wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

4°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 13:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Zielony Wrocław
 3. Aktualności
 4. Rządowy Program Czyste Powietrze

Od środy, 19 września 2018 r., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach rządowego Programu Czyste Powietrze.

Reklama

Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Kto może skorzystać z programu?

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne:

 • posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
 • które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, w szczególności:

 1. demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690),
 2. instalacja urządzeń i instalacji spełniających określone wymagania techniczne, w tym kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody,  wraz z przyłączami,
 3. zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaniczne spełniających określone wymagania techniczne, dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki (nawet do 100%),
 4. wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie pozostałym niż określone od pkt a. do pkt c. (tj. m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

Forma dofinansowania oraz jej wysokość:

Dofinansowanie będzie udzielane w formie:

 • dotacji,
 • pożyczki,
 • dotacji i pożyczki.

Wysokość dofinansowania zależy od wysokości dochodów przypadających na 1 os. w gospodarstwie domowym.

Grupa

Kwota miesięcznego dochodu / osoba

[zł]

Dotacja

(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka

 uzupełnienie do wartości dotacji

 pozostałe koszty kwalifikowane

1

2

3

4

5

I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

II

601 - 800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801 - 1000

do 70%

do 30%

do 100%

IV

1001 - 1200

do 60%

do 40%

do 100%

V

1201 - 1400

do 50%

do 50%

do 100%

VI

1401 - 1600

do 40%

do 60%

do 100%

VII

powyżej 1600

do 30%

do 70%

do 100%

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Koszty powyżej tej kwoty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Gdzie można składać wnioski?

W WFOŚiGW w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2029 r. do godz. 24.00.

Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW (wymagane jest zarejestrowanie konta na tym portalu). W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami w formie papierowej  (formularz do pobrania w: Punktach Obsługi Klienta Programu Czyste Powietrze WFOŚiGW we Wrocławiu - Wrocław ul. Sztabowa 32).

Informacje na temat programu można znaleźć:

https://wfosigw.wroclaw.pl/

https://portal.fos.wroc.pl/

oraz pod numerami telefonów: 607-700-370, 71-333-09-34.

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl