Link do strony www.wroclaw.pl

  Rozpoczęło się letnie oczyszczanie miasta

  Z początkiem kwietnia rozpoczyna się letni sezon oczyszczania miasta. Potrwa on do końca października i obejmie m.in. kilkaset km dróg, ponad 1,7 tys. przystanków komunikacji miejskiej, ponad 7 tys. koszy ulicznych, a także chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, torowiska i zieleńce.

  Redakcja Wroclaw.pl

  Zmywaniem i zamiataniem objętych zostanie 378 km jezdni, samym zamiataniem zaś 642 km. W stałej czystości utrzymywany będzie również Rynek i jego bezpośrednia okolica.

  – Z uwagi na ruch samochodowy w ciągu dnia, zamiatanie i zmywanie dróg odbywać się będzie godzinach nocnych. Dzięki temu prace są efektywniejsze: szybciej i dokładniej możemy z jezdni usunąć pył i inne zanieczyszczenia. Zmywanie przeprowadzane jest tylko pod warunkiem wystąpienia dodatnich temperatur – zaznacza Dorota Witkowska ze spółki Ekosystem.  

  Mycie dróg odbywa się w nocy, fot. Redakcja Wroclaw.pl

  Co jest objęte letnim oczyszczaniem

  Podobnie jak w latach ubiegłych, z różną częstotliwością – oprócz dróg - oczyszczane będą również: chodniki, ciągi pieszo – rowerowe, ścieżki rowerowe, parkingi, przejścia podziemne, zieleńce, torowiska tramwajowe i pętle. 1 784 przystanków komunikacji miejskiej utrzymywanych będzie w stałej czystości, a ponad 7 tys. koszy ulicznych będzie mytych co dwa tygodnie.

  Wcześniej niż zwykle, bo już w marcu, na wałach przeciwpowodziowych rozstawiliśmy 33 zestawy pojemników na odpady. Stoją w miejscach najczęściej odwiedzanych przez wrocławian. Dodatkowe kosze postawiliśmy też na najbardziej popularnych bulwarach i promenadach. Mamy nadzieję, że mieszkańcy będą z nich korzystać – dodaje Dorota Witkowska.

  Wyspa Słodowa nadal będzie objęta stałym oczyszczaniem. Prowadzone będzie również interwencyjne sprzątanie pasa drogowego, głownie po kolizjach drogowych.

  W sezonie letnim na wrocławskich drogach pracować będzie:

  Podsumowanie sezonu zimowego

  Początek letniego to jednocześnie koniec zimowego sezonu oczyszczania miasta. Od października przeprowadzonych zostało ponad 30 „akcji zima”.

  Do zabezpieczenia jezdni zużyto niemal 5,6 tys. ton chlorku sodu, ponad 133 tony chlorku wapnia oraz ponad 67 ton chlorku magnezu.

  Przejdź do funpage Zielony Wrocław na stronie Facebook