Zamiast żłobka - skorzystaj z usług dziennego opiekuna!

Rekrutacja trwa do 12 grudnia


Centrum Integracji Społecznej w imieniu Gminy Wrocław realizuje projekt "Dzienny opiekun – domowy system opieki". W ramach projektu mieszkający na terenie Wrocławia rodzice dzieci do lat 3 będą mogli skorzystać z alternatywnej formy opieki nad dziećmi – usług dziennego opiekuna. Opieka sprawowana będzie przez wykwalifikowanych opiekunów w okresie grudzień 2013 r. – grudzień 2014 r.

Głównym celem projektu jest umożliwienie efektywnego godzenia życia zawodowego i rodzinnego 30 rodzicom dzieci w wieku do lat 3 z terenu Wrocławia, dzięki wspieraniu usług dziennego opiekuna w okresie sierpień 2013 r. – grudzień 2014 r. na terenie Gminy Wrocław.

KORZYŚCI Z POWIERZENIA DZIECKA DZIENNEMU OPIEKUNOWI:

  • Dzienny opiekun jest alternatywą wobec instytucjonalnej (np. żłobków) formą opieki nad dziećmi do lat 3,
  • możliwość powierzenia dziecka pod opiekę wykwalifikowanego Dziennego opiekuna nawet do 10 godzin dziennie,
  • kameralna forma sprawowania opieki nad dziećmi (średnio trójka dzieci pod opieką Dziennego opiekuna),
  • relatywnie niskie koszty wynagrodzenia Dziennego opiekuna (np. w porównaniu z usługą niani), tj. 3 zł za godzinę opieki nad dzieckiem,
  • wsparcie zespołu projektowego w kontaktach z opiekunami oraz bieżący monitoring opieki nad dziećmi.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku od 20 tygodni do lat 3, którzy jednocześnie:

  1. posiadają miejsce zamieszkania (w myśl Kodeksu Cywilnego) i odprowadzają podatki na terenie Wrocławia,
  2. są nie zatrudnieni (tj. bezrobotni lub nieaktywni zawodowo) lub przebywają na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym i chcą wrócić na rynek pracy, a usługa świadczona przez Dziennego opiekuna mogłaby im to umożliwić.

 

Od dnia 4 listopada 2013 r. do 12 grudnia 2013 r. do godziny 14.00 trwa rekrutacja rodziców, którzy chcą powierzyć swoje dziecko pod opiekę Dziennemu opiekunowi.

Liczba miejsc jest ograniczona!

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

Centrum Integracji Społecznej, ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław

                                               Biuro Projektu: pok. 18 (I piętro)

                                               tel. 71 782 35 19/20

www.opiekun2.cis.wroclaw.pl

 

Kierownik projektu: Lucyna Pachciarz, tel. 71 782 35 19/20, e-mail: lucyna.pachciarz@cis.wroclw.pl,

  • godziny pracy:  poniedziałek-środa, piątek 8:00-16:00, czwartek 12:00-20:00

Specjalista rekrutacji: Joanna Słowik-Serweta, tel. 71 782 35 19/20,
e-mail: joanna.slowik@cis.wroclaw.pl, godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek 8:00-16:00, wtorek 8:00:00-18:00, piątek 8:00-14:00

Specjalista wdrożenia i monitoringu: Anna Zielińska, tel. 71 782 35 19/20,

e-mail: anna.zielinska@cis.wroclaw.pl, godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek 8:00-16:00, wtorek 8:00:00-18:00, piątek 8:00-14:00

 Zgłoś uwagę