Wrocławska Rada Kultury. Kogo będziemy wybierać podczas Kongresu Kultury

Znane są już nazwiska 56 kandydatów, spośród których uczestnicy Wrocławskiego Kongresu Kultury wybiorą ośmiu członków Wrocławskiej Rady Kultury. W radzie przewidziano 15 miejsc – oprócz wspomnianych ośmiu, pięciu członków wskaże prezydent, a dwóch wrocławskie instytucje kultury. Wyniki głosowania poznamy dopiero w drugiej połowie 2020, bo wtedy zostanie zorganizowany Wrocławski Kongres Kultury. 


Wśród nazwisk na liście wyborczej znajdziemy wiele, jak artystka szkła Patrycja Dubiel, dyrektor Muzeum Pana Tadeusza Marcin Hamkało, animator kultury Przemysław Jastrząb, politolog, filozof Leszek Koczanowicz, aktor pantomimy Zbigniew Koźmiński, czy Juliusz Woźny z Centrum Historii Zajezdnia. 

Rejestrację zweryfikowała komisja wyborcza (powołana w celu przeprowadzenia wyborów członków Wrocławskiej Rady Kultury): Katarzyna Nowak (przewodnicząca), Katarzyna Gołecka, Joanna Lassota, Joanna Panciuchin, Darwin Tamborski i Michał Maliczkiewicz.

Kandydaci do Wrocławskiej Rady Kultury – biogramy

 • Katarzyna Chmiel

Prowadzi bloga literacko-kulturalnego „Czytam duszkiem”, z Fundacją Podaj Dalej współtworzy projekt „7 grzechów głównych osób pełnosprawnych” dedykowany zwiększeniu dostępności kultury dla osób niepełnosprawnych. 

 • Renata Cierniak

Bibliotekarka, działa w nieformalnej grupie Kolektyw Pomysłów, która ma na celu integrację i aktywizację mieszkanek i mieszkańców poprzez różnego rodzaju działania społeczno-kulturalne. Od 5 lat śpiewa w amatorskim osiedlowym chórze „Con Amore”.

 • Aneta Dotka

Prowadzi małe, niszowe Miejsce w ramach Fundacji Ślimak na Przedmieściu Oławskim. Zaprasza artystów z całej Polski, aktywizuje młodych dolnośląskich twórców na spotkaniach z odbiorcami w Galerii Sztuki i Miejscu Spotkań „Ślimak” (plac Konstytucji 3 Maja 4).

 • Patrycja Dubiel

Artystka niezależna, tworząca prace w szkle. Jej dzieła znajdują się w wielu zbiorach prywatnych oraz instytucjach publicznych (Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Fundacji Ernstingów w Niemczech czy Organizacji ECCO w Danii). Współzałożycielka galerii sztuki Versus, członek zarządu Wrocławskiego ZPAP.

 • Izabela Duchnowska

Pomysłodawczyni festiwalu Musica Electronica Nova, szefowała festiwalowi Musica Polonica Nova. Organizuje koncerty, wernisaże, spektakle, warsztaty, performanse, prowadzi Pchli Targ Nadodrze, aktywizuje mieszkańców na licznych imprezach na Dziedzińcu Artystycznym Nadodrza.

 • Piotr Jakub Fereński

Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Kulturoznawstwa (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych) Uniwersytetu Wrocławskiego i na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Brał udział w wielu krajowych oraz zagranicznych projektach badawczych i naukowo-artystycznych współpracując z rozmaitymi instytucjami kulturalnymi i akademickimi. Jest członkiem Rady Muzeum Narodowego we Wrocławiu i współpracuje z Centrum WRO.

 • Marek Gluziński

Manager kultury, wydawca muzyczny, organizator koncertów, były dyrektor artystyczny Klubu Puzzle w Przejściu Garncarskim, kurator z dziedziny tańca i performansu, performer i dramaturg w laboratorium teatru fizycznego Studio Matejka, współtwórca nieformalnego ruchu Wrocławska Offensywa Teatralna. W 2012 roku zaangażowany w proces tworzenia Obywatelskiej Rady Kultury (ORKa), z nadzieją i zaangażowaniem uczestniczy od początku w pracach kilku zespołów roboczych przy Grupie Kultura Wrocław zmierzających do powstania Wrocławskiej Rady Kultury w 2020 roku.

 • Aleksandra Gronowska

Wokalistka, aktorka, twórca sztuk wizualnych. Obecnie współzałożycielka i wokalistka w zespole KOSY z Wrocławia, pedagog głosu i działań teatralnych przy projekcie Jubilo (działającym przy Instytucie im. Jerzego Grotowskiego oraz Zakładzie Karnym we Wrocławiu). 

 • Marcin Hamkało

Współtworzył i prowadził projekty kameralne i efemeryczne, ale też wielowymiarowe i trwałe przedsięwzięcia, jak Międzynarodowy Festiwal Opowiadania czy Muzeum Pana Tadeusza (obecnie jest dyrektorem instytucji). Kandyduje, bo, jak podkreśla, chyba wie, co można poprawić w kulturze.

 • Tomasz Hołonowicz

W kulturze działa już blisko 25 lat. Powołał do życia projekt „Dr. Deadlock & Conga Line” – album ten również współprodukował oraz wydał we własnej wytwórni. Rozwija swoją drugą pasję – organizację koncertów i udziela się przy wielu wydarzeniach organizowanych przez przyjaciół, w tym zawodach i piknikach Aerolubu Wrocławskiego.

 • Paweł Jarodzki

Artysta, profesor wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, zajmuje się sztukami wizualnymi. Bywa też kuratorem (m.in. wrocławskiego BWA), pisze o sztuce do różnych czasopism, jest autorem lub współautorem kilku książek. Na początku lat 80-tych XX wieku założył z przyjaciółmi grupę LUXUS, która działa do dziś.

 • Przemysław Jastrząb

Niezależny menedżer kultury, menedżer projektów kulturalnych i fundraiser. Współpracował z Wrocławskimi Kameralistami Cantores Minores Wratislavienses, miał swój udział w tworzeniu festiwalu Forum MusicumWspółpracuje na niwie kultury z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i fundacjami, parafiami różnych wyznań, środowiskami akademickimi i nauczycielskimi. 

 • Anna Jędryczka-Hamera

Specjalista psycholog kliniczny, reżyser teatralny i filmowy, wykładowca choreoterapii i arteterapii. Przewodnicząca Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji ART, które działa na polu kultury i sztuki, w kontekście rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnych. Reżyser i twórca Teatru Integracyjnego „Euforion”, opiekuje się artystami, w tym w szczególności plastykami z doświadczeniem choroby psychicznej. Opracowała autorskie metody arteterapii strukturalizowanej i choreoterapii psychologicznej w oparciu o wielokulturową interpretację symboli.

 • Alicja Jodko

Filozof, kuratorka wystaw sztuki współczesnej i pokazów filmowych, nauczycielka akademicka, autorka tekstów i esejów z dziedziny filozofii sztuki i estetyki oraz tekstów krytycznych (m.in. Obieg, Format, Szum), aktywna na wielu obszarach twórczości – grafika wydawnicza, poezja wizualna, film – szczególnie eksperymentalny i animowany. Współinicjatorka powstania Galerii Entropia – samorządowej galerii sztuki współczesnej, która istnieje we Wrocławiu od 1988 roku oraz założycielka i opiekunka artystyczna Dziecięcej Wytwórni Filmowej (DWF). 

 • Paweł Kamiński

Socjolog i specjalistą ds. zarządzania. Kieruje Ośrodkiem Postaw Twórczych, jest autorem książki „Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”, jedynej tego rodzaju pozycji na rynku (zyskała status „niezbędnika” dyrektora instytucji kultury), redaguje serwis internetowy MenedżerKultury.pl, ważne źródło wiedzy dla kadr zarządzających oraz specjalistów pracujących w instytucjach kultury. 

 • Waldemar Kasta

Muzyk, aktor, impresario, odkrywca gwiazd polskiej estrady (m.in. Donatana czy Cleo). Założył nieformalny dom kultury dzięki uprzejmości swojego stowarzyszenia TRATWA, w którym to miejsce do dalszego rozwoju zyskało około 15 zespołów muzycznych, kilka pomniejszych trup teatralnych, a nawet tuzy sceny, wśród nich duma wrocławskich podwórek – Lech Janerka. Wyprodukował i zagrał niezliczoną ilość koncertów i programów telewizyjnych (na stałe współpracuje z KSW i stacją Polsat przy produkcji dużych wydarzeń ze świata muzyki i sportu). 

 • Daria Kieżun

Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, kurator wielu wydarzeń organizowanych w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Współorganizatorka konkursów oraz wydarzeń związanych z szeroko pojętą promocją architektury, autorka artykułów i publikacji z dziedziny architektury i sztuki, współtwórczyni Dolnośląskiej Sieci Wzornictwa Przemysłowego.

 • Leszek Koczanowicz

Profesor kulturoznawstwa i nauk politycznych. Pracuje we wrocławskiej filii Uniwersytetu SWPS. Od lat zajmuje się teorią kultury i analizą zjawisk kulturalnych. Jak podkreśla „kultura jest niezbędnym składnikiem każdego społeczeństwa demokratycznego. Nie ma demokracji bez dialogu, a nie ma dialogu bez kultury, która jest wehikułem lepszego rozumienia. By kultura pełniła tę rolę, musi być otwarta, nieskrępowana żadnymi zewnętrznymi ograniczeniami, tylko wtedy może sprzyjać prawdziwej komunikacji między jednostkami i grupami społecznymi”. 

 • Marek Kosendiak

Związany z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, prowadzącym Centrum Historii Zajezdnia. Stworzył ideę wolontariatu w CHZ, był wolontariuszem Fundacji Fonis, współpracującej z niesłyszącymi i niedosłyszącymi, jest członkiem Stowarzyszenia Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne.

 • Michał Kott

Animator kultury, nauczyciel, od 2018 roku dyrektor Policealnego Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu. Instruktor tańca towarzyskiego różnych grup wiekowych, organizator turniejów i przeglądów tanecznych oraz pokazów własnej choreografii. Animuje środowisko tancerzy, organizując kolejne edycje Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego i Współczesnego „SKiBA DANCE”, prowadzi spotkania taneczne w działającym przy szkole Studium3Wieku.

 • Zbigniew Koźmiński

Aktor Wrocławskiego Teatru Pantomimy, propagator sportów ekstremalnych – BMX, skateboard. Aktywista na polu budowy skateparków oraz torów rowerowych. Zrealizował dziesiątki warsztatów i programów edukacyjnych z zakresu warsztatu aktorskiego, jak i skierowanych w stronę przeciwdziałania wykluczeniu. Aktywnie współpracuje z wrocławskimi organizacjami sektora NGO – Tratwa, Fundacja Umbrella, Sektor3, oraz jednostkami terytorialnymi, np. Rada Osiedla Oporów. 

 • Ewa Kramarczyk

Bibliotekarz, metodyk, obecnie nauczyciel w Policealnym Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu, wieloletni członek SBP, PTB oraz grup społecznościowych Grupa Kultura Wrocław, NieKongres Animatorów Kultury, Biblio. Inicjatorka imprezy czytelniczej dla młodzieży „Zlot Zmierzchomaniaków”, Pociąg do kultury, organizatorka lokalnych Ogólnopolskich Wyborów Książki. 

 • Anna Królica

Kuratorka i krytyczka tańca, autorka książek, koordynator merytoryczny, nauczyciel akademicki. Ukończyła teatrologię, filologię rosyjską oraz podyplomowe studia „Zarządzenie w kulturze”. Posiada doświadczenie zarówno we współpracy z narodowymi i samorządowymi instytucjami kultury.

 • Łukasz Lorenc

Współzałożyciel kolektywu artystycznego regime, w którym jest wydawcą, koordynatorem projektów, promotorem i organizatorem wydarzeń oraz współzałożyciel wytwórni muzycznej regime brigade. Producent pierwszej edycji Festiwalu Druku NACISK. Współtwórca projektu Mikser Pokoleniowy w programie wsparcia oddolnych inicjatyw Mikrogranty, którego celem było zaangażowanie młodych ludzi do współpracy i ocieplenia relacji z seniorami i seniorkami. Od trzech lat prowadzi comiesięczne slamy poetyckie w klubogalerii Surowiec. 

 • Katarzyna Majewska

Obecnie pracuje w Dolnośląskim Centrum Filmowym na stanowisku kierownika działu promocji i projektów. Przez kilkanaście lat (wraz z profesorem Stanisławem Beresiem) redagowała Telewizyjne Wiadomości Literackie. Była drugim reżyserem przy filmach Przemysława Wojcieszka, zajmowała się produkcją filmową i dystrybucją w firmach Rebelion Films i Traffic Films, zalożyła firmę producencką Dynamo Karuzela, ma na koncie realizację teledysków i filmów fabularnych. Współtworzy Teatr Polski w podziemiu. Prowadzi też zajęcia Creative Writing na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 • Zbigniew Makarewicz

Artysta rzeźbiarz (40 wystaw indywidualnych i 80 zbiorowych w kraju i zagranicą – twórczość w rzeźbie, formach przestrzennych, rysunku i malarstwie, a także w formach parateatralnych, jak happening, performance oraz w poezji konkretnej). Założyciel i kierownik galerii „Piwnica Świdnicka”, galerii „x” ZPAP, współzałożyciel Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Współredaktor wielu wydawnictw, popularyzator sztuk pięknych, przede wszystkim plastyki wrocławskiej. Obecnie w Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu.

 • Magdalena Matysek-Imielińska

Skupia się przede wszystkim na badaniu miasta, miejskich mechanizmów reprodukcji tożsamości miejskiej, kultury miasta, wspólnoty miejskiej, na relacji władza – inicjatywy oddolne. Efektem jej badań jest książka „Miasto w działaniu. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – dobro wspólne w nowoczesnych czasach” oraz wiele innych artykułów. Interesują ją zagadnienia współpracy między różnymi podmiotami miejskimi. 

 • Yelyzaveta Nahorna

Aktywnie działa w Fundacji Ukraina na rzecz integracji społeczeństwa polskiego z nowymi mieszkańcami rożnego pochodzenia, organizując wydarzenia kulturalne, w tym przeglądy filmów, festiwale, prezentacje książek, wystawy i koncerty. „Wykorzystuję uniwersalny język kultury, zwłaszcza współczesnej do wsparcia wielokulturowego dialogu we Wrocławiu”. – podkreśla. 

 • Agata Obłąkowska

Dyrektor artystyczny Teatru ARKA im. Renaty Jasińskiej, aktorka, reżyserka, choreograf i pedagog. Po śmierci założycielki Arki, od września 2019 roku kontynuuje niezwykłe dzieło. W ARCE stały zespół artystyczny tworzą zawodowi aktorzy oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną – adepci sztuki teatralnej. Współpracuje z wrocławskimi teatrami, wykłada w Studium Muzycznym Capitol, ROE, prowadzi liczne warsztaty aktorskie.

 • Michał Opaliński

Aktor teatralny, telewizyjny i filmowy. Współtwórca Teatru Ad Spectatores, potem w zespole Teatru Polskiego we Wrocławiu. Współzałożyciel Teatru Polskiego w podziemiu. Od urodzenia związany z Wrocławiem, silnie powiązany ze środowiskiem kulturalnym, artystycznym i aktywistycznym stolicy Dolnego Śląska. 

 • Jerzy Owczarz

Organizator wydarzeń muzycznych, artysta koncertujący, pedagog, pracownik naukowy. Stworzył Dolnośląskie Salony Muzyczne, jest koordynatorem polsko-czesko-niemieckiego festiwalu „Kunst Umeni Sztuka” w Zittau. Jego głównym celem jest integracja środowisk muzycznych Polski, Czech i Niemiec z regionu trójstyku granic oraz promowanie artystów związanych z Dolnym Śląskiem. W ramach swoich projektów współpracował z wieloma ośrodkami i organizacjami wrocławskimi. 

 • Magdalena Pawlik

Dyrektorka Generalna Agencji Producenckiej ArtAnima, członkini Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego Wrocław, z wykształcenia etnolog i manager, z zamiłowania enolog, kolekcjonerka sztuki i podróżniczka. Mecenaska i producentka Bass & Beat Festival. Organizatorka i prelegentka już czterech edycji „Music Business” – cyklu warsztatów skierowanych do artystów muzyków, plastyków i managerów. Inicjatorka badań na temat potrzeb wrocławskiego środowiska twórczego w zakresie szkoleń, jak również preferowanych kierunków eksportu muzyki polskiej na świecie.

 • Magdalena Piekarska

Dziennikarka, na łamach lokalnych, jak i ogólnopolskich mediów relacjonuje i recenzuje wrocławskie i dolnośląskie życie kulturalne. Poddaje krytyce zarówno premiery filmów, książek, spektakli, edycje festiwali, jak i decyzje wrocławskich urzędników w ważnych dla miasta sprawach. „Staram się zawsze działać w interesie miasta i jego mieszkańców, w obronie sztuki i artystów, ale też transparentności podejmowanych w ich sprawach decyzji”. – podkreśla.  

 • Anna Podrez

Animator kultury, od wielu lat współtworzy scenę klubową, współpracując z wieloma festiwalami, klubami oraz innymi animatorami kultury. Organizuję eventy w różnych, niecodziennych miejscach, opuszczonych budynkach, ciekawych przestrzeniach, które w ten sposób reanimuje i aktywuje. Star się, aby wszystkie te działania zawsze łączyły ze sobą muzykę i sztukę. Aktywności realizuje pod szyldem Nice One oraz KRAKOWSKA180. Prowadziła własny klub z muzyką elektroniczną Bau Bar. 

 • Dominik Podsiadły

Artysta multidyscyplinarny działający na styku sztuki internetowej i klasycznych rodzajów twórczości, poza tym miejski aktywista i niezależny kurator. Funkcjonuje artystycznie od lat 80 tych, zaczynając od spontanicznych performerskich działań w grupie parateatralnej „Kwartet Horyzontalny”, był też aktywny w ścisłym kierownictwie Pomarańczowej Alternatywy przy planowaniu jej happeningów. Jako aktywista i niezależny kurator sztuki internetowej działa poza ramami instytucji, co daje też wgląd w problemy, z którymi spotykają się osoby zajmujące się oddolną aktywnością kulturalną.

 • Michał Podżus

Wrocławski trębacz, współpracuje m.in. z Kamilem Bednarkiem. Praca w jednej z placówek kulturalnych oraz doświadczenie zdobyte poprzez koncertowanie na deskach Wrocławskiej Filharmonii, Opery czy Teatru, jak i współpraca z jednym z najpopularniejszych artystów w kraju, pozwoliło mu wyciągnąć wnioski dotyczące tego, jak „słaba jest kondycja „kultury” w naszym mieście i społeczeństwie”.

 • Michał Pryszczewski

Aktor lalkarz, pełnomocnik Dyrektora Generalnego Strefy Kultury Wrocław do dużych imprez m.in. takich jak WROsound, Parada Niepodległości, Sylwester, koncerty na Stadionie. „Z jednej strony jako artysta zawsze wspieram nieograniczone procesy twórcze w każdej z dziedzin sztuki. Jako producent twardo stąpający po ziemi na pewno urealnię wszelkie pomysły”. – mówi kandydat.

 • Tadeusz Pszonka

Śpiewak, solista Opery Wrocławskiej, Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, Wiedeńskiej Opery Kameralnej. Jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Konkursu Wokalnego i Festiwalu J. Kiepury w Krynicy, dyrektorem organizacyjnym Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. H. Halskiej- Fijałkowskiej we Wrocławiu i Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej w Szczawnie. prowadzi kursy i warsztaty. Otrzymał pamiątkowy medal „Merito de Wratislavia – Zasłużony dla Wrocławia”.

 • Krzysztof Rudowski

Pisarz, autor książek, zasiada w Zarządzie Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, działając na rzecz wrocławskiego środowiska literackiego. W 2017 roku wystąpił wraz z pisarką, Magdaleną Zarębską, z ideą organizacji Festiwalu Literatury Dolnośląskiej, któremu nadał nazwę Rondo Europy.

