wroclaw.pl Офіційний-сайт-Вроцлава
Погода у Вроцлаві температура повітря 15°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie

Cтипендії для іноземців

Вони надаються молодим митцям, яким не виповнилося 30 років і які ще навчаються. Стипендіатами є особи, які вирізняються талантом та досягненнями у царині різних видів мистецтва.

Мистецькі стипендії

Вони надаються молодим митцям, яким не виповнилося 30 років і які ще навчаються. Стипендіатами є особи, які вирізняються талантом та досягненнями у царині різних видів мистецтва.

Прохання про надання стипендії – скачайте файл у форматі .doc

Розпорядження з питань визначення правил надання стипендій у царині мистецької творчості та освіти

Postanowienie o ustaleniu szczegółowych warunków, a także sposobu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalenia wysokości stypendium

Wypełnione i podpisane dokumenty oraz wszystkie załączniki do nich należy składać do 31 lipca każdego roku kalendarzowego w Wydziale Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia pod adresem: ul. G. Zapolskiej, 4 50-032 Wrocław.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury - telefonicznie: + 48 71 777 83 54, a także w pokoju 304 (sekretariat).