wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 26°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu

Redakcja www.wroclaw.pl,
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu Archiwum EWST
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna prowadzi studia z zakresu teologii. Studia trwają trzy lata, absolwent uzyskuje dyplom licencjata teologii.

Reklama

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna – kierunki

Teologia, studia licencjackie

Kandydat na studia w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej powinien  dostarczyć do dziekanatu następujące dokumenty rekrutacyjne:

  1. arkusz rejestracyjny (dostępny na stronie www),
  2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
  3. 4 fotografie (35 x 45 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  4. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata
  5. orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności kandydata i stopniu niepełnosprawności (jeśli kandydat jest osobą niepełnosprawną).

Zasady rekrutacji w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej

Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest dostarczenie do dziekanatu (najpóźniej na dzień przed planowaną rozmową kwalifikacyjną) niezbędnych dokumentów.

W czasie epidemii wszystkie rozmowy kwalifikacyjne będą odbywać się online. Po zakończeniu tego stanu rozmowa może odbyć się online lub w siedzibie EWST. Dokładne godziny (a w miarę potrzeby także daty) rozmów będą uzgadniane indywidualnie z kandydatami, po wypełnieniu przez nich arkusza rejestracyjnego.

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu poznanie kandydata, jego zaangażowania w służbę i życie kościoła oraz  motywację, którymi się kieruje przy wyborze studiów. Kandydat natomiast nie ma obowiązku wykazania się znajomością teologii podczas rozmowy.

Opłaty w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej

System stypendialny Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej umożliwia pokrycie kosztów studiów nawet w 100 procentach.

Do dyspozycji mamy stypendia z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, socjalne,  naukowe,  dla niepełnosprawnych.

Znaczne kwoty oferują fundacje zagraniczne wspierające studentów programami stypendialnymi, które obejmują większość okresu studiów i pozwalają sfinansować dużą część lub całość należności.

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu –opis uczelni

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna jest biblijną szkołą międzywyznaniową, która służy różnym denominacjom chrześcijańskim w Polsce. Gruntownie przygotowuje absolwentów do służby w macierzystych kościołach, zborach, wspólnotach, organizacjach chrześcijańskich  oraz do pracy misyjnej. Naszą ambicją jest jak najlepsze wyposażenie studentów do posługi, jaką już pełnią lub zamierzają podjąć w przyszłości.

Studia licencjackie na kierunku teologia, prowadzone są w trybie niestacjonarnym.

Dnia 24.10.2006 decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych.
Tym samym EWST jest pierwszą niepubliczną, teologiczną uczelnią zawodową opartą na ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i wpisaną do rejestru szkół wyższych.

Kontakt do działu rekrutacji

Dziekanat:
Tel. 71 346 99 00
e-mail: [email protected]

Rekrutacja:
Tel. 71 34 699 00
e-mail: [email protected] 

Strona rekrutacji

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu – kontakt

Adres
ul. św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław
Numer telefonu 71 346 99 00
Adres email [email protected]
Strona internetowa

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl