Wrocławskie Centrum Badań EIT+: Nowa nazwa i nowa strategia

Powstałe w 2008 r. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ będzie funkcjonowało pod nową nazwą – PORT, czyli Polski Ośrodek Rozwoju Technologii. Wraz z nową nazwą przedstawiono nowy plan jego działań instytucji

  • Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński i Piotr Dytko, prezes PORT, fot. PORT


Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zostało powołane przez władze Wrocławia oraz szkół wyższych. W ciągu ośmiu lat w remontowanym kampusie na Praczach Odrzańskich powstały wysokospecjalistyczne laboratoria, pracownie badawcze. W kwietniu 2017 roku Skarb Państwa przejąć majątek instytucji, a jego zarządcą zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W marcu 2018 prezesem WCB EIT+ został Piotr Dytko, rocznik ’83, szef wrocławskich struktur Porozumienia, partii wicepremiera i ministra nauki Jarosława Gowina.

We wtorek 5 czerwca przedstawiono strategię Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii (PORT to nowa nazwa instytucji).  

Władze MNiSW zapowiadają, że przed nowym ośrodkiem stoją cztery zasadnicze cele: rozwój usług, zwiększenie efektywności aplikacyjnej, umiędzynarodowienie kadry oraz budowa zwinnej organizacji. Ośrodek będzie oparty na innowacyjnych i dopasowanych do potrzeb klientów rozwiązaniach. Takie rozwiązania są kluczowe na obecnym rynku wysokiej konkurencyjności.

- Jeżeli chcemy budować organizację badawczo-rozwojową, to EIT+ nie może być tylko miejscem, gdzie jest najnowocześniejszy sprzęt, tu muszą pracować ludzie, dla których środowisko międzynarodowe jest naturalnym środowiskiem pracy - podkreślał Piotr Dytko, prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. – Jeżeli chcemy być dobrze funkcjonującym ośrodkiem, to naszym zasadniczym celem nie powinny być tylko badania podstawowe, ale przede wszystkim projekty badawczo-rozwojowe.

Nowy PORT ma skupiać się na czterech filarach: biotechnologii, nanoinżynierii, komercjalizacji oraz ochronie IP, ponieważ rozwój tych kompetencji pozwoli na stworzenie centrum doskonałości, z którego korzystać będą zespoły naukowo-badawcze w całej Polsce.

Piotr Dytko. - Oprócz tego chcemy rozwijać najbardziej deficytowe w Polsce kompetencje dotyczące badań i rozwoju – ochronę własności intelektualnej oraz zdolności komercjalizacyjne. Na tych deficytach cierpi całe państwo, to sito przez które przecieka największe bogactwo tego kraju.

W spotkaniu uczestniczył Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który podkreślał, że to nie początek, a koniec pewnego procesu, ponieważ Wrocławskie Centrum Badań EIT+ przeszło okres restrukturyzacji i teraz czas na nowe wyzwania dla tej instytucji.

PORT/w

Fot. Materiały PORT

Zgłoś uwagę