wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 04:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Zielony Wrocław
  3. Aktualności
  4. Program Zielone Karty dla Maślic

W ramach swoich pierwszych 100 zadań prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powołał „Zielony Stół” – zespół, którego celem jest koordynacja zadań w zakresie rozwoju zieleni oraz jej ochrony na terenie miasta. Jedną z jego pierwszych realizacji są Karty Zieleni. To całkowicie nowatorski i autorski projekt Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.

Reklama

Koordynacja zadań w zakresie rozwoju zieleni wynika bezpośrednio z przyjętej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, Polityki środowiska i zieleni „Zieleń bez granic”. W myśl tej idei, zieleń i przyroda są pełnoprawnym lub nawet dominującym elementem struktury przestrzennej miasta.

We Wrocławiu zieleń nie jest traktowana jako dodatek do inwestycji czy funkcjonalne uzupełnienie miasta, ale stanowi integralny i równoprawny element zagospodarowania, wymagający starannego kształtowania i aktywnej ochrony.

Strategia rozwoju terenów zieleni

Jednym z pierwszych zadań podjętych przez Zielony Stół, czyli zespół powołany przez prezydenta Jacka Sutryka, jest opracowanie Karty Zieleni dla wszystkich osiedli. To autorski projekt Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, którego celem jest wypracowanie strategii dostosowania terenów zieleni indywidualnie dla każdego osiedla. 

– W Karcie Zieleni znajdą się informacje wynikające z dokumentów strategicznych, ale także konkretne wytyczne, jak kształtować zieleń w poszczególnych miejscach osiedla. Dokument zostanie wydany w postaci broszury, jako wytyczne do stosowania dla przyszłych inwestorów – mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.

Projekt ma charakter społeczny - zakłada udział mieszkańców i Rad Osiedli na każdym etapie tworzenia dokumentu „razem dla zieleni”. Podczas konsultacji mieszkańcy przekazują spostrzeżenia dotyczące zieleni na swoich osiedlach, wizualizując w ten sposób jej rozwój oraz wskazując najważniejsze funkcje.

– Razem z mieszkańcami tworzymy i planujemy zieleń, z którą społeczność osiedlowa jest ściśle związana. To swego rodzaju integralna część ich codziennych aktywności, a za sprawą tych projektów wprowadzamy do tkanki osiedla różnorodne strukturalnie i funkcjonalnie formy zieleni. W ten sposób poprawiamy jakość i walory kompozycyjne przestrzeni osiedlowej, a także wpływamy na poziom atrakcyjności miejsc spotkań mieszkańców – dodaje Katarzyna Szymczak-Pomianowska. 

Pilotażowy program na Maślicach

Pilotażowy program „Karty Zieleni” realizowany jest na wrocławskim osiedlu Maślice, gdzie duży wpływ na jego przebieg mają mieszkańcy tego rejonu miasta, znający doskonale potrzeby swojego otoczenia.

– Cieszy nas fakt, że plany dotyczące zagospodarowania tak ważnego obszaru na osiedlu, jakim jest zieleń, prowadzone będą przy udziale mieszkańców, którzy mogą uczestniczyć w technicznych spotkaniach i wpływać na rozwój projektu. Konsultacje społeczne na różnych płaszczyznach są niezbędne do stworzenia najbardziej optymalnej przestrzeni na osiedlu – twierdzi Renata Cierniak, przewodnicząca Rady Osiedla Maślice.

Z kolei Sławomir Czerwiński, przewodniczący Zarządu Osiedla dodaje: – Trzeba przyznać, że jeszcze zanim przystąpiliśmy do projektu Zielonych Kart, już wykonywaliśmy naprawdę  gigantyczną pracę. Przy Radzie Osiedla od czterech lat działa zespół do spraw WBO, a od dwóch także zespół zrównoważonego rozwoju, który dyskutuje o przestrzeni osiedla. Wszystko opiera się o głos mieszkańców, własne doświadczenia i wiedzę merytoryczną, a kompleksowo może pomóc w rozwoju tego miejsca. 

Wynikiem dobrej współpracy z mieszkańcami jest publikacja dotycząca procesów partycypacji oraz makieta, przedstawiająca wizję zagospodarowania stawów przy ulicy Królewieckiej. 

Osiedle Maślice to pierwszy, pilotażowy obszar realizacji projektu Karty Zieleni, który powinien zakończyć się przed wakacjami. Przed członkami zespołu jeszcze 47. kolejnych realizacji.

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl