wroclaw.pl Najnowsze wiadomości dla mieszkańców Wrocławia
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 15°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Program in vitro we Wrocławiu przedłużony na kolejne lata

Wrocław przedłuża „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Wrocławia”. Wg. projektu uchwały od 2020 r. będzie więcej pieniędzy na ten cel, a docelowo rocznie do programu będzie kwalifikować się około 420 par zamieszkałych na terenie Wrocławia. Zdecydowali o tym miejscy radni na sesji 21 listopada. 

Reklama

„Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Wrocławia” został przedstawiony miejskim radnym na sesji 21 listopada. 

Autorami dokumentu są prof. dr hab. n. med. Wiesław Szymański – kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Akademii Medycznej, były konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”.

Projekt uchwały

O programie

Z programu (który uruchomiono w kwietniu i jest realizowany do końca 2019 r.) mogło skorzystać ponad 300 par z Wrocławia. Na ten cel z budżetu miasta przeznaczono 1,5 mln zł.

– Do programu zgłosił się 275 par, 150 zakwalifikowało się do programu. Pełną procedurę przeszło 90 par, z czego 26 jest w ciąży (dwie to ciąże mnogie). Pierwsze dziecko ma urodzić się w pierwszym kwartale 2020 r. - mówiła na sesji dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego Joanna Nyczak. 

Teraz program ma być przedłużany na kolejne lata; zarówno kwota, jaki i liczba par, które mogą skorzystać z dofinansowania do leczenia niepłodności, zwiększą się.

W każdym roku programu miasto, na dofinansowania do leczenia niepłodności, ma zabezpieczyć kwotę 2,1 mln zł. Docelowo do programu kwalifikować się będzie rocznie około 420 par zamieszkałych na terenie Wrocławia.

Program ma obowiązywać do czasu wdrożenia do realizacji Narodowego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego lub innej formy finansowania procedury zapłodnienia pozaustrojowego określonej odrębnymi przepisami.

Szacunki

Według danych WHO w Polsce niepłodnych jest 10-12 procent par (w USA – 10-20, we Francji – 18,4 proc., w Wielkiej Brytanii – 16,8 proc), a z powodu okresowej lub trwałej niepłodności cierpi około 1,2-1,3 mln par, a bezdzietnych jest około 600 tys. par.

We Wrocławiu wielkość niepłodnej populacji można szacować na około 21 000 par.

Kto będzie mógł skorzystać

Program zakłada dofinansowanie kosztów jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka dla każdej pary zakwalifikowanej do programu w wysokości do 100 procent, w maksymalnej kwocie 5 000,00 zł, pod warunkiem przeprowadzenia przynajmniej jednej całej procedury przewidzianej w programie.

Do programu zostaną zakwalifikowane pary spełniające kryteria:

a) stwierdzona przyczyna niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu;

b) w dniu zgłoszenia do programu kobieta nie ukończyła 40-tego roku życia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat (wg rocznika urodzenia) pod warunkiem dobrze rokującej rezerwy jajnikowej, potwierdzonej badaniem AMH (powyżej 0.7 ng/mL) lub w przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka:

c) para zgłaszająca akces do programu mieszka na terenie miasta Wrocławia;

d) decyzję o kwalifikacji pary do leczenia podejmuje realizator programu.

Realizator programu zostanie wyłoniony w konkursie.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama