że nie jest łatwo być dobrym dla innych, nie jest łatwo innych wspierać, a przede wszystkim mówić im o tym, jak są dla nas ważni.

Ludzie, którym mówimy, że są dobrzy, że dostrzegamy, jak się do nas uśmiechają, albo że są wobec nas życzliwi czy troskliwi, umacniają się dzięki temu w byciu dobrym także dla innych. Bo jak lubię siebie, to lubię też innych. A jak lubię innych, to podejmuję na co dzień bezinteresowne, drobne działania, które czynią nasz świat lepszym, sympatyczniejszym. Dobrym.
Bogna Bartosz, psycholożka z Uniwersytetu Wrocławskiego

W załączniku, w wersji do druku, zamieściliśmy plakat, którego fragment prezentujemy na zdjęciu głównym.

Jakie działania towarzyszą kampanii?

Kampanii towarzyszą działania informacyjne i edukacyjne.

Miasto przygotowało ulotki dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, folder dla nauczycieli i plakaty, a także harmonogram spotkań obejmujących między innymi 60 warsztatów z planszówkami dla szkół, pokazy filmowe z warsztatami, w których udział może wziąć nawet 100 klas, spotkania dla rodziców pod hasłem „Nie jest łatwo być rodzicem”, debatę dla nauczycieli i spotkania dla seniorów.

– Kampanie antyprzemocowe zwykle skupiają się na trudnych doświadczeniach i dramatycznych przeżyciach, których często, jako odbiorcy, staramy się unikać. A my przyjęliśmy założenie, że warto przyciągnąć uwagę mieszkańców w inny sposób, tworząc przekaz pozytywny, nie tylko zachęcający do dobrych zachowań, ale po prostu przyciągając uwagę pozytywnymi emocjami – wyjaśnia Radosław Michalski, dyrektor Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

4,5 mln na działania przeciwdziałające przemocy 

W 2023 roku na przeciwdziałanie przemocy (w tym prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, które przyjmują także osoby w trudnej sytuacji niezwiązanej z przemocą) Miasto przeznaczyło ok 4,5 mln zł. 

Główne instytucje miejskie, które prowadzą i finansują zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej to:

 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Przeciwdziałanie przemocy to bardzo ważny temat. Dlatego działania prowadzimy przez cały rok, nieustannie szukając nowych pomysłów i rozwiązań, rozmawiając ze sobą i organizacjami pozarządowymi.
Joanna Nyczak, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia

– Jesienna odsłona kampanii Wrocław bez przemocy to sposób na wyjście do jeszcze szerszej grupy mieszkańców, uświadamianie im, że przemoc istnieje i musimy zwracać uwagę na to, co dzieje się wkoło nas, ale też przypomnienie, jakie mamy narzędzia, by jej przeciwdziałać – dodaje Joanna Niczak.

Co robi Miasto, by przeciwdziałać przemocy?

Najważniejsze zadania realizowane przez Miasto w celu zapobiegania przemocy to:

 • Prowadzenie, wspieranie i monitorowanie specjalistycznych ośrodków, które oferują bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną, socjalną, materialną i organizacyjną dla świadków i osób doznających przemocy i świadków przemocy w rodzinie.
 • Projekt „Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie” dla mieszkanek i mieszkańców Wrocławia, którzy w wyniku przemocy domowej muszą opuścić dom. Projekt realizujemy w partnerstwie trzech organizacji pozarządowych: Fundacja na Rzecz Równości, Fundacja Centrum Praw Kobiet Oddział we Wrocławiu oraz Fundacja Non Licet.
 • Otwarte w tym roku Centrum Pomocy Dzieciom, prowadzone przez Fundację Non Licet, w którym dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem a także ich niekrzywdzącym opiekunom jest udzielana kompleksowa pomoc. Wsparcia udzielają psycholodzy, lekarze, pracownik socjalny. W razie potrzeby odbywają się tu również przesłuchania sądowe dzieci.
 • Prowadzenie działań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową, w tym punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doświadczających oraz stosujących przemoc; program psychologiczno-terapeutyczny indywidualny oraz grupowy dla osób stosujących przemoc; warsztaty dla młodzieży i rodziców/opiekunów; superwizje indywidualne oraz grupowe.
 • Edukacja dzieci i młodzieży – w warsztatach i spotkaniach organizowanych również we współpracy z NGO bierze udział kilkanaście tysięcy osób. W 2022 roku było to niemal 19 tysięcy osób.

