wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

4°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 13:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Zielony Wrocław
 3. Aktualności
 4. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Przewidywany czas trwania ryzyka: od 25.03.2022 r. do 31.12.2022 r.

Reklama

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ: Legnica - Rzeczypospolitej, Dzierżoniów - Piłsudskiego, Wałbrzych - Wysockiego i Wrocław – Korzeniowskiego za okres od 26.03.2021 r. do 25.03.2022 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) na terenie miast: Legnica, Dzierżoniów, Wałbrzych i Wrocław.

Przewidywany czas trwania ryzyka: od 25.03.2022 r. do 31.12.2022 r.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10: 885,8 tys.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

 • Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
 • Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie sięobjawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych.W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań Działania określone przez Zarząd Województwa w Programach ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego.Data wydania 25.03.2022 r.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021, poz.1973 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. poz. 845).

Źródła danych

 • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
 • Opracowanie: Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu
 • Publikacja http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Prezydent Wrocławia zawiadamia, o ogłoszeniu 1 poziomu zagrożenia dla Wrocławia ze względu na ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 lub pyłu zawieszonego PM2,5 lub poziomu docelowego Benzo(a)pirenu.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA ZGODNIE Z PLANEM DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

Zalecenia dla ludności

 1. Zaleca się korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej w celu ograniczenia natężenia ruchu samochodowego.
 2. Zaleca się korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się - np. rowerem lub pieszo - na krótkich odcinkach w celu ograniczenia natężenia ruchu samochodowego.
 3. Zaleca się ograniczenie używania spalinowego sprzętu ogrodniczego w okresie wiosennym i jesiennym.
 4. Przypomina się o obowiązującym zakazie spalania odpadów w paleniskach domowych.
 5. Zaleca się ograniczenie palenia w kominkach w celach rekreacyjnych, o ile nie jest to stałe i jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń.
 6. Zaleca się – o ile to możliwe – nie ogrzewać pomieszczeń węglem lub ogrzewać je węglem lepszej jakości.
 7. Przypomina się o całkowitym zakazie palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy) w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni.

Przedsiębiorstwa, Kierownicy budów

 1. Przypomina się kierownikom budów o obowiązku mycia kół pojazdów ciężkich opuszczających plac budowymogących nanieść zanieczyszczenia na drogę oraz o zapobieganiu pylenia podczas prac budowlanych;
 2. Zaleca się właścicielom przedsiębiorstw jednorazowe zmycie placów i ulic na terenach przemysłowych, na których znajdują się drogi nieutwardzone lub składowane są materiały sypkie.

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl