Straż miejska rekrutuje do patroli konnych

Komenda Straży Miejskiej Wrocławia zaczęła nabór do Referatu Patroli Konnych. Do obsadzenia są trzy wakaty. Rekrutacja prowadzona będzie aż do czasu uzupełnienia stanu osobowego.

  • Koń w służbie wrocławskiej straży miejskiej

    Koń w służbie wrocławskiej straży miejskiej. Fot. Janusz Krzeszowski


Referat Patroli Konnych Straży Miejskiej Wrocławia istnieje od 1996 r. W służbowej stajni mieszka dziś siedem wierzchowców: Buczyn, Eryk, Legat, Lotnik, Silver, Tankred i Solaris. Patrole konne spotkać można przede wszystkim na terenach zielonych: w parkach, miejskich lasach czy na terenach wodonośnych.

Swoją służbę pełnią także w centrum miasta – w okolicach Rynku i Ostrowa Tumskiego. Biorą udział w zabezpieczaniu imprez masowych, okazjonalnie zaś pełnią funkcje reprezentacyjne (np. podczas uroczystości państwowych).

Okazja do połączenia pasji z pracą

Jeśli myśleliście o tym, by otrzymywać wynagrodzenie za jazdę konną, zamiast za nią płacić, praca w Referacie Patroli Konnych może przypaść wam do gustu. Na swoich jeźdźców czekają tu Eryk, Tankred i Solaris. Konie patrolujące miasto dobierane są pod względem charakteru i odpowiednio szkolone. Muszą być odporne na miejskie hałasy, zachowywać spokój w tłumie ludzi i umiejętnie poruszać się w ruchu ulicznym.

rekrutacja do Referatu Patroli Konnych

Źródło: Straż Miejska Wrocławia

Ważne jest także, by dosiadający ich strażnicy stworzyli ze swymi wierzchowcami zgrany zespół.

Jakie wymagania są stawiane kandydatom na strażników konnych? – Umiejętności jazdy konnej na poziomie Brązowej Odznaki Jeździeckiej i doświadczenie w pracy z końmi będą ważnymi, dodatkowymi atutami, ale nie jest to warunek konieczny – mówi Waldemar Forysiak, rzecznik Straży Miejskiej Wrocławia. Aplikować mogą wszyscy kandydaci, którzy:

  • posiadają obywatelstwo polskie;
  • ukończyli 21. rok życia;
  • mają co najmniej wykształcenie średnie;
  • cieszą się nienaganną opinią, nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz korzystają z pełni praw publicznych;
  • mają dobry stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na stanowisku strażnika miejskiego (są sprawni pod względem psychicznym i fizycznym);
  • mają uregulowany stosunek do służby wojskowej (jeżeli podlegają kwalifikacji wojskowej).

Ogłoszenie o naborze w Referacie Patroli Konnych.

Czytaj również: Koń Tankred – nowy funkcjonariusz straży miejskiejZgłoś uwagę