Stypendia artystyczne

Wrocław, 14 października 2019 r.

Zespół Oceniający po rozpatrzeniu 172 wniosków przyznał 124 stypendia artystyczne na rok szkolny i akademicki 2019/2020.

W tym:

 • 22 stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów w wysokości 300 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy (od września 2019 do czerwca 2020)
 • 21 stypendiów dla studentów krajowych uczelni artystycznych w wysokości 400 zł miesięcznie na okres 9 miesięcy (od października 2019 do czerwca 2020)
 • 4 stypendia na studia za granicą w wysokości 600 zł miesięcznie (od października 2019 do czerwca 2020)
 • 1 stypendium na studia za granicą na okres 5 miesięcy w kwocie 600 zł miesięcznie /wypłata jednorazowa 3000 zł/
 • 3 stypendia uczniowskie przyznane na okres 2 miesięcy w kwocie 300 zł miesięcznie – /wypłata jednorazowa 600 zł/
 • 34 stypendia uczniowskie przyznane na okres 3 miesięcy w kwocie 300 zł miesięcznie – /wypłata jednorazowa 900 zł/
 • 20 stypendiów uczniowskie przyznane na okres 4 miesięcy w kwocie 300 zł miesięcznie – /wypłata jednorazowa 1200 zł/
 • 11 stypendiów studenckich przyznanych na okres 3 miesięcy w kwocie 400 zł miesięcznie – /wypłata jednorazowa 1200 zł/
 • 5 stypendiów uczniowskich przyznanych na okres 5 miesięcy w kwocie 300 zł miesięcznie – /wypłata jednorazowa 1500 zł/
 • 1 stypendium studenckie przyznane na okres 4 miesięcy w kwocie 400 zł miesięcznie – /wypłata jednorazowa 1600 zł/
 • 2 stypendia krajowe uczniowskie przyznane na okres 6 miesięcy w kwocie 300 zł miesięcznie – /wypłata jednorazowa 1800 zł/


Uroczystość wręczenia dyplomów stypendialnych odbędzie się w dniu 18 października 2019 r. o godz. 14.00 w Sali Wielkiej Ratusza.

Więcej informacji o stypendium znajduje się tutaj.

___________________________________________________________________________________

Stypendia Artystyczne Prezydenta Wrocławia

Przyznawane są młodym twórcom, do 30 roku życia, uczącym się, wyróżniającym się talentem i osiągnięciami artystycznymi

Wniosek i wymagane dokumenty

Wypełnione i podpisane wnioski wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć do 31 lipca każdego roku w Wydziale Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia, G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław

Bliższych informacji udziela Wydział Kultury,  tel. + 48 71 777 83 54, pokój 304 sekretariatZgłoś uwagę