Stypendia artystyczne

Wrocław, 24 wrzesnia 2018 r.

Zespół Oceniający po rozpatrzeniu 177 wniosków, przyznał 136 stypendiów artystycznych na rok szkolny i akademicki 2018/2019. W tym:

  • 28 stypendiów całorocznych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów w wysokości 300 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy (od września 2017 do czerwca 2018)
  • 22 stypendia całoroczne dla studentów krajowych uczelni artystycznych w wysokości 400 zł miesięcznie na okres 9 miesięcy (od października 2017 do czerwca 2018)
  • 4 stypendia na studia za granicą w wysokości 600 zł miesięcznie
  • 37 stypendiów jednorazowych w kwocie 900 zł.
  • 45 stypendiów jednorazowych w kwocie 1200 zł 
  • wśród nich 87 w dziedzinie muzyki, 29 plastycznych, 11 teatralnych oraz 9 baletowych.

Więcej informacji o stypendium znajduje się tutaj.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendialnych odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. o godz. 12.00 w Sali Wielkiej Ratusza. 

___________________________________________________________________________________

Stypendia Artystyczne Prezydenta Wrocławia

Przyznawane są młodym twórcom, do 30 roku życia, uczącym się, wyróżniającym się talentem i osiągnięciami artystycznymi

Wniosek i wymagane dokumenty

Wypełnione i podpisane wnioski wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć do 31 lipca każdego roku w Wydziale Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia, G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
Bliższych informacji udziela Wydział Kultury,  tel. + 48 71 777 83 54, pokój 304 sekretariatZgłoś uwagę