Szansa na spotkanie przedsiębiorców i naukowców

Open House Day w Dolnośląskim Parku Innowacji i Nauki

Nawiązanie współpracy pomiędzy przemysłem i sektorem nauki to główny cel odbywającego się dziś Open House Day w Dolnośląskim Parku Innowacji i Nauki.

- W nadchodzącym nowym okresie finansowania Unia Europejska szczególnie będzie wspierała projekty badawcze i wdrożeniowe realizowane przez naukowców wspólnie z przedsiębiorcami oraz dla przedsiębiorców – twierdzi Joanna Kij z Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. – Umożliwi to także ukierunkowanie badań prowadzonych na uczelniach bezpośrednio na zapotrzebowania firm z przemysłu. Dlatego też podczas spotkania przedstawiona zostanie nadchodząca perspektywa finansowania projektów dla firm oraz zaprezentowane zostaną nowe możliwości finansowania i realizacji projektów dla przemysłu na Dolnym Śląsku, a także efektywne sposoby pozyskiwania funduszy.

Równolegle na terenie Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki odbywać się będzie wystawa Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych "Oferta dla przemysłu".

Open House Day jest organizowany w ramach projektu Smart Frame for SME´s focused on Modern Industrial Technologies realizowanego z programu Centralna Europa.

 

Katarzyna Kunka

 Zgłoś uwagę