Link do strony www.wroclaw.pl

  26 marca: ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

  Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 26.03.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje miasta: Nowa Ruda, Kłodzko, Lubań, Wrocław i Oława.

  zdjęcie ilustracyjne
  zdjęcie ilustracyjne

  Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931) Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu przesyła powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

  Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

  Prognozowane na dzień 26.03.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje miasta: Nowa Ruda, Kłodzko, Lubań, Wrocław i Oława.

  Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

  Ludność zamieszkująca obszar, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 743,3 tys.

  Informacje o zagrożeniu:

  Wrażliwe grupy ludności

  Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

  Zalecane środki ostrożności

  Ogół ludności:

  Wrażliwe grupy ludności:

  W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

  Zaleca się również:

  Działania określone przez Zarząd Województwa w Planie Działań Krótkoterminowych dla województwa dolnośląskiego:

  Zalecenia dla ludności:

  Zadania, nakazy lub zakazy:

  Informacje organizacyjne 

  Data wydania 26.03.2021 r. godz. 9:00

  Podstawa prawna

  Opracowanie

  Publikacja http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

  Przejdź do funpage Zielony Wrocław na stronie Facebook