wroclaw.pl Najnowsze wiadomości dla mieszkańców Wrocławia
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 15°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Sala sesyjna Rady Miejskiej Wrocławia otrzymała imię I.J. Paderewskiego

70-centymetrowe popiersie Paderewskiego dłuta Tomasza Wenklara zawisło na ścianie, „nad głowami” radnych, na wprost stołu prezydialnego i godła Wrocławia, fot. mawi

11 października 2018 r. Rada Miejska Wrocławia VII kadencji przybyła na swoje ostatnie posiedzenie do wrocławskich Sukiennic. W bogatym programie tych obrad znalazło się m.in. sprawozdanie przewodniczącego RM z kilkuletniej działalności Rady oraz uroczystość nadania sali sesyjnej imienia wybitnego muzyka i polityka Ignacego Jana Paderewskiego – na cześć 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Reklama

Pełna zgoda na koniec „rządów”

Podczas głosowania na wstępie  LXIII (63.) sesji Rady Miejskiej Wrocławia radni byli zgodni jak rzadko kiedy. Wszyscy jednogłośnie wyrazili poparcie dla tego, by Rada Miejska Wrocławia VII kadencji (2014-2018), pragnąc uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, nadała sali sesyjnej imię Ignacego Jana Paderewskiego.

Przyjęcie ww. rezolucji zostało połączone z odsłonięciem popiersia wybitnego pianisty i byłego premiera polskiego rządu, którego dokonali prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Ossowski oraz autor 70-centymentrowej rzeźby – stanowiącej odwzorowanie tej, która od czerwca 2018 r. zdobi Promenadę Staromiejską – Tomasz Wenklar (fot. UMW).

Pod Paderewskim od lewej: Jacek Ossowski – przewodniczący RMW, Jerzy Pietraszek – wicedyrektor Wydziału Kultury UMW, prof. Waldemar Wawrzyniak, Beata Stragierowicz – Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Tomasz Wenklar – autor popiersia, fot. UMW 

Przygotowania do tego specjalnego upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodłegłości przez kończącą właśnie swoje „rządy” Radę Miejską trwały od kilku miesięcy. W ich trakcie m.in. decydowano o najlepszej lokalizacji odlanego z brązu popiersia (czytaj: Rada Miejska Wrocławia „pod opieką” mistrza Paderewskiego). 11 października 2018, podczas szczęśliwego finału, Tomasz Wenklar był wyraźnie wzruszony: 

– Czas pędzi nieubłaganie, a w chwili, gdy po raz pierwszy byłem w tej sali ze swoimi modelikami rzeźby, nie wiedziałem, że wszystko tak szybko się potoczy. A tu proszę, jestem już na odsłonięciu i – co jest niesamowite – słyszę w tym samym czasie towarzyszącą temu muzykę Paderewskiego. 

Mimo że niespełna metrowe, razem z półeczką, na którym widnieje podpis Paderewskiego, popiersie wygląda na solidne i jest zamocowane na dość sporej wysokości. Artysta zapewnia jednak, że konstrukcja jest dobrze zabezpieczona i trwała. – Na tej półeczce mogłoby stanąć z powodzeniem trzech takich Paderewskich i ona na pewno nawet by nie drgnęła – mówi Tomasz Wenklar. 

Rada Miejska Wrocławia VII kadencji –  lata 2014-2018

Najważniejszą informacją na ostatniej sesji jeszcze urzędującej Rady Miejskiej było podsumowanie jej działalności w latach 2014-2018. 

Ostatnie robocze posiedzenie RM Wrocławia kadencji 2014-2018 z udziałem władz miasta, fot. mawi

Na początek przewodniczący RM Jacek Ossowski przytoczył kilka danych statystycznych. Warto więc odnotować, że w ciągu czterech lat:  

 • odbyły się 63 sesje – 52 zwykłe, 5 uroczystych, 6 nadzwyczajnych
 • obyło się ponad 700 komisji Rady
 • radni podjęli 1477 uchwał, 9 stanowisk, 5 apeli, 2 rezolucje
 • radni złożyli 482 interpelacje i 365 zapytań
 • rozpatrzono 166 skarg i wniosków
 • RM Wrocławia wybrała 320 ławników do wrocławskich sądów 

Najważniejsze uchwały i dokonania

 • Statut Wrocławia
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia
 • Strategia Wrocław 2030
 • Strategia edukacyjna
 • Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Wrocławia na lata 2018-2030
 • Program wspierania rodzin we Wrocławiu na lata 2018-2020
 • Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych ,,Bez Barier’’ na lata 2018-2020
 • Program opieki nad zabytkami na lata 2016-2019
 • Program rewitalizacji na lata 2017-2020
 • Park Kulturowy ,,Stare Miasto’’
 • Ustanowienie Odznaki Honorowej
 • Przystąpienie Wrocławia do Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców ICORN
 • Nadanie statutu Ośrodkowi Pamięć i Przyszłość

Ochrona przyrody i klimatu

 • Program ochrony środowiska dla Wrocławia na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025
 • Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Wrocławia
 • Program osłonowy dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze
 • Program ochrony środowiska przed hałasem dla Wrocławia
 • Porozumienie burmistrzów na rzecz klimatu i energii

Zobacz: Prezentacja podsumowująca VII kadencję RM Wrocławia  

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama