Wolne miejsca w żłobkach

Informacja dotycząca miejsca i terminu rekrutacji prowadzonej przez żłobki, które wyłoniono w drodze konkursu na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w terminie od 01.09.2013 r. do 31.08.2014 r.

Zestawienie do pobrania w formacie. docZgłoś uwagę