wroclaw.pl strona główna Najświeższe wiadomości dla mieszkańców Wrocławia Dla mieszkańca - strona główna

Infolinia 71 777 7777

17°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 03:25

wroclaw.pl strona główna

Reklama

 1. wroclaw.pl
 2. Dla mieszkańca
 3. Przydatne informacje
 4. Dla Ukraińców
 5. Osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na opiekę społeczną

Osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na opiekę społeczną

Redakcja www.wroclaw.pl,

Pomoc w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, w usamodzielnieniu się, zapewnienie niezbędnych środków na życie – to tylko niektóre formy wsparcia, jakich osoby niepełnosprawne w Polsce mogą oczekiwać od instytucji zajmujących się opieką społeczną. Ci, którzy potrzebują takiej pomocy, powinni skierować się do ośrodka pomocy społecznej odpowiedniego dla swojego miejsca zamieszkania.

Reklama

Pomoc społeczna to instytucja stworzona przez państwo do realizowania polityki społecznej, a więc pomagania obywatelom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi ci się zmagają i których nie są w stanie sami przezwyciężyć. Zadaniem instytucji zajmujących się tą dziedziną jest również zapobieganie radykalne trudnym sytuacjom życiowym obywateli przez podejmowanie różnorodnych działań, które pozwolą takim osobom usamodzielnić się i pomogą w integracji społecznej ze środowiskiem. Do narzędzi to ułatwiających należy dla przykładu stworzenie sieci usług socjalnych odpowiednich do potrzeb w tym zakresie.

Co bardzo ważne, wszystkie te działania dotyczą również uchodźców z Ukrainy, którzy po agresji rosyjskiej uciekli do Polski. Ze szczególną uwagą polscy urzędnicy zajmujący się pomocą społeczną przyglądają się potrzebą osób z niepełnosprawnościami.

 • Pomoc społeczna w przypadku osób niepełnosprawnych to przede wszystkim:
 • przyznawanie i wypłacanie rozmaitych niezbędnych świadczeń;
 • organizowanie, prowadzenie i rozwój infrastruktury socjalnej, pozwalającej na skuteczną integrację społeczną;
 • praca socjalna w środowiskach jej potrzebujących;
 • Systematyczne diagnozowanie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 • realizowanie zadań wynikających z diagnozy postawionej wcześniej diagnozy w sferze potrzeb społecznych;
 • nieustanne rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zdiagnozowanych potrzeb.

By skorzystać z takiego wsparcia, ci, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności powinni się udać się do ośrodka pomocy społecznej (we Wrocławiu to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) lub powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

W MOPS-e można uzyskać wszelkie niezbędne informacje. To ta instytucja przyznaje ludziom niepełnosprawnym świadczenia pieniężne, choćby zasiłek stały, zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenia niepieniężne, związane np. z pracą socjalną. PCPR-y przyznają rozmaite formy dofinansowania, np. do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne czy środki pomocnicze.

Człowiek niepełnosprawny, który jest samotny i wymaga systematycznej pomocy innych ludzi może natomiast skorzystać z usług opiekuńczych. Obejmują one między innymi pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, niezbędną pielęgnację i (o ile to możliwe) zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Na podkreślenie zasługuje fakt, że usługi opiekuńcze są świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Po szczegółowe, wiarygodne informacje najlepiej zgłosić się do MOPS-u: https://www.mops.wroclaw.pl/

Wsparcie niepełnosprawnym uchodźcom z Ukrainy oferuje także wiele polskich organizacji pozarządowych. I tak na przykład osoby z niepełnosprawnością poszukujące pomocy mogą zgłosić się do Stowarzyszenia Mudita. Oferuje ono również pośrednictwo pracy i opiekę nad ludźmi niepełnosprawnymi.

Z kolei osoby z rdzeniowym zanikiem mięśni mogą skorzystać z wszechstronne pomocy oferowanej przez Fundację SMA. Natomiast osoby głuche i niedosłyszące wspierają między innymi Fundacja Akademia Młodych Głuchych i Polki Związek Głuchych. O wiele więcej informacji na ten temat można znaleźć, wchodzą na stronę: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1992058

Maciej Sas

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl