Zgłoszenia kandydatów do tytułów i nagród w 2019 r. [KOMUNIKAT]

Do 21 marca można zgłaszać wnioski o przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia, Nagród Wrocławia i Nagród Prezydenta Wrocławia. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej Wrocławia 24 czerwca 2019 roku. 


Szanowni Państwo! 

Prezydent i Rada Miejska Wrocławia zapraszają do składania wniosków o przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia, Nagród Wrocławia i Nagród Prezydenta Wrocławia. Nagrody te od 1993 roku przyznaje wrocławski samorząd wybitnym postaciom i szczególnie zasłużonym instytucjom.

  1. Tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia – „Civitate Wratislaviensi Donatus” przyznaje Rada Miejska Wrocławia wybitnym osobom, odgrywającym istotną rolę w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym.
  1. „Nagrodę Wrocławia” przyznaje Rada Miejska Wrocławia osobom i instytucjom za całokształt ich pracy na rzecz miasta.
  1. „Nagrodę Prezydenta Wrocławia” przyznaje Prezydent Wrocławia osobom i instytucjom za ich działalność i osiągnięcia  w minionym roku.

Propozycje kandydatur do nagród przedstawiać mogą organizacje działające na terenie miasta oraz mieszkańcy Wrocławia.

Wnioski wraz z uzasadnieniem prosimy kierować do Komisji Nominacyjnej Rady Miejskiej Wrocławia najpóźniej do 21 marca  2019 r. - adres: Biuro Rady Miejskiej, 50-107 Wrocław, Sukiennice 9,  pok. 202 (decyduje data wpływu do Biura Rady Miejskiej).

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej Wrocławia w dniu 24 czerwca 2019 roku.

 

     Jacek Sutryk                                                                                         Jarosław Charłampowicz
 Prezydent Wrocławia                                                                                       Przewodniczący 
                                                                                                                Rady Miejskiej Wrocławia

 Zgłoś uwagę