wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 05:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Zielony Wrocław
 3. Aktualności
 4. KAWKA 2018 - rusza nabór do programu wymiany ogrzewania na ekologiczne

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia rozpoczyna nabór wniosków o udzielanie dotacji na wymianę ogrzewania węglowego na proekologiczne.

Reklama

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia rozpoczyna nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Wrocław na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne, realizowane na zasadach określonych w Uchwale Nr LVIII/1486/14 Rady Miejskiej Wrocławia z 22 maja 2014 r.

W roku 2018 w budżecie Miasta Wrocławia na realizację tego zadania przeznaczono:

 • 2 000 000,00 zł w ramach programu likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia (KAWKA I),
 • 3 000 000,00 zł w ramach programu likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia – część II (KAWKA II). 

Najważniejsze informacje dot. wymiany węglowych źródeł ciepła: 

Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa:

Dotacja celowa może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska obejmujących:

 1. trwałą likwidację, w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym, systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na:a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,b) ogrzewanie gazowe,c) ogrzewanie elektryczne,d) odnawialne źródło energii,

przy czym zastosowane rozwiązanie musi technicznie uniemożliwić spalanie paliw węglowych lub innych nieprzeznaczonych do ogrzewania substancji;

 1. podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego, o której mowa w pkt.1;
 2. instalację kolektorów słonecznych przeznaczonych do wytwarzania ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego, o której mowa w pkt.1;
 3. termomodernizację w przypadku lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń pomocniczych i przynależnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, zgodnie z zakresem wynikającym z audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie węglowym, o której mowa w pkt. 1.

  2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia. 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji.

Wzory wniosku o udzielenie dotacji, pełnomocnictw, wniosku o rozliczenie dotacji oraz protokołów realizacji zadania stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia http://bip.um.wroc.pl/artykul/376/30951/kawka-2018 oraz w sekretariacie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, Wrocław, pok. 403. 

Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2018 można składać od dnia ogłoszenia naboru do 27 kwietnia 2018 r.  

Wnioski można:

 • składać w sekretariacie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, Wrocław, pok. 403

lub

 • przesłać na adres: Wydział Środowiska i Rolnictwa, Urząd Miejski Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10;

50-031 Wrocław. 

Informacje:

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w:

 • Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10 pok. 403

lub

 • pod numerami telefonu: 71-777-91-00 i 71-777-77-77

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl