Zielone WBO. Na te projekty zagłosujemy

Sprawdźcie spośród jakich projektów wybierzemy 8 inwestycji, które zostaną zrealizowane w ramach zielonej dogrywki WBO. Start głosowania 6 grudnia. Zapraszamy!

Głosowanie odbędzie się wyłącznie elektronicznie, od 6 do 13 grudnia. Wybierzemy dwa projekty –  jeden mały, do 250 tys. zł oraz jeden duży, do 500 tys. zł.

Jakie projekty?

Na liście przeznaczonej pod głosowanie znajduje się 39 zielonych projektów. Zostały one wytypowane przez roboczy zespół złożony z ekologów, aktywistów miejskich, naukowców, urzędników zajmujących się zielenią i WBO. Jako baza służyła lista pozytywnie zweryfikowanych projektów WBO 2017, które nie zostały wybrane przez mieszkańców do realizacji.

Pod głosowanie w ramach Zielonego WBO trafią zatem pomysły tworzące nową zieloną jakość na wrocławskich osiedlach, innowacyjne, centrotwórcze, bioróżnorodne.

Wedle przyjętych kryteriów nie powinny być kontynuacją projektów wybranych w ramach WBO ani dotyczyć zagospodarowanych już przestrzeni zielonych. Ich realizacja nie może tez przekraczać określonych progów kwotowych.

Efekt realizacji wybranych projektów, tak jak w przypadku projektów WBO, powinien dawać realną korzyść – możliwość korzystania z projektu zaraz po jego ukończeniu.

Zwycięskie projekty zostaną wykonane w ich „zielonym zakresie” (więcej zieleni – mniej infrastruktury).  Szczegółowe ustalenia co do zakresu prac będzie wynikiem konsultacji społecznych, które zorganizujemy w roku 2018 -  oddzielnie dla każdej wybranej przez mieszkańców inwestycji. W 2018r. opracujemy również dokumentację projektową. Budowa nowych skwerów i parków zacznie się w 2019 r.

Pamiętajcie!

  • Start głosowania 6 grudnia (od godz. 8.00). Głosujemy  przez 7 dni do 13 grudnia (do 23.59)
  • Szczegóły na stronie www.wroclaw.pl/wbo i profilu FB WBO.

Czytaj też: Więcej pieniędzy, Zielone WBO i budżet na „zabytki”

Do pobrania