Nowości! Więcej pieniędzy, Zielone WBO i budżet na „zabytki”

Będzie dogrywka w głosowaniu WBO2017. W grudniu wybierzemy 8 dodatkowych projektów zielonych, a wraz z nową edycją rozpoczynamy pilotaż programu ochrony śladów przeszłości - miejsc ważnych dla mieszkańców.

W poniedziałek, 13 listopada 2017 r. prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz poinformował o najnowszych przedsięwzięciach związanych z Wrocławskim Budżetem Obywatelskim. W tym roku miasto dołoży do WBO 2,5 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone na realizację, zgłoszonych przez mieszkańców, zielonych projektów. W sumie, budżet WBO 2017 wyniesie 27,5 mln zł.

– W tym roku jest tak dużo fajnych, zielonych projektów, że dołożymy 2,5 mln złotych i odbędzie się zielona dogrywka. Wpisuje się to w starania miasta o tytuł Zielonej Stolicy Europy i opracowywaną strategię Wrocławia do roku 2030 – podkreśla Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia.

Od lewej: Katarzyna Szymczak-Pomianowska, Rafał Dutkiewicz, Agata Chmielowska, fot. UM Wrocławia

Wrocławianie wybiorą zielone projekty w głosowaniu internetowym jeszcze w tym roku. Będzie można wskazać po jednym projekcie – małym do 250 tys. zł i dużym do 500 tys. zł. Zostaną one zrealizowane w 2019 r.

– Wybierać będzie można spośród tych projektów zielonych, które zostały już pozytywnie zweryfikowane a nie wybrane do tej pory w głosowaniu – dodaje Katarzyna Szymczak-Pomianowska, z-ca dyr. Biura Partycypacji Społecznej UM Wrocławia.

Zielone WBO

Wkrótce „dogrywka” z zielonych projektów WBO 2017. Propozycja wpisuje się w starania Wrocławia o tytuł Zielonej Stolicy Europy. Doceniamy rolę terenów zielonych jako miejsc odpoczynku, rekreacji, ale też pełniących ważne funkcje centrotwórcze, integrujące lokalne społeczności.

Po głosowaniu WBO 2017 zostało niewybranych 61 projektów zielonych, wśród nich:

zagospodarowanie zieleni

30

usunięcie jemioły

10

założenie nowego parku

6

rewitalizacja ulicy

5

nasadzenie drzew

3

zielona ściana

3

łąka kwietna

2

oświetlenie parku

1

zielony ekran

1

Co zrobimy?

  • zrealizujemy 8 dodatkowych zielonych projektów z tej listy; 2 duże za 500 tys. zł i 6 mniejszych za 250 tys. zł. Budżet przewidziany na ten cel to dodatkowa kwota 2,5 mln zł. Łącznie zatem przeznaczymy na WBO 2017 - 27, 5 mln zł.

Jak wybierzemy?

W dwóch etapach:

  • Do końca listopada zostanie powołany szeroki zespół, który wytypuje projekty najciekawsze, rozwojowe, z największym potencjałem. Zakładamy, że w skład zespołu wejdą przedstawiciele Biura ds. Partycypacji Społecznej, Zarządu Zieleni Miejskiej, ogrodnik miejski, aktywiści miejscy i liderzy WBO.
  • W grudniu (prawdopodobnie 6-13.12) to mieszkańcy w powszechnym, elektronicznym głosowaniu zadecydują, które z zielonych inwestycji będą realizowane.

Konsultacje i realizacja

  • 2018 r. to czas konsultacji wybranych zadań i nadania im ostatecznego kształtu. Przygotujemy również dokumentację techniczną. Realizacja inwestycji nastąpi w latach 2019-2020.

Zabytki w WBO - chrońmy ślady przeszłości, miejsca ważne dla mieszkańców

To nie koniec nowości w WBO. Agata Chmielowska, miejski konserwator zabytków we Wrocławiu poinformowała, że w przyszłorocznej edycji WBO znajdą się kwestie związane z zabytkami i będzie to program pilotażowy. Na jego realizację miasto przeznaczy 250 tys. zł.

– Ponieważ jest to budżet obywatelski, to te obiekty nie muszą być wpisane do rejestru zabytków. To mogą być tereny lub obiekty, np. zegar, brama, kapliczka, rzeźba – czyli coś wartościowego dla lokalnej społeczności. Uznaliśmy, że budżet obywatelski jest najlepszym sposobem żeby je remontować albo odtwarzać – mówi Agata Chmielowska, miejski konserwator zabytków we Wrocławiu.

Gmina może udzielać dotacji ze swojego budżetu tylko dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Miasto ma trzy programy dotacyjne: dla kamienic w zabudowie pierzejowej, dla obiektów na osiedlu WUWA i na prace remontowe, o które występują związki wyznaniowe czy organizacje pożytku publicznego. Czas wyjść poza centrum – czyli inaczej dbać o zabytki - Gminny programu opieki nad zabytkami 2017-2020.

Pilotaż programu, który ma ruszyć wraz z nową edycją WBO 2018

  • Dodatkowy budżet. W ramach WBO 2018 r. przewidziano nowe środki na ochroną dziedzictwa materialnego Wrocławia;
  • Pilotaż. Chcemy sprawdzić, czy program spodoba się mieszkańcom oraz jak będzie działał w praktyce;
  • Obejmie elementy zabytkowe, ale też ważne dla mieszkańców. Program ma umożliwić pracę z elementami przestrzennymi, architektonicznymi czy artystycznymi, które powstały w przeszłości, posiadają cechy zabytku i są ważne dla danej społeczności czy miejsca – a które nie są zabytkami w świetle ustawy, lub które nie mogą uzyskać dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane;
  • Nie będzie powtórzeniem programów dotacyjnych. Wyłączone zostaną budynki wpisane do rejestru zabytków, które już są wspierane poprzez dotacje udzielane przez Gminę Wrocław (Miejskiego Konserwatora Zabytków) na prowadzenie prac restauratorskich, konserwatorskich i budowlanych;
  • Będziemy wspierać drobne działania odtworzeniowe, remonty, renowacje, które mogą dotyczyć takich elementów jak portale, płaskorzeźby lub inne ważne części budynków, mogą obejmować elementy zagospodarowania przestrzennego i „wyposażenia” miasta (słupy ogłoszeniowe, zegary, latarnie, pomniki, rzeźby, fontanny etc.);
  • Szczegółowe zasady projektu zostaną wypracowane z mieszkańcami miasta podczas ewaluacji tegorocznej edycji WBO.