wroclaw.pl Najnowsze wiadomości dla mieszkańców Wrocławia
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 15°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Żadna uchwała nie zaplanowała pandemii. Rozmowa z Jarosławem Krauze

Rozmowa z Jarosławem Krauze, wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Wrocławia.

Reklama

Już dziś, 20 listopada odbędzie się pierwsze czytanie budżetu Wrocławia na 2021 rok. Choć wiadomo, jak ważny jest to dokument dla funkcjonowania miasta, to z pewnością nie wszyscy wiedzą jak wygląda jego procedowanie…

Praca nad budżetem rozpoczyna się w już na początku wakacji. Do 10 lipca prezydent miasta musi wydać zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy przez wszystkie miejskie jednostki organizacyjne. Muszą one przedstawić mu swoje plany i objaśnienia związane z planowanymi dochodami i wydatkami. To jest podstawa do stworzenia budżetu przez skarbnika miasta. Jego projekt prezydent musi przedstawić Radzie Miejskiej Wrocławia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Następnie przewodniczący Rady Miejskiej musi niezwłocznie przekazać go wszystkim klubom, komisjom i radnym, a następnie wskazać terminy prac nad budżetem. Projekt budżetu jest rozpatrywany w dwóch czytaniach. Pierwsze musi odbyć się na najbliższej sesji po przekazaniu go przez prezydenta Radzie Miasta. W tym roku odbędzie się to właśnie 20 listopada.

Czytaj projekt budżetu miasta na 2021

Jak dalej będą postępowały prace nad uchwałą budżetową?

Do 27 listopada poszczególne komisje i kluby muszą przedstawić swoje opinie i wnioski w tej sprawie. Następnie do 4 grudnia prezydent ma czas na przedstawienie swojego stanowiska, a do 11 grudnia Komisja Budżetu i Finansów ostatecznie opiniuje projekt uchwały budżetowej.

Natomiast 17 grudnia odbędzie się jej drugie czytanie i zapadnie ostateczna decyzja o jej uchwaleniu. To będzie pierwsza wersja budżetu na 2021 rok. Życie pokazuje, że w trakcie roku budżetowego, następuje kilkakrotnie jego nowelizacja. Jest to związane z pojawieniem się dodatkowych środków finansowych lub nieprzewidzianych wydatków.

Co dla radnych jest najistotniejsze w kwestii budżetu?

Każdy radny pracuje w określonej komisji i ma swoje zainteresowania w tym względzie. Tych, którzy są w komisji edukacji, z pewnością najbardziej interesują wydatki na ten właśnie cel. Jednak z mojego punktu widzenia powinny nas najbardziej obchodzić dochody miasta, żeby było z czego wydawać. Bardzo duża część wydatków jest po prostu obligatoryjna. To bieżące zobowiązania jak np. pieniądze przeznaczone na funkcjonowanie placówek oświatowych, obsługę komunikacji zbiorowej, utrzymywanie zieleni czy oczyszczanie miasta. Bardzo istotne jest to, aby dochody własne miasta były wyższe niż jego własne wydatki. To oznacza bezpieczeństwo dla miasta i daje możliwość spłaty zobowiązań pozyskanych na inwestycje. Na szczęście w budżecie Wrocławia tak jest od wielu lat, więc możemy cały czas rozwijać nasze miasto.

Czym na co dzień zajmują się członkowie Komisji Budżetu i Finansów?

Mamy określony plan pracy na cały rok. Do naszych zadań należy m.in. opiniowanie projektów uchwał wpływających do komisji, monitorowanie realizacji osiąganych dochodów, bieżące analizowanie wydatków. Śledzimy też realizację zadań zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz w Założeniach Społeczno–Gospodarczych.

Analizujemy również rozdysponowanie rezerwy budżetowej. Choć przez cały rok mamy dużo pracy, to właśnie teraz przypada największa intensywność działań naszej komisji, bo musimy rozpatrywać wszystkie wnioski związane z budżetem. Większość uchwał przyjmowanych przez Radę Miasta dotyczy finansów, więc muszą być one zaopiniowane przez nas.

W jaki sposób pandemia koronawirusa wpłynęła na pracę Państwa komisji?

Nasza praca odbywa się równie intensywnie jak przed pandemią, ale raczej zdalnie lub na spotkaniach online. Z pewnością jest równie wydajna. Może czasem dla niektórych członków bywa bardziej czasochłonna, bo jednak narzędzia, z których obecnie korzystamy nie były wcześniej przez wszystkich używane. Jednak choć na samą komisję koronawirus miał niewielki wpływ, to już na budżet Wrocławia ogromny.

Wiele spraw nie dało się wcześniej zaplanować i przygotować – zarówno pod względem wydatków, jak i dochodów. Żadna uchwała nie zaplanowała pandemii. Mam jednak nadzieję, że Wrocław pozytywnie przejdzie przez ten trudny czas.

Dziękuję za rozmowę.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama