Zgłoszenia kandydatów do tytułów i nagród w 2020 r. [KOMUNIKAT]

Komisja Nominacyjna Rady Miejskiej Wrocławia informuje, że najpóźniej do dnia 29 maja 2020 r. (liczy się data wpływu) można składać wnioski w sprawie tytułów i nagród przyznawanych przez władze Wrocławia. 


Wnioski wraz z uzasadnieniem prosimy przesyłać do Komisji Nominacyjnej:
drogą elektroniczną na adres 
brm@um.wroc.pl
oraz pocztą na adres:
Biuro Rady Miejskiej,
Sukiennice 9, 50-107 Wrocław

Formularz zgłoszenia kandydatury do tytułu „Civitate Wratislaviensi Donatus”

Formularz zgłoszenia kandydatury do „Nagrody Wrocławia”

O nagrodach

Tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia, Nagrody Wrocławia oraz Nagrody Prezydenta Wrocławia od 1993 roku przyznaje wrocławski samorząd wybitnym postaciom i szczególnie zasłużonym instytucjom. 

  1. Tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia – „Civitate Wratislaviensi Donatus” przyznaje Rada Miejska Wrocławia wybitnym osobom, odgrywającym istotną rolę w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym.

  1. „Nagrodę Wrocławia” przyznaje Rada Miejska Wrocławia osobom i instytucjom za całokształt ich pracy na rzecz miasta.

  1. „Nagrodę Prezydenta Wrocławia” przyznaje Prezydent Wrocławia osobom i instytucjom za ich działalność i osiągnięcia w minionym roku.

Propozycje kandydatur do nagród przedstawiać mogą organizacje działające na terenie miasta oraz mieszkańcy Wrocławia.Zgłoś uwagę