ZDiUM poszukuje projektanta #ZielonychPrzystanków

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił ponowny przetarg, w którym poszukuje wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej polegającej na wyposażeniu przystanku tramwajowego przy ulicy Kazimierza Wielkiego w obiekty małej architektury, wiaty oraz zieleń. Oferty można składać do 24 maja.

  • fot. facebook.com/wroclawskibudzetobywatelski


„Zielone Przystanki” to projekt, który został wybrany przez mieszkańców w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego, na realizację którego przewidziano 250 tysięcy złotych. Na początek wybrano przystanek przy ulicy Kazimierza Wielkiego, który jest jednym z liczniej odwiedzanych przez pasażerów.

Po wybraniu projektu spośród zgłoszonych w ramach WBO i konsultacjach przyszedł czas na ogłoszenie przetargu, który pozwoli opracować dokumentację projektową polegającą na wyposażeniu przystanku nr 10004 w obiekty małej architektury, wiaty oraz zieleń.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w lutym tego roku ogłosił już jeden przetarg, jednak nie zgłosił się żaden oferent, dlatego postanowiono powtórzyć procedurę.

Jak piszą w zamówieniu: Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać projekty poszczególnych elementów wyposażenia przystanków, rozmieszczenie tych elementów na peronie, zasilenie wiat przystankowych, sposób montażu elementów wyposażenia, rodzaj oraz rozmieszczenie zieleni oraz sposób jej pielęgnacji, sposób odprowadzania nadmiaru wody, zazielenienie bariery wygrodzeniowej wraz ze sposobem nasadzeń oraz pielęgnacją.

Zamówienie powinno zostać zrealizowane do 29 listopada 2019 r. Na zgłoszenia w ramach przetargu ZDiUM czeka do 24 maja, do godziny 23.59. Termin otwarcia ofert zaplanowano na 27 maja. TUTAJ można zapoznać się ze szczegółowym opisem zapytania ofertowego.Zgłoś uwagę