wroclaw.pl strona główna Akademicki Wrocław – studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

27°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 16:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Akademicki Wrocław
 3. Stypendia
 4. Stypendium dla doktorantów
Stypendium przyznawane jest doktorantowi jednokrotnie w czasie trwania studiów na okres 9 miesięcy.
Stypendium przyznawane jest doktorantowi jednokrotnie w czasie trwania studiów na okres 9 miesięcy.

Stypendium dla doktorantów przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinach wiedzy odpowiadających jednej z ośmiu kategorii stypendialnych. Stypendia przyznawane są doktorantowi na okres 9 miesięcy.

Reklama

Stypendium dla doktorantów – podstawa prawna

Uchwała Rady Miejskiej nr LXVIII/1772/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

Kto może ubiegać się o stypendium?

O stypendium może ubiegać się doktorant, który:

 1. studiuje we Wrocławiu na studiach III stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych lub w placówkach naukowych prowadzących studia doktoranckie we Wrocławiu;
 2. studiuje w szkole doktorskiej na uczelni publicznej lub niepublicznej albo w podmiocie naukowym prowadzącym szkołę doktorską;
 3. nie otrzymał stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego dla doktorantów.

Zasady przyznawania stypendium dla doktorantów

Zasadniczym kryterium do uzyskania stypendium przez doktoranta są wybitne osiągnięcia w dziedzinach wiedzy odpowiadających jednej z ośmiu kategorii stypendialnych:

 1. stypendium im. Ludwika Hirszfelda zakresie nauk biologicznych i medycznych;
 2. stypendium im. Hugona Steinhausa z  zakresu nauk matematycznych;
 3. stypendium im. Maxa Borna: w zakresie nauk fizycznych i chemicznych;
 4. stypendium im. Jerzego Grotowskiego w zakresie sztuki
 5. stypendium im. Jana Mozrzymasa w zakresie badań interdyscyplinarnych;
 6. stypendium im. Wincentego Stysia w zakresie nauk społecznych i humanistycznych;
 7. stypendium im. Mariana Suskiego w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych;
 8. stypendium im. Alfreda Jahna w zakresie nauk o Ziemi i środowisku.

Fundusz Stypendialny im. Maksa Borna ustanowiony został przez przedstawicieli środowiska naukowego związanego z Politechniką Wrocławska i Uniwersytetem Wrocławskim w 2003 r. Strona archiwalna.

Okres pobierania stypendium dla doktorantów

Stypendium przyznawane jest doktorantowi jednokrotnie w czasie trwania studiów na okres 9 miesięcy. Zmiana zakresu studiów po przyznaniu stypendium nie uprawnia do ponownego ubiegania się o nie. 

Termin i miejsce złożenia dokumentów

Składanie wniosków on-line przez doktorantów odbywa się za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnegow terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia danego roku akademickiego. Wniosek można złożyć za pośrednictwem aplikacji SPS

Wymagane dokumenty

Złożony przez doktoranta za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego wniosek on-line powinien zawierać w formie pliku pdf dokumenty potwierdzające:

 1. status doktoranta z wyszczególnieniem nazwy, kierunku, roku i semestru studiów w postaci zaświadczenia wydanego przez wrocławską uczelnię lub instytut zawierającego pieczęć uczelni lub instytutu, datę jego wydania, czytelny podpis osoby wydającej dokument;
 2. osiągnięcia i dorobek naukowy doktoranta w dziedzinie wiedzy odpowiadającej jednej z ośmiu kategorii stypendialnych, o których mowa § 4 ust. 1 Uchwały nr nr LXVIII/1772/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 maja 2023 r.  w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

Stypendium dla doktorantów – uwagi

Doktorant, któremu zostało przyznane stypendium traci prawo do jego pobierania,
w przypadku:

 1. skreślenia z listy doktorantów:
 2. obrony pracy doktorskiej;
 3. zmian mających wpływ na dane zawarte w złożonym przez niego wniosku online, a stanowiącym podstawę do przyznania stypendium;
 4. niespełnienia warunków określonych w uchwale Rady Miejskiej nr LXVIII/1772/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

O zaistniałych sytuacjach doktorant zobowiązany jest powiadomić Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w terminie 5 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Głosuj na Wrocławski Budżet Obywatelski 2023. Otwiera się w nowej karcie
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl