wroclaw.pl Najnowsze wiadomości dla mieszkańców Wrocławia
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 15°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Miejski program „Mozart” kojarzy biznes i naukowców

Pracownia diagnostyczna na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Wrocławskie Centrum Akademickie zaprasza naukowców i przedsiębiorców do udziału w programie „Mozart”, w ramach którego miasto wspiera przedsiębiorców oraz naukowców w realizacji ich wspólnych projektów.

Reklama

Miasto oferuje wsparcie finansowe dla partnerstw naukowo-biznesowych, tj. naukowców zatrudnionych na uczelniach i w instytutach współpracujących z przedsiębiorcami, którzy działają i zatrudniają pracowników na terenie Wrocławia.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zgłoszenie propozycji wspólnego projektu. Środki z budżetu miasta przeznaczone zostaną na najwyżej ocenione pomysły.

Mozart: prawie dwieście partnerstw

Program „Mozart” został wprowadzony w 2012 roku. Wsparcie finansowe w ramach programu uzyskały jak dotąd 192 projekty realizowane przez partnerstwa naukowo-biznesowe. Tematyka dotychczasowych projektów partnerstw jest bardzo różnorodna i ciekawa. Odpowiadają one konkretnym potrzebom przedsiębiorstw, jednocześnie pozytywnie wpływając na praktykę dydaktyczną pracowników wrocławskich uczelni i instytutów.

W efekcie współpracy naukowców i przedsiębiorców powstają nowe produkty i usługi, firmy biorące udział w programie zwiększają swoje obroty i dochody, poszerzają ofertę, co w konsekwencji powoduje ich rozwój i wzrost zatrudnienia – również w działach „badań i rozwoju”.

Naukowcy natomiast, korzystając z elastycznej formuły programu, łączą dotychczasowy etat na uczelni z pracą na rzecz partnera biznesowego, a dzięki nowemu doświadczeniu modyfikują programy nauczania, tak by w jeszcze większym stopniu odpowiadały wymogom rynku pracy.

Dzięki ich zaangażowaniu powstają nowe programy zajęć oraz kursy, a studenci są angażowani w realizację projektów prowadzonych w partnerstwie z przedsiębiorcami w formie staży czy praktyk.

Często przedsiębiorcy biorą także udział w zajęciach dla studentów, którzy dzięki temu mogą zapoznać się z praktycznym podejściem do zagadnień poznawanych na uczelni. Ponadto dzięki udziałowi w programie naukowcy niejednokrotnie doprowadzają do nawiązania współpracy przedsiębiorcy z macierzystą uczelnią.

Z korzyścią dla Wrocławia i wrocławian

Często projekty dotyczą poprawy jakości życia mieszkańców. Efektem współpracy są innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi. Lokalnie działające przedsiębiorstwa mają szansę na rozwój, a co za tym idzie na powstanie nowych miejsc pracy. W efekcie to Wrocław i jego mieszkańcy są głównymi beneficjentami zainicjowanego przez miasto programu.

Zaproszenie do udziału w programie skierowane jest do mających pomysł na wspólny projekt i chętnych do złożenia wniosku w ramach programu „Mozart”:

  • przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i zatrudniających na terenie Wrocławia co najmniej dwie osoby na podstawie umowy o pracę,
  • naukowców, co najmniej ze stopniem doktora, zatrudnionych w charakterze pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego na uczelni czy instytutach naukowych PAN, instytutach badawczych i międzynarodowych instytutach naukowych.

W ramach VIII edycji programu dofinansowanie z budżetu miejskiego otrzyma maksymalnie 30 partnerstw, przez 12 miesięcy (z opcją wydłużenia o 6 miesięcy), a miesięczny wymiar czasu pracy w ramach każdego z nich wyniesie średnio 32 godziny.

Wsparcie finansowe miasta wyniesie 3 200 zł brutto dla naukowca za 32 godziny pracy (jest to pomoc de minimis dla przedsiębiorstw);

Dofinansowane otrzymają partnerstwa, których współpraca dąży do rozwoju rynku pracy, przede wszystkim poprzez tworzenie innowacyjnych produktów i usług.

Dodatkową korzyścią ze współpracy będzie możliwość przedstawienia przez naukowca oddziaływania efektów projektu na macierzyste środowisko pracy, jak również możliwość dalszej współpracy w ramach programów badawczych o szerszym kontekście.

Termin zgłaszania partnerstw mija 1 lipca 2019 roku.

Szczegółowe informacje (w tym regulamin programu) na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama