wroclaw.pl Najnowsze wiadomości dla mieszkańców Wrocławia
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 15°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Ceny za wodę w 2017 roku we Wrocławiu bez zmian

W 2017 roku opłaty za wodę we Wrocławiu nie wzrosną. MPWiK zamierza utrzymać stawki dla mieszkańców na tym samym poziomie, realizując zaplanowane inwestycje.

Reklama

Spółka brała pod uwagę podwyżkę cen wynikającą m.in. ze zmiany przepisów Prawa Wodnego przez Ministerstwo Środowiska. Ostatecznie po zapowiedzi rządu, że podwyżek za wodę dla konsumentów i przedsiębiorców nie będzie, a także analizie planu finansowego spółki pojawiła się szansa na pozostawienie taryf za wodę bez zmian. 

Wysokość taryf za wodę jest uzależniona głównie od kosztów związanych z produkcją wody, które składają się również z podatków i opłat. Tam gdzie jest to możliwe, MPWiK podejmuje działania prowadzące do utrzymania jak najniższych kosztów, wpływających na ceny wody. Jednym z przykładów jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej do produkcji wody.

Strategicznym obciążeniem budżetu MPWiK S.A jest kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Dzięki pozyskanym w ten sposób środkom finansowym, MPWiK mogło zrealizować w ostatnich latach przy udziale unijnych funduszy wieloletni program inwestycyjny dotyczący gospodarki wodno-ściekowej. W ramach tego projektu na 11 wrocławskich osiedlach pojawiło się ponad 100 kilometrów nowych sieci, głównie kanalizacyjnych. W efekcie Wrocław jest już skanalizowany w około 99% i znalazł się w czołówce najlepiej skanalizowanych miast w Europie. 

– Kondycja finansowa spółki jest stale monitorowana przez Europejski Bank Inwestycyjny.
Po przeprowadzonej przez nas analizie pojawiła się możliwość utrzymania taryf za wodę
w 2017 roku na tym samym poziomie, nie naruszając przy tym zobowiązań dotyczących spłaty kredytu. Oczywiście jeśli pojawią się informację o wzroście kosztów niezależnych od spółki dotyczących produkcji wody, to konieczne będzie złożenie wniosku o wzrost taryf – wyjaśnia Zdzisław Olejczyk prezes MPWiK S.A.

Spółka w 2017 roku planuje inwestycje dotyczące głównie zagospodarowania nadmiaru ścieków pogody deszczowej a także lokalne uzupełnienia istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
W planie inwestycyjnym wrocławskich wodociągów znalazł się również szereg inwestycji remontowo-odtworzeniowych sieci. MPWiK pod swoją opieką ma blisko 3,5 tysiąca kilometrów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama