wroclaw.pl strona główna Akademicki Wrocław – studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

15°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 03:30

wroclaw.pl strona główna

Reklama

 1. wroclaw.pl
 2. Akademicki Wrocław
 3. Aktualności
 4. Ruszył nabór wniosków na stypendia dla studentów wyjeżdżających uczyć się za granicą i dla doktorantów

W czwartek 1 czerwca zaczął się nabór wniosków na stypendia finansowane przez miasto. Doktoranci na przesłanie dokumentów mają czas do 31 sierpnia, a osoby, które planują studia za granicą w semestrze zimowym – do 31 lipca. Dokumenty mogą zacząć przygotowywać też laureaci olimpiad przedmiotowych. W ich przypadku nabór wniosków potrwa jednak od 1 do 31 października.

Reklama

Od 2010 r. miasto w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego przyznaje studentom wrocławskich uczelni wsparcie finansowe. W latach 2021 i 2022 stypendium otrzymało łącznie 48 doktorantów i 135 osób wyjeżdżających na studia za granicę w semestrze zimowym. To dla tych grup ruszył 1 czerwca nabór wniosków.

Stypendium dla doktorantów – 2000 zł przez 9 miesięcy

O stypendium dla doktorantów mogą ubiegać się osoby, które:

 • są doktorantami lub studiują w szkole doktorskiej na jednej z wrocławskich uczelni lub w placówkach naukowych, które prowadzą studia doktoranckie we Wrocławiu;
 • mają znaczne osiągnięcia w nauce.

Przy czym nie liczy się rok studiów ani fakt otwarcia przewodu doktorskiego. Dla komisji przyznającej stypendium ważniejszy jest status doktoranta (poświadczony zaświadczeniem, które zawiera pieczęć uczelni lub instytutu, datę wydania i czytelny podpis osoby wydającej dokument) oraz osiągnięcia naukowe w jednej z następujących kategorii:

 • nauki biologiczne i medyczne (stypendium im. Ludwika Hirszfelda),
 • nauki matematyczne (stypendium im. Hugona Steinhausa),
 • nauki fizyczne i chemiczne (stypendium im. Maxa Borna),
 • sztuka (stypendium im. Jerzego Grotowskiego),
 • badania interdyscyplinarne (stypendium im. Jana Mozrzymasa),
 • nauki społeczne i humanistyczne (stypendium im. Wincentego Stysia),
 • nauki inżynieryjno-techniczne (stypendium im. Mariana Suskiego),
 • nauki o Ziemi i środowisku (stypendium im. Alfreda Jahna).

Dorobek naukowy oceniany jest dwuetapowo. Na pierwszym etapie członkowie interdyscyplinarnej Akademii Młodych Uczonych i Artystów oceniają wnioski i przygotowują rekomendacje dla komisji stypendialne.

Na drugim etapie komisja podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium.

Zależy nam na rzetelnej i sprawiedliwej ocenie, dlatego w ocenie wniosków uczestniczą oba grona, tak aby stypendium otrzymali najlepsi doktoranci.
Barbara Rogowska, koordynator Studenckiego Programu Stypendialnego

Wnioski przyjmowane są od 1 czerwca do 31 sierpnia. Należy je składać za pośrednictwem aplikacji SPS

Więcej informacji na stronie internetowej Akademickiego Wrocławia.

Stypendium dla studiujących za granicą – 500 zł przez maksymalnie 9 miesięcy

Dla tej grupy studentów Wrocławskie Centrum Akademickie przewidziało dwa nabory:

 • od 1 czerwca do 31 lipca, jeśli wyjazd ma się odbyć w semestrze zimowym;
 • od 1 października do 30 listopada, jeśli student planuje wyjechać w semestrze letnim.

W obu przypadkach o stypendium mogą ubiegać się studenci III roku lub wyższych lat studiów jednolitych i I oraz II roku studiów magisterskich.

We wniosku oprócz dokumentu poświadczającego uprawnienie do studiowania na uczelni zagranicznej warto przedstawić osiągnięcia naukowe.

Głównym kryterium przyznania stypendium jest średnia ocen za ostatni ukończony semestr. Nie wiemy jednak jeszcze, jaka będzie wysokość progu w tym roku, zależy ona bowiem od liczby nadesłanych zgłoszeń.
Barbara Rogowska, koordynator Studenckiego Programu Stypendialnego

Stypendium przyznawane jest na czas przebywania za granicą i maksymalnie może być wypłacane przez 9 miesięcy.

Wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacji SPS

Więcej informacji o stypendium na stronie internetowej Akademickiego Wrocławia.

Stypendium dla olimpijczyków – 1000 zł przez 9 miesięcy

Aby otrzymać stypendium, należy spełnić dwa warunki, czyli:

 • być laureatem olimpiady przedmiotowej lub konkursu, który uprawnia do przyjęcia na studia;
 • zostać zakwalifikowanym przez wrocławską uczelnię na I rok studiów stacjonarnych.

Składając wniosek przez aplikację internetową SPS, należy załączyć:

 • zaświadczenie z uczelni potwierdzający status studenta,
 • zaświadczenie o przyjęciu na studia bez postępowania kwalifikacyjnego,
 • potwierdzenie uzyskania tytułu laureata olimpiady przedmiotowej lub konkursu,
 • prezentację o sobie.

Najwięcej pytań ubiegających się o stypendium dotyczy prezentacji. Jak powinna wyglądać? Jakie informacje należy w niej zawrzeć?

Prezentacja pomaga nam przede wszystkim poznać kandydata, dlatego warto w niej zawrzeć informacje o swoich osiągnięciach naukowych, jak i pozanaukowych, a także planach dalszego rozwoju.
Barbara Rogowska, koordynator Studenckiego Programu Stypendialnego

Wnioski przyjmowane są od 1 do 31 października. Należy je składać za pośrednictwem aplikacji SPS

Więcej informacji na stronie internetowej Akademickiego Wrocławia.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl