Stypendia artystyczne

Stypendyści

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendialnych odbędzie się w dniu 13 października 2017 r. o godz. 12.00 w Sali Wielkiej Ratusza.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

___________________________________________________________________________________

Stypendia Artystyczne Prezydenta Wrocławia

Przyznawane są młodym twórcom, do 30 roku życia, uczącym się, wyróżniającym się talentem i osiągnięciami artystycznymi

Wniosek i wymagane dokumenty

Wypełnione i podpisane wnioski wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć do 31 lipca każdego roku w Wydziale Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia, G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
Bliższych informacji udziela Wydział Kultury,  tel. + 48 71 777 83 54, pokój 304 sekretariat

PROTOKÓŁ

z dnia 13 września 2017 r.

z zebrania Zespołu Oceniającego

wnioski o przyznanie stypendiów

w zakresie twórczości i edukacji artystycznej

Zgłoś uwagę