wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

9°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 22:00

wroclaw.pl strona główna
Posłuchaj podkastu wroclaw.pl
na dzień dobry
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Zielony Wrocław
 3. Aktualności
 4. Odbiór odpadów we Wrocławiu. Kto musi złożyć deklarację śmieciową, a kto nie musi tego robić?

Odbiór odpadów we Wrocławiu. Kto musi złożyć deklarację śmieciową, a kto nie musi tego robić?

Maciej Wołodko,

Na zdjęciu dwóch pracowników firmy wywożącej odpady prowadzi brązowy pojemnik na odpady do zaparkowanej śmieciarki. Zdjęcie ilustracyjne Wrocław TV
Na zdjęciu dwóch pracowników firmy wywożącej odpady prowadzi brązowy pojemnik na odpady do zaparkowanej śmieciarki. Zdjęcie ilustracyjne

Od 1 lutego 2023 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niektórzy właściciele nieruchomości będą musieli złożyć tzw. deklarację śmieciową. Dotyczy to m.in. tych gospodarstw domowych, w których zmieniła się liczba mieszkających osób. Ale nie tylko. Sprawdź, kto powinien złożyć deklarację, a kto nie musi tego robić.

Reklama

Kto powinien złożyć nową deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami

 • Właściciele nieruchomości zamieszkałych, dla których do tej pory opłata obliczana była w całości lub w części od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
 • Spółdzielnie mieszkaniowe, Zarządcy, Wspólnoty mieszkaniowe - jeśli opłata wyliczana była w części od ilości osób zamieszkujących nieruchomość, a w części od powierzchni lokalu mieszkalnego,
 • Właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia dla członków rodzin wielodzietnych,
 • Właściciele nieruchomości, w których zmieniła się liczba osób zamieszkujących nieruchomość (np. urodzenie się dziecka). 

Kto nie musi składać deklaracji

 • Właściciele nieruchomości zamieszkałych i/lub mieszanych, dla których do tej pory opłata obliczana była od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, otrzymają zawiadomienia z nową wysokością opłaty. Nie ma wówczas konieczności składania nowej deklaracji. Wysokość opłaty wskazana w zawiadomieniu obowiązuje do czasu zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty i złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości,
 • Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, otrzymają zawiadomienia z nową wysokością opłaty. Nie ma wówczas konieczności składania nowej deklaracji. Wysokość opłaty wskazana w zawiadomieniu obowiązuje do czasu zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty i złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Gdzie złożyć deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami

Deklaracje można składać w następujący sposób:

 • osobiście w Centrum Obsługi Podatnika, ul. Kotlarska 41, na sali obsługi przy stanowiskach 10 i 11
 • osobiście w Centrum Obsługi Mieszkańca I, ul. G. Zapolskiej 4, na sali obsługi nr 3 przy stanowisku 16
 • wysłać pocztą na adres: Wydział Podatków i Opłat, ul. W. Bogusławskiego 8, 10, 50-031 Wrocław
 • za pośrednictwem Platformy ePUAP
 • poprzez Kreator deklaracji dostępny na stronie: deklaracje-odpady.um.wroc.pl

W przypadku wątpliwości lub pytań można dowiedzieć się więcej pod nr telefonów: (71) 777-85-56,  (71) 777-85-57,  (71) 777-85-58,  (71) 777-85-59,  (71) 777-85-60,  (71) 777-85-62, (71) 777-85-67,  (71) 777-85-69.

Metoda obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W przypadku nieruchomości zamieszkałych i tzw. nieruchomości mieszanych, tj. w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych – zmianie ulega także metoda obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obliczana jest jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty w wysokości 41,24 zł. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka podwyższona opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 82,48 zł za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość. 

Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują członkowie rodziny wielodzietnej tj.:  rodzic/rodzice lub małżonek rodzica oraz co najmniej troje dzieci, mogą być zwolnieni z części miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie to ustala się w części stanowiącej 40 proc. obliczonej opłaty i przysługuje gdy wysokość opłaty przypadającej na rodzinę wielodzietną przekracza kwotę 164,96.

np. wysokość opłaty dla rodziny 5 osobowej (rodzice + 3 dzieci) wynosi:

41,24 zł  x 5 os. = 206,2 zł - 40 proc. ulgi tj. 123,72 zł.

Nowy termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania, comiesięcznie i z góry, w terminie do 25. dnia miesiąca, za bieżący miesiąc. Termin wniesienia opłaty za luty 2023 r. upływa 25 lutego 2023 r.

Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl