Link do strony www.wroclaw.pl

    Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [WNIOSKI DO POBRANIA]

    Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zamieszczamy wzory wniosków do pobrania o wydanie zezwoleń dotyczących m.in. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz działalności w zakresie opróżniania zbiorników i transportu nieczystości.