wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

4°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 15:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Zielony Wrocław
 3. Aktualności
 4. W Centrum Innowacji Przejście rozmawiano o uchwale antysmogowej

W czwartek, 2 sierpnia 2018 roku w Centrum Innowacji Przejście Urząd Miejski Wrocławia zorganizował spotkanie warsztatowe w sprawie uchwały antysmogowej oraz norm i regulacji prawnych dotyczących spalania paliw stałych we Wrocławiu.

Reklama

W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób, w tym m.in. Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia, Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz przedstawiciele rad osiedli, stowarzyszeń, fundacji i instytucji związanych z ochroną powietrza oraz uczelni wyższych.

– Chcieliśmy podsumować obecny stan prawny i jednocześnie zastanowić się, co możemy zrobić dalej. Powinniśmy dołożyć starań, aby mieszkańcy mieli świadomość, co leży w gestii miasta, jeżeli chodzi o walkę ze smogiem. 1 lipca rozpoczęliśmy już kampanię informacyjną dla mieszkańców, ale jest to dopiero preludium do tego, co będzie następować w kolejnych miesiącach – podkreśla Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia.

Podczas spotkania omówiono sposoby komunikacji z wrocławianami ogrzewającymi swoje mieszkania paliwem stałym w zakresie wyboru i zakupu właściwej jakości paliwa. Omówione zostały także zagadnienia uchwały antysmogowej.

– Tego typu spotkania podyktowane są troską o jakość powietrza oraz wdrażaniem w jak najlepszy i skuteczny sposób zapisów uchwały antysmogowej – mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor „zielonego departamentu”.

Uchwała antysmogowa

Uchwała antysmogowa, jako akt prawa miejscowego, wprowadza ograniczenia lub zakazy w zakresie stosowanego do ogrzewania paliwa oraz użytkowanych instalacji do ogrzewania. Swym zakresem obejmuje: mieszkańców, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielnie, wspólnoty i samorządy lokalne, jeżeli posiadają w użytkowaniu instalacje na paliwo stałe o mocy poniżej 1 MW.

Od 1 lipca 2018 r. mieszkańców obowiązuje zakaz stosowania:

 • węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • mułów węglowych i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • węgla kamiennego w postaci sypkiej (miału) o uziarnieniu poniżej 3 mm,
 • drewna o wilgotności powyżej 20 % (wilgotnego drewna).

Za kontrolę zapisów uchwały „antysmogowej” odpowiadają:

 • Straż Miejska – kontroluje zakres przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej oraz występuje do sądu o ukaranie karą grzywny w wysokości do 5 tys. zł.
 • Policja – kontroluje zakres przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej oraz nakłada mandaty karne.
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – kontroluje podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Więcej o uchwale antysmogowej przeczytacie tutaj.

Ogrzewanie oraz paliwa stałe

Podczas spotkania omówiono także rządowe zagadnienia w kontekście ogrzewania oraz paliw stałych. 5 lipca 2018 r. rząd przyjął nowelizację ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Nie jest ona jeszcze obowiązującym aktem prawnym, ze względu na trwający proces legislacyjny. Ustawa określać będzie odpowiednie standardy jakości dla paliw stałych.

Za kontrolę jakości paliw odpowiadać będzie:

 • Inspekcja Handlowa – kontrolowanie składów węgla, jakości węgla przeznaczonego do użycia w instalacjach spalania o małej mocy znamionowej (projekt zmian do ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw).
 • Służba Celno–Skarbowa – kontrola na przejściach granicznych.

Poruszono również temat związany z regulacjami dotyczącymi kotłów do spalania paliw stałych, które obowiązuje od 1 października 2017 r. oraz omówiono projekt „Poradnika zakupu dobrego węgla”, który ma dostarczyć informacji w zakresie praw i obowiązków, jakie przysługują nabywcom.

– Poradnik zawiera m.in. informacje o certyfikacie z wynikami badań węgla przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium. Jest źródłem informacji o najważniejszych parametrach paliwa. Ponadto każdy sprzedawca powinien dysponować dokumentami świadczącymi o pochodzeniu węgla – dodaje Katarzyna Szymczak-Pomianowska.

Na zakończenie spotkania zaplanowano kolejne zadania w celu zwiększenia świadomości, podniesienia poziomu edukacji oraz stworzenia konsultacji społecznych dla mieszkańców.

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl