Sportowcy z PWr w Narodowej Reprezentacji Akademickiej

Politechnika Wrocławska przystąpiła do pilotażowego projektu Narodowa Reprezentacja Akademicka. Jest to program finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który ma pomóc studentom łączyć karierę sportową z nauką.

  • źródło: nra.azs.pl

  • źródło: PWr


Projekt dotyczy studentów, którzy są zawodnikami szkolenia olimpijskiego, medalistami igrzysk olimpijskich, igrzysk europejskich, mistrzostw świata i Europy, uniwersjad i akademickich mistrzostw świata oraz sportowców z niepełnosprawnościami, a także studentów sportowców posiadających klasy sportowe – mistrzowską międzynarodową (MM) i mistrzowską (M).

– Na naszej uczelni takim programem objętych zostało czerech zawodników. Reprezentują oni takie dyscypliny jak szermierka i dżudo – mówi Robert Jarosz, dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. – Odnoszą sukcesy na arenie sportowej, ale to jest okupione wielogodzinnymi treningami, wyjazdami na zawody i zgrupowania. Niestety nie mogą w tym czasie np. uczestniczyć w zajęciach, zaliczać kolokwium czy zdawać egzaminów razem ze wszystkimi w terminie sesji. Teraz będzie im łatwiej pogodzić wyczynowe uprawianie sportu ze studiami – dodaje dyrektor.

Zawody szermiercze z udziałem wrocławskich sportowców, źródło: PWr

Program stwarza m.in. możliwość finansowania dodatkowych zajęć dydaktycznych dla studentów-sportowców. Środki mogą zostać przeznaczone przez uczelnię na organizację indywidualnego toku studiów, przygotowanie i wprowadzenie możliwości kształcenia na odległość bądź na spotkania zawodników z opiekunem dydaktycznym.

– Jego realizacja będzie możliwa, kiedy studenci fizycznie wrócą na uczelnię, po zniesieniu restrykcji związanych z epidemią –  podkreśla Robert Jarosz.

Projekt Narodowa Reprezentacja Akademicka powstał przy współudziale Akademickiego Związku Sportowego i Ministerstwa Sportu i Turystyki.Zgłoś uwagę