zielony TRAMWAJ Ołtaszyn: Co i dlaczego konsultujemy?

Zapoznaj się skąd wzięły się poszczególne warianty trasy tramwaju na Ołtaszyn. Przeczytaj lub pobierz szczegółową analizę, która porównuje ze sobą zaproponowane wersje linii tramwajowej.

Geneza konsultacji

Pomysł konsultacji zielony TRAMWAJ Ołtaszyn powstał w wyniku rozmów z mieszkańcami Ołtaszyna podczas konsultacji społecznych dotyczących projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia oraz rewitalizacji linii kolejowej nr 285. Wszystko zaczęło się od pomysłu przedstawionego w Studium – trasę tramwajową (zgodną z planem miejscowym) w kierunku osiedli Partynice – Ołtaszyn – Wojszyce, od pętli Park Południowy w kierunku planowanej pętli przy ul. Zwycięskiej. Prowadzona ona ma być w zielonym wydzielonym torowisku niezależnym od komunikacji samochodowej na terenach zielonych. Na spotkaniach w ramach konsultacji mieszkańcy Ołtaszyna zaproponowali kilka nowych propozycji, a zewnętrzny ekspert, prof. Maciej Kruszyna z Politechniki Wrocławskiej – analizujący warianty zgłoszone przez mieszkańców – podał kilka kolejnych, które zostały wzięte do dalszej analizy. W ten sposób powstało osiem wariantów trasy tramwajowej na Ołtaszyn.

Analizy wariantów

Wybór najlepszego rozwiązania wymaga szczególnego podejścia, dlatego przeprowadzono analizę. Każdy z wariantów przeanalizowano pod kątem długości trasy oraz ważnych punktów po drodze, które wskazują miejsca stanowiące wyzwania w przeprowadzeniu danego wariantu. Przeważnie punkty te wiążą się z generowaniem dodatkowych kosztów — np. ulice do przebudowy, miejsca przekroczenia linii kolejowej, przebicia przez nasyp kolejowy lub poważne zmiany w obecnym funkcjonowaniu ulic. Jednym z ważniejszych kryteriów było sprawdzenie dostępności mieszkańców do nowej trasy i proponowanych przystanków (300m i 500m od miejsca zamieszkania) biorąc pod uwagę obecny rozkład zamieszkiwania oraz uwzględniając planowane inwestycje mieszkaniowe do 2023 roku. Przeanalizowano również dostęp do tras dla biur, handlu, usług oraz miejsc użyteczności publicznej. Zbadano też odległości tras od istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Dla każdego z wariantów oszacowano koszt całkowity oraz koszty w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2017 oraz 2023 (po powstaniu nowych inwestycji mieszkaniowych).

Poniżej zamieszczamy prezentację ukazującą wyniki analizy. Można ją również pobrać klikając poniżej.

Bądź z nami! Zapisz się na spotkanie warsztatowe lub przekaż swoje uwagi!

Do pobrania