Budowa kładki na Psim Polu - 9/10 grudnia wszystkie pasy będą otwarte

W nocy ( 9/10 grudnia) w obrębie budowanej kładki zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu kołowego polegające na uwolnieniu  trzeciego pasa alei Jana III Sobieskiego, a więc pełnej szerokości jezdni prowadzącej ruch w kierunku do miasta. Jeden pas zajmują jeszcze podpory i szalunki stabilizujące konstrukcję kładki po wylaniu betonu, które będziemy mogli dzisiaj zdemontować.

  • zdjęcie ilustracyjne


Podpory i szalunki z drugiej jezdni - wylotowej w kierunku na Warszawę - będzie można zdemontować po związaniu betonu w konstrukcji kładki i pochylni od strony Sycowskiej. Wstępny termin to połowa stycznia 2020r. 

Reszta prac nie będzie wymagała zajmowania jezdni na drodze krajowej, gdyż będzie można je prowadzić bezpośrednio z pomostu kładki oraz od strony ulic Sycowskiej i Piwnika - Ponurego. Umowny termin zakończenia wszystkich robót budowlanych na kładce przypada na koniec lutego, jednakże decydujące znaczenie w finalnej fazie będą miały warunki atmosferyczne, umożliwiające realizację prac zgodnie z technologią (np. przy układaniu powłok uszorstniających pochylnie i pomost).Zgłoś uwagę