14 czerwca – tu nie ma wody

Brak wody na Strzegomskiej.


  • MPWiK S.A. informuje, że ze względu na konieczność usunięcia awarii kanalizacyjnej przy ulicy Braniborskiej na wysokości numeru 49 nastąpi zajęcie nawierzchni chodnika i pasa ścieżki rowerowej w kierunku ul. Strzegomskiej. Ze względu na nieznany zakres podmycia nawierzchni nie można wykluczyć częściowego zajęcia pasa jezdni. Planowany termin przywrócenia pierwotnej organizacji ruchu 17.06.2016.
  • Zpowodu awarii na sieci kanalizacyjnej przy ulicy Kochanowskiego 3 od godziny 6:00 dnia 10-06-2016 nastąpi wyłączenie lewego pasa ruchu [ lewoskręt w ulicę Wojciecha z Brudzewa] w stronę Psiego Pola. Planowany termin przywrócenia pierwotnej organizacji ruchu 20-06-2016.
  • Plan. termin przywr. pierw. org. ruchu: 2016-06-20 12:00:00


Zgłoś uwagę