ZZM ogłasza przetarg na wynajem dawnej siłowni

Zarządu Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg na najem na czas oznaczony do dziewięciu lat lokalu użytkowego położonego we Wrocławiu przy ul. Trzebnickiej 33, z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno-sportową.

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony  na oddanie w najem na czas oznaczony do dziewięciu lat lokalu użytkowego o powierzchni   784,4 m2, będącego częścią nieruchomości zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Trzebnickiej 33, stanowiącej  współwłasność Gminy Wrocław i Skarbu Państwa, oznaczonej nw operacie ewidencji gruntów i budynków Miasta Wrocławia jako działka nr 7/12, 7/14, AM-3, obręb Kleczków, Księga Wieczysta WR1K/00121235/0, z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno-sportową.

1. treść ogłoszenia - pdf

2. regulamin przetargu - pdf

3. wzór umowy najmu - pdf

4. wzór oświadczeń do przetargu - word

5 zmiena treści ogłoszenia 

6 wyjaśnienie treści ogłoszenia Zgłoś uwagę