Bezpłatne teleporady medyczne wieczorem, w weekendy i święta

Ruszyła Teleplatforma Pierwszego Kontaktu. Dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 137 200 pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Porady udzielane są w kilku językach.

  • teleplatforma-pierwszego-kontaktu

    Teleplatforma Pierwszego Kontaktu


Udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia platforma to miejsce pierwszego kontaktu dla pacjenta w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, gdy poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta. Porad medycznych udzielają pielęgniarki lub położne oraz lekarze. 

Jeden numer dla całej Polski

Pod numerem 800 137 200 dyżurują pielęgniarki lub położne i lekarze gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom.

Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona wyłącznie dla osób ubezpieczonych i mieszkających w naszym kraju.

– Dzięki teleplatformie kontakt z lekarzem, pielęgniarką, bądź położną w stanach nagłego zachorowania poza godzinami pracy POZ powinien być znacznie łatwiejszy. Połączymy się bezpłatnie z personelem medycznym i otrzymamy niezbędną pomoc, skonsultujemy nasze dolegliwości, otrzymamy e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienieŚredni czas oczekiwania na połączenie ma wynosić kilkanaście sekund – zaznacza Anna Szewczuk-Łebska, rzecznik prasowy DOW NFZ.

Z danych NFZ wynika, że najwięcej osób korzysta z tej możliwości w weekendy, pomiędzy godziną 18.00 a 21.00.

Pielęgniarka, położna lub lekarz

Dzwoniąc pod numer 800 137 200 pacjent na początku połączy się z pielęgniarką lub położną, która przeprowadzi wywiad, by ocenić stan zdrowia pacjenta. W razie potrzeby wystawi e-receptę oraz udzieli porad, co do dalszego sposobu postępowania. Z kolei, w stanach nagłych, które zagrażają życiu i zdrowiu, zaleci wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

– Jeśli pielęgniarka lub położna uzna, że pacjent potrzebuje dodatkowej konsultacji, wówczas przekieruje pacjenta do lekarza, podczas tego samego połączenia – dodaje Anna Szewczuk-Łebska. – W razie potrzeby lekarz wystawi e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie lub skieruje pacjenta do najbliższej stacjonarnej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej lub zaleci wezwanie karetki – dodaje.

Połączenia realizowane w kilku językach

Telefony od pacjentów odbierane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia oraz całodobowo w sobotę, niedzielę i święta. Platforma obsługuje połączenia w języku polskim oraz w kilku językach obcych: angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Ze zdalnej konsultacji z pielęgniarką, położną lub lekarzem mogą korzystać także pacjenci niesłyszący. Łączą się wtedy za pomocą wideo-czata. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego.Zgłoś uwagę