wroclaw.pl strona główna Akademicki Wrocław – studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

27°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 15:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Akademicki Wrocław
 3. Stypendia
 4. Stypendium dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów
Stypendium dla studiujących na uczelniach publicznych i niepublicznych - laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i konkursów.
Stypendium dla studiujących na uczelniach publicznych i niepublicznych - laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i konkursów.

Stypendium dla studentów I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia systemu studiów stacjonarnych studiujących na uczelniach publicznych i niepublicznych – laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i konkursów.

Reklama

Podstawa prawna – stypendium dla laureatów olimpiad przedmiotowych

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr LXVIII/1772/23 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

Kto może ubiegać się o stypendium?

O stypendium może ubiegać się student, który:

 1. studiuje na I roku studiów jednolitych magisterskich lub I stopnia w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i nie publicznych we Wrocławiu;
 2. jest laureatem ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub innego konkursu uprawniającego do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego;
 3. nie otrzymał stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego dla laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i konkursów.

Zasady przyznawania stypendium dla laureatów olimpiad przedmiotowych

Warunkiem koniecznym ubiegania się o stypendium przez studentów I roku jest spełnienie następujących kryteriów:

 1. posiadanie przez studenta tytułu laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub konkursu;
 2. zakwalifikowanie przez uczelnianą komisję kwalifikacyjną do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego.

Okres pobierania stypendium dla laureatów olimpiad przedmiotowych

Stypendium przyznawane jest studentowi jednokrotnie w czasie trwania studiów na okres 9 miesięcy. Zmiana kierunku studiów po przyznaniu stypendium nie uprawnia do ponownego ubiegania się o stypendium. 

Termin i miejsce złożenia dokumentów

Składanie wniosków on-line przez studentów odbywa się za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego od 1 do 31 października danego roku akademickiego. Wniosek można złożyć za pośrednictwem aplikacji SPS

Dokumenty wymagane do ubiegania się o stypendium

Złożony przez studenta za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego wniosek on-line powinien zawierać w formie pliku pdf następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta z podaniem nazwy kierunku studiów, etapu, roku i semestru;
 2. zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia bez postępowania kwalifikacyjnego;
 3. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub konkursu;
 4. prezentację (forma dowolna. Prezentacja jest narzędziem pomocniczym dla Komisji Stypendialnej, które ma w założeniu pomóc lepiej poznać kandydata. Można w niej zawrzeć informacje na temat osiągnięć naukowych, dalszych planów rozwoju lub istotnych osiągnięć "pozanaukowych").

Uwagi – stypendium dla laureatów olimpiad przedmiotowych

Student, któremu zostało przyznane stypendium traci prawo do jego pobierania,w przypadku:

 1. skreślenia z listy studentów;
 2. zmian mających wpływ na dane zawarte w złożonym przez niego wniosku online, a stanowiącym podstawę do przyznania stypendium;
 3. niespełnienia warunków określonych w uchwale Rady Miejskiej  nr LXVIII/1772/23 z dnia 25 maja 2023 r.  w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

O zaistniałych sytuacjach student zobowiązany jest powiadomić Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w terminie 5 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Głosuj na Wrocławski Budżet Obywatelski 2023. Otwiera się w nowej karcie
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl