Zgłoszenia kandydatów do tytułów i nagród w 2020 r. [KOMUNIKAT]

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i wyjątkową sytuacją Komisja Nominacyjna Rady Miejskiej Wrocławia postanowiła przedłużyć termin składania wniosków o przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia, Nagród Wrocławia i Nagród Prezydenta Wrocławia. Ostateczny termin składania wniosków do Komisji Nominacyjnej zostanie podany w kolejnym komunikacie. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej Wrocławia 24 czerwca 2020 roku. 


Ostateczny termin składania wniosków do Komisji Nominacyjnej zostanie podany w kolejnym komunikacie.

Prosimy o przesyłanie wniosków drogą elektroniczną na adres: brm@um.wroc.pl oraz pocztą na adres: Biuro Rady Miejskiej, Sukiennice 9, 50-107 Wrocław.

Formularz zgłoszenia kandydatury do tytułu „Civitate Wratislaviensi Donatus”

Formularz zgłoszenia kandydatury do „Nagrody Wrocławia”

O nagrodach

Tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia, Nagrody Wrocławia oraz Nagrody Prezydenta Wrocławia od 1993 roku przyznaje wrocławski samorząd wybitnym postaciom i szczególnie zasłużonym instytucjom. 

  1. Tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia – „Civitate Wratislaviensi Donatus” przyznaje Rada Miejska Wrocławia wybitnym osobom, odgrywającym istotną rolę w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym.

  1. „Nagrodę Wrocławia” przyznaje Rada Miejska Wrocławia osobom i instytucjom za całokształt ich pracy na rzecz miasta.

  1. „Nagrodę Prezydenta Wrocławia” przyznaje Prezydent Wrocławia osobom i instytucjom za ich działalność i osiągnięcia w minionym roku.

Propozycje kandydatur do nagród przedstawiać mogą organizacje działające na terenie miasta oraz mieszkańcy Wrocławia.

Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej Wrocławia w dniu 24 czerwca 2020 roku. Zgłoś uwagę