Rozpoczęcie nowego roku szkolnego we Wrocławiu

Dziś, czyli 1 września zaczyna się nowy rok szkolny. We wrocławskich szkołach podległych gminie powita go około 65 tys. uczniów, z czego ponad połowa w szkołach podstawowych. W Teatrze Muzycznym Capitol już w poniedziałek odbyło się uroczyste spotkanie z okazji inauguracji roku szkolnego.

 • Rafał Dutkiewicz wręcz nominacje dyrektorskie w Capitolu

  Rafał Dutkiewicz wręczył 33 pedagogom nominacje dyrektorskie. (fot. Robert Syta, WCDN)

 • Rafał Dutkiewicz wręcza nominacje dla dyrektorów szkół

  Większość nowo mianowanych dyrektorów szkół i przedszkoli to kobiety. (fot. Robert Syta, WCDN)

 • prezydent wrocławia wręcza nominacje dyrektorom

  Po raz pierwszy spotkanie z okazji inauguracji roku szkolnego zorganizowano w Capitolu. (fot. Robert Syta, WCDN)

 • Inauguracja roku szkolnego w Capitolu, jarosław delewski

  Jarosław Delewski wręczył podziękowania dyrektorom placówek oświatowych. (fot. elg)

 • Inauguracja roku szkolnego w Capitolu, jarosław delewski

  (fot. elg)

 • Inauguracja roku szkolnego w Capitolu, jarosław delewski departament edukacji

 • witaj szkolo


Sześciolatki w I klasach

W ławach w szkołach podstawowych zasiądzie około 33 700 uczniów (z czego około 1,5 tys. w „zerówkach”). Ogólem na rok szkolny 2015/2016 utworzono 329 oddziałów klas I i przyjęto 7372 dzieci (w roku ubiegłym do I klas poszło 6966 dzieci). Już wiadomo, że do klas I przyjęto: 4623 dzieci 6-letnich i 2720 dzieci 7-letnich. Obecnie szkoły prowadzą jeszcze rekrutację uzupełniającą na wolne miejsca.  

Do 20 sierpnia 2015r. odroczenie realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 otrzymało około 1070 dzieci 6-letnich, co stanowi 16 proc. całej populacji. Według informacji z poradni psychologiczno-pedagogicznych (z II połowy sierpnia), są jeszcze zarejestrowane sześciolatki do diagnozy dojrzałości szkolnej, w związku z tym liczba odroczonych sześciolatków może się jeszcze zwiększyć.
Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zrekrutowano 448 dzieci 6-letnich. Do przedszkoli zaś – 377 dzieci 6-letnich.

O edukacji – z nauczycielami w Capitolu

O tym, co będzie się działo we wrocławskiej oświacie w nadchodzącym roku szkolnym, rozmawiano podczas uroczystości z tej okazji w Capitolu. Brali w niej udział wszyscy dyrektorzy wrocławskich szkół, przedstawiciele miasta, czy kuratorium oświaty. Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz wręczył nominacje na stanowisko dyrektora we wrocławskich placówkach oświatowych z dniem 1.09.2015. Nie zapomniano też o dyrektorach, którzy zakończyli kadencję kierowania placówką oświatową i którzy otrzymali podziękowania za swoją pracę. 

– Wrocław, i nie boje się tego powiedzieć, jest najlepszym w kraju miastem edukacyjnie – mówił Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji podkreślając choćby świetne wyniki z egzaminów maturalnych, czy osiągnięcia uczniów w nauce języków obcych. Osobny rozdział poświęcił licznym programom i projektom edukacyjnym, z których miasto może być szczególnie dumne. Mówił też o najważniejszych celach i planach na ten rok w ramach wrocławskiej strategii edukacyjnej. Jednym z ważniejszych priorytetów ma być promowanie aktywności fizycznej w szkołach w taki sposób, by każdy uczeń znalazł sport dla siebie. Drugim ma być rozwój talentów, wzmacnianie mocnych stron i wyrównywanie braków u uczniów m.in. poprzez rożne działania: edukacyjne, naukowe i kulturalne związane z kolei z ESK 2016. Stąd kontynuacja lekcji kreatywności, edukacji filmowej i filozoficznej, rozszerzanie programu język maszyn.

Jarosław Delewski przedstawił też nowe projekty sportowe, edukacyjne, naukowe, kulturalne, wolontarystyczne oraz innowacje, adresowane do różnych poziomów edukacyjnych, począwszy od przedszkola po szkoły ponadgimnazjalne. 

Jakie zmiany czekają szkoły w roku szkolnym 2015/2016?

Sprawdź też kalendarz roku szkolnego 2015/2015.Zgłoś uwagę