Wrocławskie uczelnie mają nowych profesorów tytularnych

Prezydent Polski ogłosił decyzje o nadaniu tytułów profesorskich kilkudziesięciu uczonym. Wśród nich jest grono naukowców związanych z wrocławskimi szkołami wyższymi.

  • Kampus Uniwersytetu Medycznego. fot. Tomasz Walków

    Kampus Uniwersytetu Medycznego. fot. Tomasz Walków


Ze względu na epidemię koronawirusa uroczystości wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim organizowane są rzadziej niż wcześniej.

Dyplomy profesorskie odebrali:

  • prof. Hanna Gerber, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego;
  • prof. Wacław Skoczyński, kierownik Katedry Obrabiarek i Tokarek Politechniki Wrocławskiej;
  • prof. Paweł Mackiewicz z Zakładu Bioinformatyki i Genomiki na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nominacje profesorskie nadano także:

  • prof. Annie Jaśkiewicz z Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej,

oraz naukowcom Uniwersytetu Medycznego:

  • prof. Łukaszowi Matusiakowi z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
  • prof. Annie Czyż z Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku.


Zgłoś uwagę