Reforma ustroju rad osiedli

Tematem zajmuje się specjalny zespół powołany przez Prezydenta Wrocławia. W jego skład wchodzą przedstawiciele Prezydenta, Rady Miejskiej i samorządów osiedlowych. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, w których uwzględnia się przedmiot spotkania, podjęte uzgodnienia i rekomendacje. Obsługę administracyjno-biurową Zespołu zapewnia Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Zadania:

1) opracowanie zasad zdecentralizowanego decydowania o realizacji inwestycji o istotnym znaczeniu dla jednostek pomocniczych;

2) przygotowanie założeń nowego ustroju samorządowych jednostek pomocniczych oraz projektów aktów normatywnych w tym zakresie.

Skład:

1) Przedstawiciele Prezydenta Wrocławia:

a) Jacek Pluta, pełniący funkcję Przewodniczącego Zespołu,

b) Bohdan Aniszczyk,

c) Sebastian Wolszczak;

2) Przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia:

a) Jolanta Niezgodzka,

b) Michał Piechel;

3) Przedstawiciele samorządu osiedlowego:

a) Barbara Choinka – Rada Osiedla Księże,

b) Sławomir Czerwiński – Rada Osiedla Maślice,

c) Agnieszka Imiela – Sikora – Rada Osiedla Przedmieście Oławskie,

d) Michał Kwiatkowski – Rada Osiedla Powstańców Śląskich,

e) Grzegorz Maślanka – Rada Osiedla Karłowice – Różanka,

f) Maciej Skórzyński – Rada Osiedla Muchobór Mały.

Fill out my online form.

Protokoły: poniżej do pobrania

Fundusz Osiedlowy - komplet informacji i dokumentów - zasady, harmonogram, algorytm na stronie i w załączniku

 

Do pobrania