wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

28°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 12:10

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Zmiany w statutach osiedli

Szersze kompetencje opiniodawcze rad osiedli, inicjowanie lokalnych działań, współpraca z lokalnymi partnerami, uporządkowanie spraw formalnych oraz nadanie zarządom osiedli prawa do wprowadzania zmian w planie finansowym w okresie przejściowym przed następną kadencją – to główne punkty zreformowanych statutów wrocławskich osiedli. Rada Miejska Wrocławia przyjęła 48 uchwał, zmieniających statuty 48 osiedli.

Głosowanie na XXXVIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia oznacza finał prac powołanego w 2019 roku zespołu ds. reformy osiedli Te zmiany domykają pierwszy etap reformy ustroju osiedlowego. Kolejnym krokiem będzie wydanie przez prezydenta miasta tzw. zarządzenia pragmatycznego. Będzie to rodzaj mapy, określającej rozdział kompetencji i spraw osiedlowych, którymi zajmują się poszczególne jednostki miejskie – mówi Jacek Pluta, wicedyrektor Departamentu Spraw Społecznych.

Zarządy osiedli z prawem do zmieniania planów finansowych

Zgodnie ze znowelizowanymi statutami, w okresie przejściowym do czasu powołania rad osiedli następnej kadencji, kontynuujące swoją pracę zarządy osiedli, otrzymają prawo do zmieniania planów finansowych osiedla. – To ważny zapis. Kadencja rad osiedli wygasła w kwietniu, a z uwagi na pandemię  wybory będą dopiero w październiku. Bez tych zmian wciąż funkcjonujące Zarządy Osiedli nie mogłyby przesunąć w planach finansowych ani złotówki, aby np. zorganizować osiedlowe wydarzenia. Liczymy, że dzięki tej zmianie uda się zachować pewną ciągłość i uniknąć paraliżu lokalnych, osiedlowych inicjatyw – mówi Jacek Pluta.

Szersze kompetencje opiniodawcze rad

Zmienia się także zakres kompetencji samorządów osiedlowych. Zgodnie z §6 ust. 10 nowych statutów, do zadań rad osiedlowych należeć będzie udział w pracach zespołów i komisji ds. projektowania i odbioru inwestycji celu publicznego, realizowanych na obszarze osiedla. Osiedlowe samorządy otrzymały także możliwość opiniowania ws. Centrów Aktywności Lokalnej (§6.  ust.13) oraz wnioskowania do jednostek organizacyjnych Miasta ws. wszczęcia procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedla (§6. ust. 4).

To jest bardzo ważna kompetencja. Kiedy nie ma miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) i wydawane są tzw. WZ-ki, mamy do czynienia z niekontrolowanym rozwojem osiedli. W MPZP możemy określać warunki zagospodarowania przestrzeni – mówi Michał Kwiatkowski, Przewodniczący Zarządu Osiedla Powstańców Śląskich, członek zespołu ds. reformy osiedli.

Samorządy osiedlowe będą sprawować pieczę nad realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących osiedla, włączając w to wskazania dla Funduszu Osiedlowego. Ideą wprowadzanych zmian jest większe upodmiotowienie rad osiedlowych jako reprezentanta lokalnej społeczności, a z drugiej strony jako jednostki pomocniczej gminy – dodaje Jacek Pluta.

Zmiany proceduralne i organizacyjne

Część zmian ma charakter proceduralny. - Ja przewrotnie zawsze mówiłem, że statuty osiedli są  dobre. Były jednak zapisane w sposób miękki, ogólny, co sprawiało, że pewne zapisy pozostawały martwe lub pomijane przez urzędników. Wprowadzane są więc zmiany porządkujące, wynikające z pragmatyki, takie jak porządkowanie przebiegu sesji – mówi Michał Kwiatkowski.

Główne zmiany proceduralne w statutach osiedli to:

  • konieczność korzystania z oficjalnej skrzynki e-mail (m.in. w zakresie dostarczania im projektów dokumentów do opiniowania (§7. 2)) oraz strony internetowej (m.in. w zakresie informowania o posiedzeniach organów Osiedla (§20. ust.3)),
  • prowadzenie obsługi finansowej, technicznej i administracyjnej Osiedla powierza się jednostkom organizacyjnym Miasta w zakresie ich właściwości rzeczowej (§44. 1),
  • możliwość używania feminatów w stosunku do określenia nazw funkcji, zgodnie z zasadami obowiązującymi w języku polskim,
  • uregulowanie kwestii udzielania głosu mieszkańcom obecnym na sesji (§17. ust.6)

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl