wroclaw.pl Najnowsze wiadomości dla mieszkańców Wrocławia
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 10°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Nowe przepisy o sprzedaży alkoholu i jego spożywaniu w miejscach publicznych

Park Kulturowy „Stare Miasto” we Wrocławiu

Zakaz handlu detalicznego alkoholem na terenie Starego Miasta w godz. 22.00-06.00 oraz wyłączenie zakazu spożywania alkoholu w wyznaczonych miejscach publicznych we Wrocławiu – m.in. takie nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od września br. 

Reklama

Nowe propozycje przepisów, dotyczących sprzedaży alkoholu na terenie Starego Miasta, w 100% należącego do obszaru wrocławskiego parku kulturowego, oraz uwolnienie od zakazu spożywania alkoholu w niektórych miejscach publicznych we Wrocławiu 12 czerwca 2018 r. wpłyną do Rady Miejskiej Wrocławia.

Oprócz tych dwóch ww. propozycji, Radzie Miejskiej zostaną przekazane jeszcze dwa projekty, związane ze zmianami, które w naszym kraju wprowadziła nowa ustawa o wychowaniu w trzeźwości. – W związku z tym na samorządy nałożono obowiązek znowelizowania do września br. treści dwóch dotyczas obowiązujących w mieście uchwał, które w myśl ustawy tracą moc prawną – mówi Joanna Nyczak, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia. Jedna z rzeczonych uchwał dotyczy limitu zezwoleń na handel alkoholem, a druga – zasad lokalizacji miejsc, przy których nie można sytuować punktów sprzedaży alkoholu, jak np. świątynie, przedszkola, żłobki czy inne placówki edukacyjne

Konsultacje społeczne:

Ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych - konsultacje

Odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Wrocławia - konsultacje

Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia – konsultacje

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Wrocławia – konsultacje


 

Samorząd lokalny może zadecydować

Ustawodawca umożliwił samorządom, aby na poziomie zarządzanych przez siebie gmin wprowadziły własne regulacje, które będą zgodne z literą prawa. Jedno z tych rozwiązań dotyczy ograniczenia czasu sprzedaży alkoholu, a drugie wyłączenia zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

Temat wprowadzenia godzinowych ograniczeń sprzedaży alkoholu w handlu detalicznym we Wrocławiu staje na miejskiej „wokandzie” nie po raz pierwszy. Pamiętamy, jak Rada Miejska pochylała się nad nim, w kontekście obszaru Starego Miasta, już kilka lat temu. Wówczas miejskie uchwały zostały zakwestionowane przez wojewodę dolnośląskiego. Na planach się więc zakończyło.

– Teraz ustawa pozwala nam powrócić do tych zagadnień – zaznacza dyrektor Nyczak.  

Druga natomiast kwestia, czyli miejsc publicznych we Wrocławiu, gdzie można spożywać alkohol, była już przed paroma miesiąca przedmiotem dyskusji śród miejskich radnych. Wówczas sugerowano rozpoczęcie prac, prowadzących do wyznaczenia lokalizacji, gdzie picie napojów wyskokowych nie będzie łączyło się z żadnymi nieprzyjemnymi konsekwencjami dla mieszkańców. Niejako naczelnym przykładem jest tu oczywiście Wyspa Słodowa. 

Ograniczenia w sprzedaży alkoholu

Radni miejscy zajmą się powyższym w dwóch etapach. Projekt zostanie przekazany na sesję RM 21 czerwca, w celu podjęcia uchwały kierującej go do zaopiniowania przez rady osiedla. Po uzyskaniu takiej opinii, i zakładając, że będzie ona pozytywna, projekt przewidujący wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu we wszystkich placówkach detalicznych na terenie osiedla Stare Miasto – które, trzeba pamiętać, w całości jest objęte obszarem wrocławskiego parku kulturowego – w godz. 22.00-06.00, ponownie trafi pod głosowanie radnych.

– W grę wchodzi tu 60 sklepów – mówi Joanna Nyczak. – Wierzymy, że tym samym zwłaszcza model „weekendowego spożywania alkoholu” właśnie na starówce, czyli zakup tańszego alkoholu w sklepie, a potem konsumowanie go w okolicznych bramach czy na podwórzach, czemu często towarzyszy dewastowanie miejskiej substancji, zostanie ukrócony – dodaje dyr. Nyczak.

Jak przekonują pomysłodawcy projektu, takie posunięcie ma wpłynąć zarówno na zmniejszenie ilości kupowanego i spożywanego alkoholu, jak i sprzyjać okolicznym mieszkańcom, niejednokrotnie narażonym na hałas, fetor, a także nieprzyjemne incydenty właśnie we własnych budynkach czy na podwórkach, zwłaszcza w godzinach nocnych. 

Miejsca publiczne wyłączone z zakazu picia alkoholu  

– Proponujemy, żeby jednym z nich była Wyspa Słodowa, czyli jakby główne miejsce, w którym spotykają się osoby, chcące pić alkohol na świeżym powietrzu – mówi dyrektor Joanna Nyczak. – Oprócz tego te, gdzie są już wyznaczone miejsca do grillowania – w parku Wschodnim, lasach: Rędzińskim, Osobowickim, Sołtysowickim oraz w parku Tysiąclecia. Tereny te zostaną przez Zarząd Zieleni Miejskiej dokładnie oznaczone.

 

Uchwała dotycząca tego projektu będzie procedowana tylko na sesji lipcowej RM, ustawodawca w przypadku wyłączenie ww. zakazu nie wymaga formalnego opiniowania ze strony rad osiedli. Treść uchwały jest natomiast tradycyjne udostępniona do konsultacji społecznych na stronie BIP-u.

– Mieszkańcy oczekiwali od nas takich decyzji. W przeprowadzonej na nasze zlecenie ankiecie ponad 60% zapytanych o to wrocławian uważa, że w miejscach publicznych powinny być wyznaczone strefy, gdzie można spożywać alkohol bez żadnych prawnych konsekwencji – wyjaśnia Joanna Nyczak. – Oczywiście oczekują przy tym spełnienia określonych warunków, w tym zapewnienia czystości czy bezpieczeństwa.

– Co do samej Wyspy Słodowej, ponad 40% wrocławian uważa, że picie alkoholu powinno tam być dopuszczalne, niewiele mniej osób jest przeciwnego zdania. Dlatego zdecydowaliśmy się jednak na przyjęcie tego pierwszego rozwiązania, z zastrzeżeniem uważnego przyglądania się, jak to sprawdzi się w praktyce. Wprowadzenie wyłączenia zakazu, o którym mówimy, nie jest bowiem posunięciem na stałe. Uchwałę można w przyszłości zmienić – zarówno rozszerzyć, jak i zawęzić – mówi dyrektor Nyczak. 

Jednym zdaniem: jeśli korzystający z relaksu na Wyspie Słodowej i innych ww. miejscach nie wykażą się tzw. kulturą picia i bycia po alkoholu, o utrzymaniu zakazu wyłączenia trzeba chyba będzie zapomnieć... 

Co z limitami zezwoleń na sprzedaż alkoholu

– Do tej pory mieliśmy do czynienia z limitem punktów, w których jeden sprzedawca mógł mieć kilka zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Obrazowo wygląda to tak, że jeśli mieliśmy 1000 punktów na całe miasto, to w każdy z nich mógł mieć nawet do 6 rodzajów zezwoleń, czyli każde na inny rodzaj alkoholu* – wyjaśnia Joanna Nyczak.

– Teraz na całe miasto będą obowiązywały limity – osobno na wino, osobno piwo, osobno na mocne alkohole. W praktyce dla handlowców nic się nie zmienia, to jest bardziej zmiana w sposobie liczenia, którą samorządy muszą wziąć pod uwagę. Sklepy, które mają do tej pory określone pozwolenia, oczywiście przy nich pozostają. Zmiana uchwały nie wpływa na termin, na jaki pozwolenia zostały wydane – podkreśla dyrektor Nyczak.  

Reasumując: jeśli sprzedawca ma obecnie pozwolenie na sprzedaż alkoholu, wydane np. na najbliższe trzy lata, dopóki ten termin nie minie, nic nie zmieni się w sposobie jego działalności handlowej. 

*Dotychczasowy limit 1000 sklepów i 700 punktów gastronomicznych, zmiana na: 3000 zezwoleń w sklepach i 2200 zezwoleń w punktach gastronomicznych; wprowadzenie limitu na wprowadza do limitu alkohole niskoprocentowe; wyższa zawartość alkoholu = niższy limit zezwoleń

Ilustracje z prezentacji dot. badania zrealizowanego przez CEBRIS na zamówienie UMW w okresie 16- 24 maja 2018 r. Badanie ilościowe, metodą TAPI/MOBI door to door (ankieta bezpośrednia w lokalu respondenta na tablecie/smartfonie). Grupa celu: mieszkańcy Wrocławia w wieku 18-72 lata

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama