Wrocławski Kongres Kultury odwołany. Zmiana terminu

Wrocławski Kongres Kultury nie odbędzie się 20 marca, ale, w związku z wiadomością podaną przez Wicepremiera oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego o zawieszeniu prac instytucji kultury, został przełożony na drugą połowę 2020 roku.  

  • autor: Olga Budzan


Kongres Kultury w innym miejscu 

Kongres został przeniesiony z Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia do Wrocławskiego Centrum Kongresowego przy Hali Stulecia. – Zdecydowaliśmy się ostatecznie na ten obiekt, bo na kongres zarejestrowało się tak wiele osób, a przypuszczamy, że sporo jeszcze się dorejestruje – tłumaczy Bartłomiej Świerczewski, dyrektor departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.

– Przypomnę, że to nie tylko miejsce i okazja do rozmów i dyskusji, ale także, a może przede wszystkim okazja do tego, by zagłosować na osoby do Wrocławskiej Rady Kultury. Zależy nam na tym, by cały proces głosowania przebiegał w warunkach jak najbardziej komfortowych dla użytkowników, stąd decyzja o przeniesieniu kongresu – dodaje Świerczewski.  

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych zaznacza, że organizatorzy są przygotowani na ewentualną sytuację epidemiologiczną. – Uspokajam, działamy w tej sprawie, zareagujemy, jeśli będą decyzje pana wojewody lub służb epidemiologicznych. Gdyby tak się stało kongres rozciągniemy na więcej niż jeden dzień – głosowanie będziemy chcieli zorganizować 20 marca, a sama okazja do dyskusji, rozmów będzie w terminie późniejszym, tego nie jesteśmy na razie w stanie określić – zapowiada Bartłomiej Świerczewski.

Możliwość dorejestrowania się na Kongres

Rejestracja na Wrocławski Kongres Kultury rozpoczęła się 4 lutego i w niecałe 2 tygodnie wyczerpano pulę wszystkich dostępnych miejsc. Jednak w związku ze zmianą miejsca kongresu otwiera się możliwość przyjęcia większej liczby chętnych.

Ponad 700 osób zgłosiło chęć pełnego udziału w kongresie i wypełniło formularz – to organizatorzy, wrocławianie, goście. – Po tym, jak zamknęliśmy rejestrację, ponad 300 osób zapisało się bez opcji czynnego udziału, wyłącznie z możliwością głosowania na członków Wrocławskiej Rady Kultury – mówi Dominika Kawalerowicz, dyrektor programowa Strefy Kultury Wrocław.

– Dla tych 300 osób, które wyraziły chęć głosowania, przez najbliższe trzy doby – do soboty 7 marca do godziny 12.00 – otwieramy możliwość dorejestrowania się na pełne uczestnictwo w kongresie – zwraca uwagę. – Na podstawie ilości zgłoszeń, które spłyną, otworzymy ponownie możliwość pełnej rejestracji na kongres. Szacujemy, że jesteśmy w stanie przyjąć 200 osób z pełnym uczestnictwem – szacuje Kawalerowicz dodając, że Wrocławski Kongres Kultury ma niebywałą frekwencję i cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. 

Czym jest Wrocławski Kongres Kultury

Wrocławski Kongres Kultury to – jak informują organizatorzy, czyli Grupa Kultura Wrocław, Strefa Kultury Wrocław oraz Urząd Miejski Wrocławia – „tworzone przez i dla wrocławskiego środowiska kulturalnego wydarzenie, które ma odpowiadać na potrzeby środowiska, a w efekcie stać się otwartą i dostępną platformą, umożliwiającą wymianę doświadczeń i wiedzy, integrację, edukację, sieciowanie oraz omawianie istotnych zagadnień i zjawisk, także w kontekście kształtowania polityki kulturalnej miasta”. Do udziału w nim  zaproszony jest każdy, kto jest zainteresowany wrocławską kulturą.

Kongres odbędzie się 20 marca 2020 r. we Wrocławskim Centrum Kongresowym. 

Wybory do Rady Kultury

Jedną z najważniejszych części programu będą wybory do pierwszej Wrocławskiej Rady Kultury.

W Radzie przewidziano 15 miejsc. Pięciu członków wskaże prezydent, dwóch wrocławskie instytucje kultury, zaś ośmiu wyłonionych zostanie w wyborach. 

W trakcie trzyletniej kadencji jej członkowie będą doradzać prezydentowi Wrocławia w zakresie realizacji polityki kulturalnej miasta oraz integracji środowiska wokół zadań strategicznych, a także brać udział w spotkaniach z Grupą Kultura Wrocław – jedną z grup branżowych uruchomionych w ramach „Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022”.

Do kandydowania zaproszeni zostali niezależni reprezentanci wrocławskiego środowiska kulturalnego – artyści, animatorzy, aktywiści i menedżerowie oraz  przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji, organizacji i grup nieformalnych.

Zobaczcie biogramy kandydatów do Wrocławskiej Rady Kultury

W komisji wyborczej zasiada 9 osób. Sześć zostało rekrutowanych podczas spotkań Grupy Kultura Wrocław, 2 osoby to przedstawiciele Strefy Kultury Wrocław, a 1 osoba z Urzędu Miejskiego. Przewodniczącą komisji jest Katarzyna Nowak z Grupy Kultury Wrocław. 

Wieczór wyborczy kandydatów odbędzie 19 marca w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia o 18.00. 

Jak zagłosować

Dziś do głosowania zarejestrowało się 1000 osób, ale rejestracja jest otwarta do 20 marca do 14.30. Głosowanie potrwa do godziny 20.00. Każdy, kto przyjdzie do Centrum Kongresowego pobierze kartę wyborczą opatrzoną dwoma pieczęciami – Strefy Kultyry Wrocław i Komisji Wyborczej. 

Można wybrać 8 kandydatów spośród 56 osób. – Głos będzie ważny, gdy wyborca postawi na karcie głosowania znak „x” przy nazwisku od jednego do ośmiu kandydatów. Nieważny będzie wtedy, gdy postawi się znak „x” przy nazwisku więcej niż 8 kandydatów, bądź nie postawi się znaku „x” przy żadnym nazwisku – informuje Dominika Kawalerowicz, dyrektor programowa Strefy Kultury Wrocław.

Jeżeli z różnych powodów osoby nie chcą, nie potrafią wykorzystać do rejestracji strony internetowej mogą bezpośrednio przyjść na kongres, dokonać rejestracji bezpośrednio na miejscu io wtedy oddać głos albo natychmiast, albo do 20.00. 

– Gdyby zdarzyło się, że kongres, z powodu epidemiologicznego, się nie odbędzie głosowanie będzie miało miejsce prawdopodobnie w Barbarze w godz. od 8.30 do 20.00, z możliwością zarejestrowania się na listę wyborców do 14.30, a właściwa część kongresu odbędzie się w innym terminie – zaznacza Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. 

Dyskusje, debaty i część artystyczna

W programie Kongresu są także rozmowy w ramach paneli, debat, dyskusji stolikowych i warsztatów z udziałem ekspertów z Wrocławia i z Polski.

– Mamy 7 paneli tematycznych, 9 spotkań stolikowych, zaprosiliśmy ponad 60 specjalistów z całego kraju. Liczymy na postulaty, dobre praktyki, chcemy rozmawiać o partycypacji, polityce kulturowej, możliwościach finansowania kultury, o instytucjach kultury – wylicza Kostas Georgakopoulos, lider Grupy Kultura Wrocław.  

Panele i spotkania będą dotyczyć bieżących i ważnych dla środowiska tematów, m.in. kondycji i roli twórcy, pracy i współpracy w kulturze, polityki informacyjnej, rozwiązań systemowych i zarządzania kulturą, aktywnego uczestnictwa różnych grup społecznych, edukacji. Ich efektem – jak informują organizatorzy – mają być postulaty wskazujące możliwe kierunki rozwoju wrocławskiej kultury.

Przewidziano także część artystyczną, prezentującą dokonania wrocławskich twórców – 10 programów pitchingowych. – Pitchingi to krótkie prezentacje artystyczne, kilku lub kilkunastominutowe. Zaprosiliśmy 10 artystów z Wrocławia wyłonionych w drodze konkursu – mówi Kostas Georgakopoulos.

Od 20.00 komisja będzie liczyła będziemy liczyła głosy oddane na kandydatów do Wrocławskiej Rady Kultury, a dla uczestników przewidziano koncert Conga Line.    

KULTURA – Obecna! Stoliki warsztatowe w NFM, marzec 2017 r. 

Jak można się włączyć w przygotowania?

W kongresie można uczestniczyć nie tylko biorąc udział w wyborach i spotkaniach, ale także aktywnie włączając się w jego realizację.

  • Organizatorzy zapraszają wrocławskich twórców –  zarówno tych, którzy tworzą indywidualnie, jak ich tych, którzy pracują w kolektywach, spółdzielniach i organizacjach – by od stycznia zgłaszali swoje projekty do części artystycznej programu.
  • Artyści mogą także włączyć się w tworzenie identyfikacji indywidualnej wydarzenia. Osoby, które chciałyby podzielić się swoim rysunkiem, proszone są o kontakt mailowy (kongres@strefakultury.pl).
  • Współtworzyć kongres można także zgłaszając propozycje tematów do dyskusji stolikowych. Będzie to możliwe od 7 stycznia.

Kultura – Obecna!

– Marcowy kongres będzie drugim kongresem kultury, zorganizowanym w naszym mieście  – mówi dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM Wrocławia Bartłomiej Świerczewski. –  To, że się odbędzie i że podczas niego zostanie wyłoniona społeczna strona Rady Kultury, wynika z zapisów realizowanego we Wrocławiu dokumentu programowego „Kultura-Obecna!”, w którym zobowiązaliśmy się do tego, że będziemy uspołeczniali politykę kulturalną w mieście. Kongres jest także szansą na to, by osoby zajmujące się kulturą mogły się regularnie spotykać, wymieniać doświadczenia i rozmawiać o ważnych dla nich sprawach.

Czytaj też: Powstanie społeczna Rada Kultury przy prezydencie Wrocławia

Beata Turska/Magdalena TalikZgłoś uwagę