 • Szkolenia, konferencje, spotkania i seminaria dla osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy
 • Interwencja kryzysowa, w tym schronienie oraz różnego rodzaju wsparcie (np. pomoc medyczna, psychologiczna, prawna) – w 2022 roku około 750 osób skorzystało z takiej pomocy.
 • Wsparcie, które ma na celu usamodzielnienie i uniezależnienie się osób doświadczających przemocy – w 2022 roku ze wsparcia skorzystało ponad 1650 osób.
 • Pracownicy socjalni Działu Przeciwdziałania Przemocy Domowej realizują nowy projekt socjalny pod nazwą „Wrocław reaguje”, który obejmuje działania edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej kierowane do różnych odbiorców: seniorów, uczniów, przedstawicieli ochrony zdrowia, przedstawicieli oświaty. Łącznie w spotkaniach edukacyjnych w roku 2023 wzięło udział 650 osób.

 • Dział Przeciwdziałania Przemocy Domowej w MOPS - od 1 września 2023 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu funkcjonuje nowa komórka: Dział Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Pracownicy działu ściśle współpracują z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Nowy dział liczy 31 pracowników, którzy w swojej codziennej pracy koncentrują się na rozpoznawaniu problemów i pomocy osobom z doświadczeniem przemocy. Pracownicy socjalni są członkami grup diagnostyczno-pomocowych odpowiedzialnych za realizację procedury „Niebieskie Karty”. Dział zajmuje się również przyjmowaniem zgłoszeń podejrzenia występowania przemocy domowej i podejmowaniem w związku z nimi działań. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, przez pocztę tradycyjną i elektroniczną. Pracownicy ściśle współpracują z wrocławską Policją, podejmują wspólne działania z organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi, przedstawicielami oświaty i ochrony zdrowia.

Rola pracowników socjalnych oraz policjantów w zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy jest niezwykle ważna, nie tylko ze względu na obowiązki, jakie nakładają na nich przepisy, ale także dlatego, że najczęściej są pierwszą linią pomocy dla osób doświadczających przemocy.
Michał Szydłowski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu

– Warto pamiętać, że jest to trudne, wymagające i niezwykle odpowiedzialne zadanie – dodaje. –  Za tę pracę należą im się wielkie podziękowania. Podziękowania należą się także wszystkim instytucjom i organizacjom zaangażowanym w pomoc osób doświadczającym przemocy i działania kierowane do jej sprawców.

Przemoc w statystykach

Dlaczego to wszystko jest takie ważne? Bo statystyki są nieubłagalne: liczba zgłoszeń dotyczących przemocy wzrasta.

Od 1 stycznia do 21 listopada tego roku do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy wpłynęło ponad 2000 informacji, w tym 265 zgłoszeń o podejrzeniu wystąpienia przemocy i 1777 formularzy „Niebieskiej Karty”.

– Analiza tylko 1276 formularzy rozpoczynających procedurę pokazuje, że najczęściej stosowana jest przemoc psychiczna (1115 wskazań) i fizyczna (917 wskazań) – informuje Izabela Pawłowska, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy. – Najrzadziej jest mowa o cyberprzemocy (16 wskazań). Osób doznających przemocy w tym roku było 1597, w tym 922 kobiety, 177 mężczyzn i 498 dzieci. Osób stosujących przemoc – 1401, w tym 323 kobiety, 1075 mężczyzn i 3 dzieci – wylicza Pawłowska.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy, któremu przewodzi Pawłowska, to jeden z podstawowych elementów systemu przeciwdziałania przemocy domowej, który integruje działanie służb odpowiedzialnych ochronę i zapobieganie przemocy wśród mieszkańców. Zespół składa się z przedstawicieli różnych instytucji i organizacji, które zajmują się tą problematyką, takich jak: MOPS (największa grupa) i Policja oraz Prokuratura, sądy, ośrodki wsparcia dla osób doświadczających przemocy czy organizacje pozarządowe.

Z kim się kontaktować w sytuacji kryzysowej?

Najważniejsze instytucje, numery telefonów i adresy znajdują się:

W sytuacji kryzysowej najważniejszy kontakt to numer alarmowy policji. Zgłaszając sytuację przemocy, można udać się także na najbliższy komisariat lub do najbliższego zespołu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – są rozmieszczone na terenie całego miasta.

W przypadku podejrzenia przemocy domowej procedurę Niebieskiej Karty mają obowiązek uruchomić także przedstawiciele służby zdrowia, edukacji i  komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Najważniejsze numery telefonów

 • Policja: 112 (telefon alarmowy).
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”: 800 120 002 (lube-mail:niebieskalinia[at]niebieskalinia.pl),
 • Telefon Zaufania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu: 512 198 939.

Zachęcamy do obejrzenia wyjątkowej dyskusji - przygotowanej z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka: porozmawiamy o tym, jak wspólnie czynić nasz świat lepszym, sympatyczniejszym...

Źródło: materiały organizatorów

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl