wroclaw.pl Zielony Wrocław - środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 18°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

Bartosz Moch,

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Przewidywany czas trwania ryzyka: od 25.03.2022 r. do 31.12.2022 r.

Reklama

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ: Legnica - Rzeczypospolitej, Dzierżoniów - Piłsudskiego, Wałbrzych - Wysockiego i Wrocław – Korzeniowskiego za okres od 26.03.2021 r. do 25.03.2022 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) na terenie miast: Legnica, Dzierżoniów, Wałbrzych i Wrocław.

Przewidywany czas trwania ryzyka: od 25.03.2022 r. do 31.12.2022 r.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10: 885,8 tys.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych.
W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań Działania określone przez Zarząd Województwa w Programach ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego.

Data wydania 25.03.2022 r.

Podstawa prawna

Źródła danych

Prezydent Wrocławia zawiadamia, o ogłoszeniu 1 poziomu zagrożenia dla Wrocławia ze względu na ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 lub pyłu zawieszonego PM2,5 lub poziomu docelowego Benzo(a)pirenu.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA ZGODNIE Z PLANEM DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

Zalecenia dla ludności

 1. Zaleca się korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej w celu ograniczenia natężenia ruchu samochodowego.
 2. Zaleca się korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się - np. rowerem lub pieszo - na krótkich odcinkach w celu ograniczenia natężenia ruchu samochodowego.
 3. Zaleca się ograniczenie używania spalinowego sprzętu ogrodniczego w okresie wiosennym i jesiennym.
 4. Przypomina się o obowiązującym zakazie spalania odpadów w paleniskach domowych.
 5. Zaleca się ograniczenie palenia w kominkach w celach rekreacyjnych, o ile nie jest to stałe i jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń.
 6. Zaleca się – o ile to możliwe – nie ogrzewać pomieszczeń węglem lub ogrzewać je węglem lepszej jakości.
 7. Przypomina się o całkowitym zakazie palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy) w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni.

Przedsiębiorstwa, Kierownicy budów

 1. Przypomina się kierownikom budów o obowiązku mycia kół pojazdów ciężkich opuszczających plac budowy
  mogących nanieść zanieczyszczenia na drogę oraz o zapobieganiu pylenia podczas prac budowlanych;
 2. Zaleca się właścicielom przedsiębiorstw jednorazowe zmycie placów i ulic na terenach przemysłowych, na których znajdują się drogi nieutwardzone lub składowane są materiały sypkie.

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl