Wrocławski Kongres Kultury. Zgłoszenia kandydatów do Rady Kultury

20 marca 2020 roku odbędzie się odbędzie się Wrocławski Kongres Kultury. Przygotowania już trwają, a organizatorzy zapraszają do współpracy twórców i inne osoby, które chcą się włączyć w jego tworzenie. Ruszyła też rejestracja kandydatów do Wrocławskiej Rady Kultury. Potrwa do 4 lutego.

  • autor: Olga Budzan


Wrocławski Kongres Kultury to – jak informują organizatorzy, czyli Grupa Kultura Wrocław, Strefa Kultury Wrocław oraz Urząd Miejski Wrocławia – „tworzone przez i dla wrocławskiego środowiska kulturalnego wydarzenie, które ma odpowiadać na potrzeby środowiska, a w efekcie stać się otwartą i dostępną platformą, umożliwiającą wymianę doświadczeń i wiedzy, integrację, edukację, sieciowanie oraz omawianie istotnych zagadnień i zjawisk, także w kontekście kształtowania polityki kulturalnej miasta”. Do udziału w nim  zaproszony jest każdy, kto jest zainteresowany wrocławską kulturą.

Kongres odbędzie się 20 marca 2020 r. w prowadzonym przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia przy ul. Księcia Witolda 62-70. 

Wybory do Rady Kultury

Jedną z najważniejszych części programu będą wybory do pierwszej Wrocławskiej Rady Kultury.

W Radzie przewidziano 15 miejsc. Pięciu członków wskaże prezydent, dwóch wrocławskie instytucje kultury, zaś ośmiu wyłonionych zostanie w wyborach. 

W trakcie trzyletniej kadencji jej członkowie będą doradzać prezydentowi Wrocławia w zakresie realizacji polityki kulturalnej miasta oraz integracji środowiska wokół zadań strategicznych, a także brać udział w spotkaniach z Grupą Kultura Wrocław – jedną z grup branżowych uruchomionych w ramach „Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022”.

Do kandydowania zaproszeni zostali niezależni reprezentanci wrocławskiego środowiska kulturalnego – artyści, animatorzy, aktywiści i menedżerowie oraz  przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji, organizacji i grup nieformalnych.

Wypełnione formularze (dostępne na stronie kongres.kulturawroclaw.pl) z dołączoną środowiskową rekomendacją lub rekomendacjami przyjmowane są pod adresem:wybory@strefakultury.pl. Można się zgłaszać do 4 lutego.

Dyskusje, debaty i część artystyczna

W programie Kongresu są także rozmowy w ramach paneli, debat, dyskusji stolikowych i warsztatów z udziałem ekspertów z Wrocławia i z Polski.

Będą dotyczyć bieżących i ważnych dla środowiska tematów, m.in. kondycji i roli twórcy, pracy i współpracy w kulturze, polityki informacyjnej, rozwiązań systemowych i zarządzania kulturą, aktywnego uczestnictwa różnych grup społecznych, edukacji. Ich efektem – jak informują organizatorzy – mają być postulaty wskazujące możliwe kierunki rozwoju wrocławskiej kultury.

Przewidziano także część artystyczną, prezentującą dokonania wrocławskich twórców.

KULTURA – Obecna! Stoliki warsztatowe w NFM, marzec 2017 r. 

Jak można się włączyć w przygotowania?

W kongresie można uczestniczyć nie tylko biorąc udział w wyborach i spotkaniach, ale także aktywnie włączając się w jego realizację.

  • Organizatorzy zapraszają wrocławskich twórców –  zarówno tych, którzy tworzą indywidualnie, jak ich tych, którzy pracują w kolektywach, spółdzielniach i organizacjach – by od stycznia zgłaszali swoje projekty do części artystycznej programu.
  • Artyści mogą także włączyć się w tworzenie identyfikacji indywidualnej wydarzenia. Osoby, które chciałyby podzielić się swoim rysunkiem, proszone są o kontakt mailowy (kongres@strefakultury.pl).
  • Współtworzyć kongres można także zgłaszając propozycje tematów do dyskusji stolikowych. Będzie to możliwe od 7 stycznia.

Kultura – Obecna!

– Marcowy kongres będzie drugim kongresem kultury, zorganizowanym w naszym mieście  – mówi dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM Wrocławia Bartłomiej Świerczewski. –  To, że się odbędzie i że podczas niego zostanie wyłoniona społeczna strona Rady Kultury, wynika z zapisów realizowanego we Wrocławiu dokumentu programowego „Kultura-Obecna!”, w którym zobowiązaliśmy się do tego, że będziemy uspołeczniali politykę kulturalną w mieście. Kongres jest także szansą na to, by osoby zajmujące się kulturą mogły się regularnie spotykać, wymieniać doświadczenia i rozmawiać o ważnych dla nich sprawach.

Czytaj też: Powstanie społeczna Rada Kultury przy prezydencie Wrocławia

opr. Beata TurskaZgłoś uwagę