wroclaw.pl Zielony Wrocław - środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 19°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Zielona Kultura

Bartosz Moch,

W stolicy Dolnego Śląska wystartował nowy projekt skierowany do wrocławskich instytucji kultury. Pozwala on dofinansować proekologiczne projekty maksymalnie do 20 tys. złotych.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

– W ten sposób chcemy wzmocnić aktywność miasta w zakresie edukacji ekologicznej. Poprzez współpracę z miejskimi instytucjami kultury i realizację z nimi, na ich terenie i w ich budynkach, zadań proekologicznych, zielono-niebieskich – tłumaczy Małgorzata Brykarz, dyrektor Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wnioski do 30 kwietnia

Program skierowany jest do wrocławskich instytucji kultury. Wnioski z projektami można składać do Wydziału Wody i Energii UM Wrocławia od 3 marca do 30 kwietnia. Wrocławskie instytucje kultury, które wezmą udział w Zielonej Kulturze, będą mogły otrzymać dofinansowanie swoich proekologicznych projektów maksymalnie do kwoty 20 tys. zł.

Może ono zostać przekazane w formie dotacji na wydatki bieżące lub inwestycyjne, w zależności od realizowanego zadania. Budżet projektu na ten rok wynosi 100 tys. zł. W związku z tym, że program jest uruchomiony jako pilotażowy, w roku 2021 o przyznaniu środków będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Posłuchaj: Małgorzata Brykarz, dyrektor Wydziału Wody i Energii UMW

– Misję nowoczesnej instytucji kultury postrzegam nie tylko jako serwowanie naszej publiczności wydarzeń artystycznych, ale też jako inicjowanie oraz promowanie idei dbania o wspólną przestrzeń, przyrodę i klimat, bycie wrażliwym na świat wokół nas. Dlatego ponad trzy lata temu uruchomiliśmy Pasiekę Capitol na dachu Teatru, a niedługo później, razem z miastem, powołaliśmy do życia Łąkę Kwietną obok naszego budynku. Zielona Kultura to interesujący program – przekonuje Konrad Imiela, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Muzycznego Capitol.

Kolejny zielony program dla Wrocławia

Celem Programu Zielona Kultura jest zwiększenie bioróżnorodności, lokalnego zagospodarowania wód opadowych oraz odporności miasta na zmiany klimatu.

- Dotychczas nasze działania były w dużej mierze skoncentrowane na oświacie. Zazielenialiśmy tereny przy szkołach i przedszkolach, zatrzymywaliśmy deszczówkę, inaczej mówiąc łączyliśmy zieleń z wodą. Teraz podobne działania chcemy realizować z instytucjami kultury, które dzięki swojej działalność, wywierają bardzo duży wpływ na postawy i zachowania mieszkańców, kształtują wzorce zachowań – dodaje Małgorzata Brykarz.

W latach 2018-2020 z programu „Szare na Zielone” skorzystały 84 placówki oświatowe, a kwota dofinansowania wynosiła pond 2,3 mln zł. Szkoły oraz przedszkola wykonywały zarówno „odszczelniania” betonowych podwórek, jak i wzbogacały projekty zagospodarowania o elementy błękitno-zielonej infrastruktury, m.in. ogrody deszczowe, łąki kwietne, pnącza na ogrodzeniach tworzące naturalne zielone ściany czy też beczki na deszczówkę, którą potem można wykorzystać do podlewania ogrodu, z pomocą dzieci.

Coraz bardziej popularne stały się małe ogrody warzywne, które stanowią element edukacyjny z zakresu zdrowego odżywiania. Właśnie takie realizacje mogą powstać dzięki Zielonej Kulturze.

Posłuchaj podcastu

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl