Upał w pracy – czyli co się należy pracownikowi

Na dworze żar leje się z nieba, a ty już dawno zakończyłeś swój urlop i niestety czeka cię kilka godzin pracy w pomieszczeniu bez klimatyzacji? Pamiętaj, że kodeks pracy chroni cię w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne mają negatywny wpływ na twoje zdrowie i samopoczucie.

  • upal-praca-biuro

    Można negocjować z pracodawcą zmianę godzin pracy tak, aby unikać najwyższych temperatur, fot. jr


Nie warto ryzykować zasłabnięciem w miejscu pracy. Dlatego dobrze jest wiedzieć, że odpowiedzialność za pracę w upale i palącym słońcu, np. na budowie lub w nagrzanej budce na targowisku, ponosi pracodawca. To właśnie on jest zobowiązany zapewnić zatrudnionym przez siebie osobom odpowiednie warunki pracy. Natomiast pracownicy powinni egzekwować przestrzeganie prawa w tym zakresie.

Woda, żaluzje i wentylatory

Niewiele osób wie, że może negocjować z pracodawcą zmianę godzin pracy, tak by unikać okresu występowania najwyższych temperatur. Można również prosić o przeniesienie stanowiska pracy w zacienione miejsce lub ustanowienia dłuższych przerw w pracy. Jeśli jest to niemożliwe, to w przypadku, gdy temperatura przekracza w pomieszczeniu 28 st. C, a na otwartej przestrzeni 25 st., to pracodawca jest zobowiązany do nieodpłatnego dostarczania pracownikom napojów. Muszą być one cały czas dostępne, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych. W zakładzie pracy powinny być także zainstalowane żaluzje, rolety lub zasłony, ograniczające dostęp promieni słonecznych. Natomiast gdy w pomieszczeniu, gdzie wykonujemy nasze zawodowe obowiązki, nie ma klimatyzacji, ochłodę powinny zapewnić wentylatory. Pracodawca zobowiązany jest także do zapewnienia pracownikom dostępu do wody bieżącej do celów higienicznych.

Wolne płatne

W wyjątkowo trudnych warunkach pracodawca może również zwolnić pracownika do domu, któremu za ten dzień przysługuje normalne wynagrodzenie. W krytycznej sytuacji pracownik może, po wcześniejszym poinformowaniu przełożonego, również opuścić miejsce pracy. Wyjątkowe prawa mają także pracownicy młodociani, którzy powinni być zwolnieni ze świadczenia pracy, jeśli temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których pracują, przekracza 30 stopni, a wilgotność powietrza 65 proc. Za nieprzestrzeganie przepisów Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć na pracodawcę karę grzywny w wysokości od 1 tys. do nawet 30 tys. zł lub też skierować sprawę do sądu pracy. Pracodawcy mają wiele możliwości, aby ułatwić życie swoim pracownikom podczas upałów, jednak dość rzadko z tego korzystają. Dlatego warto egzekwować swoje prawa, zwłaszcza gdy w grę wchodzi nasze zdrowie, a nawet życie.

Co robić, by przetrwać upały - PORADNIK.Zgłoś uwagę