 • Adrian Siegle

Gitarzysta, etnomuzykolog, obecnie pracuje jako koordynator wydarzeń w InneCentrum/Fundacja Dom Pokoju, przygotowuje alternatywną mapę Wrocławia oraz prowadzęi stronę poświęconą wydarzeniom kulturalnym w mieście. Największym osiągnięciem jest projekt Sofar Sounds Wrocław, który jest stałym wydarzeniem już od czterech lat. W ubiegłym roku Sofar doceniło miasto Wrocław, (w plebiscycie 30 Kreatywnych Wrocławia 2019).

 • Tomasz Sikora

Muzyk, filozof, realizator dźwięku, producent, wydawca, animator kultury i promotor zbliżenia kultur i narodów. Praktyk współpracy kulturalnej ze Wschodem, pomysłodawca i twórca Festiwalu Twórczej Współpracy WROCloveUKRAINA, Kreatywny Wrocławia 2019, laureat medalu 75-lecia Misji Jana Karskiego za odwagę usuwania antysemityzmu z przestrzeni publicznej. Fundator i prezes Fundacji Działalności Artystycznej „Hermetyczny Garaż”.

 • Michał Sikorski

Związany z Akademią Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu (prowadzi pracownię malarstwa). W dorobku ma 48 wystaw indywidualnych, 50 pokazów multimedialnych, udział w ponad 90 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Zajmuje się malarstwem, filmem, muzyką (zespół jazzowo-eksperymentalny BigRip), występami live act. Byłem kuratorem 33 wystaw krajowych i zagranicznych, pokazów multimedialnych i spotkań artystów. Organizował plenery i sympozja malarskie, jest konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. 

 • Marcin Skrabka

Przez wiele lat pracował jako wydawca w Wolters Kluwer Polska. Założyciel i współtwórca (w latach 2012- 2014) wydawnictwa Książkowe Klimaty i portalu czeskieklimaty.pl. Wierzy w siłę literatury i bibliotek. Na co dzień prowadzi inicjatywę Good Books (goodbooks.pl) skupiającą edukatorów zajmujących się podnoszeniem kompetencji kadr kultury oraz Good Games (goodgames.pl), gdzie pracuje nad wykorzystywaniem gier i gamifikacji w instytucjach kultury oraz edukacji. Z tej innowacyjnej formy przyciągania do kultury korzystają m. in. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu oraz Centrum Historii Zajezdnia

 • Katarzyna Smolny

Naukowiec zajmujący się efektywnością wydatków publicznych w sferze kultury. Specjalista od finansów publicznych. Magister prawa, doktor finansów. Zaangażowana społecznie w zagadnienia związane z dostępnością kultury tworzy wiele publikacji na ten temat. Stale współpracuje z jednostkami kultury, w których samorządowe jednostki kultury stanowią najliczniejsza grupę. 

 • Zbigniew Leo Stanczyk

Opozycjonista, wyjechał do Stanów, a swój doktorat na Stanford pisał o kulturowych modelach przetwarzania informacji. Założył tam pierwszy Klub Polskich Studentów, założył i kierował także galerią promującą młode talenty. Był opiekunem największych poza granicami Polski zbiorów polskiej historii i kultury. Był członkiem zarządu największej prywatnej fundacji kulturalnej promującej polską kulturę w USA – Polish Arts and Culture Foundation. Obecnie członek zarządu Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia. 

 • Zbigniew Stokłosa

Artysta fotografik, prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych, organizator życia artystycznego Stowarzyszenia: liczne wystawy, plenery międzynarodowe, konkursy międzynarodowe. Pomysłodawca, twórca Statutu i założyciel, wraz z 20 współzałożycielami, „Światowego Stowarzyszenia Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych”.

 • Urszula Śliz

Artystka abstrakcyjna, reprezentuje, pokolenie artystów zaczynających swoją drogę twórczą z początkiem lat 90. Z wykształcenia doktor nauk w dziedzinie sztuk plastycznych – artysta sztuk wizualnych, kurator wystaw. Brała udział w ponad 90 wystawach indywidualnych i grupowych – w muzeach, galeriach w Polsce i za granicą, prace artystki znajdują się w kolekcjach instytucjonalnych i prywatnych. Jako twórca dostrzega potrzebę zmiany struktury systemu dla upodmiotowienia artystów.

 • Krystyna Strużyna-Kunecka

Artystka plastyk, z jej inicjatywy powstały w roku 1980 Wrocławskie Ceramiczne Warsztaty Twórcze a w latach 1984- 1987 Autorska Galeria CWT przy PSP we Wrocławiu. Prowadzi bogatą dokumentację artystów wrocławskich. Jest Prezydentem Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Rzeźbiarz i członkiem Zarządu ZPAPPSU we Wrocławiu. W dorobku artystycznym ma 160 wystaw krajowych, międzynarodowych w tym 28 wystaw indywidualnych. Prowadziła 21 autorskich ogólnopolskich plenerów ceramiczno-rzeźb. z udziałem artystów zagranicznych. Promuje osiągnięcia wrocławskich artystów na sympozjach międzynarodowych i pismach tematycznych. 

 • Tomasz Jakub Sysło

Artysta plastyk, grafik, malarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – kilkanaście wystaw w kraju i poza granicami, zrealizował kilkanaście murali, influencer, społecznik, specjalista mediów społecznościowych. „Zmieniam przestrzeń miasta. Likwiduję bariery. Jestem skuteczny. Wrocław to dla mnie stan świadomości”. – podkreśla kandydat.

 • Aleksandra Szczygieł

Aktywistka, artystka i animatorka kultury, absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie kończy psychologię, również na tej uczelni. Założyłam niezależny teatr „Second hand”, którego próby odbywały się w Domu Kultury Agora. Pisz poezję, organizuje i prowadzi imprezy dla dzieci i dorosłych. Współpracuje też z fundacją „Dajmy Szansę” oraz z innymi wrocławskimi organizacjami i firmami.

 • Katarzyna Uczkiewicz

Filolog słowiański, kierownik Redakcji w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość”. W pracy naukowej zajmuje się środkowoeuropejskimi dyskursami tożsamościowymi, dorobkiem Vaclava Havla, historią współpracy środkowoeuropejskich dysydentów i miastami Europy Środkowej. Wykładowca akademicki. Kierownik Ośrodka Współpracy Polsko-Czesko-Słowackiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Organizator konferencji, projektów badawczych, wydawniczych i wystawienniczych: związanych z wielokulturową tożsamością Wrocławia i Dolnego Śląska. Tłumaczka literatury (szczególnie poezji) czeskiej.

 • Laurynas Vaičiūnas

Kieruje Kolegium Europy Wschodniej, instytutem dyplomacji społecznej i kulturalnej, założonym przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego jako ośrodek wymiany intelektualnej dla obywateli Polski i krajów Europy Wschodniej. Jego głównym obszarem działalności jest wydawnictwo. W ciągu swojej kariery zawodowej wydał ponad 100 książek najlepszych pisarzy i artystów Europy Wschodniej. Nadzoruje również prace dwóch czasopism „Nowa Europa Wschodnia” i „New Eastern Europe”. W pracy stara się łączyć pożytek publiczny z biznesem. „Wierzę, że taka synergia jest prawdziwą tkanką łączną naszego Wrocławia”. – przekonuje. 

 • Agnieszka Wolska

Rzeźbiarka, architekt, społecznik. Inicjatorka wydarzeń lokalnych w osiedlowym CALu, realizowała projekty w ramach Mikrograntów, Wrocławskiego Funduszu Małych lnicjatyw, kilkakrotnie zgłaszała projekty do WBO. Organizatorka interdyscyplinarnych warsztatów „Przestrzeń wspólna”, zrzeszających studentów z trzech Wrocławskich uczelni. Prowadzi własną firmę „Rzeźba i Detal” zajmując się projektem i wykonawstwem rzeźb do przestrzeni publicznej. Jest autorką wielu pomników i rzeźb plenerowych.

 • Juliusz Woźny

Historyk sztuki, nauczyciel, dziennikarz (Wieczór Wrocławia, Elle – współpraca), malarz artysta trzy wystawy na terenie Wrocławia – wszystkie dostrzeżone i opisywane przez wrocławskie media. Był kierownikiem Klubu Młodego Rzemieślnika „KAMER”, potem pracował w znanym wrocławskim Klubie Muzyki i Literatury oraz we wrocławskiej Galerii Miejskiej. Współzałożyciel i rzecznik prasowy Centrum Historii Zajezdnia.

 • Łukasz Wójcik

Aktor, śpiewak, kompozytor, muzyk, producent, realizator nagrań. Członek Rady Artystyczno-Programowej Capitolu, aktor Teatru Pieśń Kozła. Współpracujący na stałe m.in. z Leszkiem Możdżerem (ostatnio „Ikar. Legenda Mietka Kosza”), Agatą Dudą-Gracz, Grzegorzem Bralem i Pawłem Passinim. Autor muzyki do spektakli. Aktualnie pracuje nad „Wojownikiem” Grzegorza Brala w Teatrze Pieśń Kozła. 

 • Jola Ziemba

Nauczyciel języka angielskiego. Poszukuje ciekawych ludzi, narzędzi i rozwiązań, które – z oddaniem i zaangażowaniem – przekuwa w nietuzinkowe projekty. Organizowane przez nią  warsztaty językowe w Oksfordzie dla uczniów wrocławskich szkół i nawiązane przez lata kontakty z przedstawicielami przestrzeni edukacyjno-kulturalnej doprowadziły do powstania niezależnej inicjatywy WROXED – Wrocław Oxford Education, której jest pomysłodawcą, założycielem i koordynatorem.

Jak głosować w wyborach

Rejestracja wyborców jest otwarta do 20 marca do 14.30. Głosowanie potrwa 20 marca od 8.30 do 20.00. Każdy, kto przyjdzie do Centrum Kongresowego pobierze kartę wyborczą opatrzoną dwoma pieczęciami – Strefy Kultury Wrocław i Komisji Wyborczej. 

Można wybrać 8 kandydatów spośród 56 osób. – Głos będzie ważny, gdy wyborca postawi na karcie głosowania znak „x” przy nazwisku od jednego do ośmiu kandydatów. Nieważny będzie wtedy, gdy postawi się znak „x” przy nazwisku więcej niż 8 kandydatów, bądź nie postawi się znaku „x” przy żadnym nazwisku – informuje Dominika Kawalerowicz, dyrektor programowa Strefy Kultury Wrocław.

Jeżeli z różnych powodów osoby nie chcą, nie potrafią wykorzystać do rejestracji strony internetowej mogą przyjść bezpośrednio na kongres do Wrocławskiego Centrum Kongresowego przy Hali Stulecia i na miejscu dokonać rejestracji oraz oddać głos. 

– Jeżeli zdarzy się, że kongres, z powodu epidemiologicznego, się nie odbędzie głosowanie bedzie miało miejsce prawdopodobnie w Barbarze w godz. od 8.30 do 20.00, z możliwością zarejestrowania się na listę wyborców do 14.30, a właściwa część kongresu odbędzie się w innym terminie – zaznacza Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. 

Czym jest Wrocławska Rada Kultury

W trakcie trzyletniej kadencji jej członkowie będą doradzać prezydentowi Wrocławia w zakresie realizacji polityki kulturalnej miasta oraz integracji środowiska wokół zadań strategicznych, a także brać udział w spotkaniach z Grupą Kultura Wrocław – jedną z grup branżowych uruchomionych w ramach „Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022”.

Ośmiu kandydatów do Wrocławskiej Rady Kultury zostanie wybranych 20 marca (w czasie Wrocławskiego Kongresu Kultury). Aby wziąć udział w głosowaniu należy zarejestrować się na kongres.

Tu zarejestrujecie się na Wrocławski Kongres Kultury

Wybrani członkowie razem z pięcioma przedstawicielami/kami Prezydenta i dwoma wytypowanymi przez wrocławskie instytucje kultury przez trzy lata będą doradzać Prezydentowi Wrocławia w zakresie realizowania polityki kulturalnej oraz integracji środowiska wokół zadań strategicznych, a także ściśle współpracować ze stroną społeczną.Zgłoś uwagę